ข้อคิดคติเตือนใจ

4 แนวคิดไว้สอนลูกๆ ให้คิดเป็น และเชื่อฟังพ่อแม่

ที่พ่อแม่ต้องพบเจอบ่อย ที่เป็นปัญหาในช่วงที่ลูกเริ่มโต คือ ลูกไม่ยอมเชื่อฟัง

ดื้อรั้น มีความคิดเป็นของตัวเอง พูดอะไรก็ทำเป็นไม่สนใจ หูทวนลม และสิ่งเหล่านี้นั้น

มันก็สามารถแก้ไขได้ จากการใช้ วิธีที่ให้เหมาะกับการสอน เพื่อให้ลูกๆเข้าใจ

ให้เขาเชื่อฟังในแบบที่พ่อแม่ต้องการ และเรามาดูเลยว่า

มีวิธีใดบ้าง ที่จะทำให้ลูกๆ เชื่อฟังได้โดยไม่ต้องขึ้นเสียงใส่ลูก

1. สอนและทำให้เขาดูเป็นตัวอย่าง

ช่วงวัย 3-6 ขวบ ส่วนมากแล้วเขา มักมีพฤติกร ร มเลียนแบบ

และบางทีก็ไม่สามารถแยกแยะอะไรได้ว่าควรหรือไม่

ดังนั้นพ่อแม่ต้องการให้ลูก ทำตามในสิ่งที่เหมาะสม

ก็ควรทำให้เป็นแบบอย่างที่ดี ให้เขาดู ทำให้ลูกเห็นบ่อยๆ

ลูกจะได้จดจำ นำไปปฏิบัติตามในทางที่ดีมากขึ้น

2. สอนลูกให้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง

อย่ารักลูกในทางที่ผิ ดเพราะบางทีมักจะห้ ามลูกทำโน่นนี่

จนเขาทำอะไรไม่เป็น ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะทำให้ลูกๆ ขาดความมั่นใจ

เพราะงั้นสิ่งที่เหมาะสม กับการสอนพวกเค้าคือ ควรฝึกให้ลูกๆ

ใช้ความคิดด้วยตัวเองแก้ไขด้วยตัวเอง ปล่อยให้เขาใช้ความคิดบ้าง

เพราะจะทำให้เขาคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง โตมาเขาจะได้คิดเป็น

3. สอนด้วยคำพูดสุภาพ และอ่อนโยน

ส่วนมากลูกๆ นั้นมักจะเกิ ดการต่ อ ต้ า น ถ้าพ่อแม่ใช้ถ้อยคำ รุ น แ ร ง

ขึ้นเสียงในการสอน มันจึงทำให้ผลลัพธ์ในการสอนนั้น

ไม่เป็นไปตามที่พ่อแม่หวังไว้ เพราะงั้นวิธีที่เหมาะสมในการสอน

คือ ให้ใช้คำพูดสุภาพ และเรียกชื่อลูกเสมอไม่ว่า จะพูดอะไร

หรือสอนอะไรก็ตามเพราะสิ่งเหล่านี้ มันจะทำให้ลูกๆ รับฟังพ่อแม่มากขึ้น

4. ฟังลูก ทำความเข้าใจเขาให้มาก

เพราะสำหรับการสอนลูกนั้น สิ่งสำคัญคือ การเปิดพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสได้พูด

ให้แสดงออก มันไม่ใช่เพียงพ่อแม่ถูกเสมอไป เพราะบางที เด็ กก็มี

แง่มุมความคิดเป็นของตัวเอง เราจึงควรให้เด็ กได้ลองพูด

ในมุมมองที่เขาคิดบ้าง และไม่ว่ามันจะผิ ดถูกอย่างไร

คุณก็จะได้รับรู้ความรู้สึกของพวกเขาไปด้วย ทำให้คุณจะสามารถแก้ไข

ปัญหาที่ต้นตอได้ เมื่อลูกตัวน้อยของคุณไม่เชื่อฟัง ดังนั้น ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกร ร ม

ในการสอนลูกใหม่ด้วย มาให้ความรัก ความใกล้ชิด ความเข้าใจ จากนั้น

จะทำให้คุณรับรู้ได้ถึงปัญหาว่าที่จริงแล้ว มันเป็นอย่างไรกัน