ข้อคิดคติเตือนใจ

สอนลูกให้รู้ค่าของเงิน ให้เติบโตเป็นคนที่ฉลาด พึ่งพาได้

เพราะวัยเด็ ก เป็นวัยที่เริ่มต้นแห่งการเรียนรู้แล้ว และนับว่าเป็นช่วงเวลาเหมาะสม

ที่คุณจะสอนให้เขารู้จักค่าของเงิน เพราะการใช้เงินที่ถูกวิธีจะเป็นฐานสำคัญให้เขา

ประสบความสำเร็จได้ ดูแลครอบครัวดูแลตัวเองได้ โดยที่เขาไม่ต้องกลับมาพึ่งพาคุณอีก

และคุณเอง ก็จะรู้สึกภูมิใจด้วยนะที่ลูกของคุณ สามารถประสบความสำเร็จ ในชีวิตได้

อย่างง่ายดาย ทั้งยังมีปัญหาทางการเงิน เหมือนที่คนอื่นๆ เขามีกันด้วย

และวิธีต่อไปนี้ เป็นวิธีที่คุณสามารถสอนลูกให้ฉลาด และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์

อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ให้ครอบครัวอบอุ่นอีกด้วย

1. อย่าให้อะไรกับเขา ง่ายเกินไป

เพราะทุกครั้งที่เขาเอ่ยปากขอที่เกินความจำเป็นไปนั้น คุณควรมีเงื่อนไขเพื่อต่อรอง

อย่างเช่น ช่วยทำงานบ้านก่อนสัก 1 สัปดาห์ จึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการ ไม่ก็สอบได้เป็นอันดับ 1

แต่ทั้งนี้เมื่อเค้าทำได้ คุณจะต้องทำตามที่ได้พูดไว้ให้ได้เหมือนกันนะ เพื่อให้ลูกมีกำลังใจ

และอย ากที่จะทำสิ่งนั้นต่อ วิธีนี้จะช่วยให้เขา รู้ว่าไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ เลย

เขาจะต้องทำงาน เพื่อที่จะได้มันมา ทำให้เขารู้จักคุณค่าของสิ่งนั้นๆ เสมอ และดูแลรักษา

มันได้ดียิ่งขึ้นไป ตรงกันข้ามหากคุณให้เขาทันที ที่เอ่ยปากขอได้ไม่นาน เขาก็จะเบื่ อ

จากนั้นก็ทิ้งมันไปในที่สุด เด็ กบางคน มักจะขอในสิ่งที่เขาเห็นเป็นประจำ

รู้สึกว่ามันดี เช่น โทรศั พท์ เกม เพราะเขาอย ากใช้อย ากมีตามสังคม แบบนี้คุณต้องช่วย

เขาหาทางออก ให้เขาใช้ชีวิตแบบธรรมดาๆ โดยคุณจะต้องสอนให้เขารู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นไม่จำเป็น

2. ให้เขามีส่วนร่วม กับทุกๆ กิจกร ร ม

ทุกกิจกร ร มการเงินควรให้เขาเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการนับเงิน ที่ได้จากกิจการของบ้าน

เพื่อให้เขารู้วิธีหั กทุนและกำไ รออกจากกัน หรือทุกครั้งที่คุณจะซื้อของใช้

ควรพาเค้าไปด้วยเพื่อสอนให้เขาเรียนรู้ การใช้เงินอย่างคุ้มค่าเสมอ

เพราะโดยการเลือกซื้อสิ นค้ าเหล่านั้นแนะนำเขาว่า ควรเลือกอย่างไร คุ้มค่าแค่ไหน

แต่ทั้งนี้ คุณจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาด้วย ไม่ใช่ว่าคุณเองฟุ่มเฟือยเหมือนกัน

และนั่นก็จะทำให้ลูกของคุณ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปด้วย เพราะงั้นเพื่อสอนลูกให้รู้จักใช้เงิน

คุณเองก็ต้องทำ เป็นตัวอย่างให้เขาดู และอย่าลืมว่าทุกกิจกร ร มต้องไม่เ ค รีย ด ให้แฝงไปด้วยความแปลกใหม่

ความสนุก และวิธีแบบนี้จะดึงดูดใจเด็ กๆได้ไว และยังทำให้เด็ กรู้สึกสนุกกับการใช้จ่ายไปด้วย

3. สอนให้เก็บเงินเป็น

เพราะการออมเป็นรากฐ านความสำเร็จ ช่วยให้ชีวิตในภายหน้าดำเนินไปอย่างถูกต้องมั่นคง

ทุกวันนี้หนุ่มสาววัยทำงาน ต่างก็มีหนี้สินตั้งแต่อายุยังน้อยๆ โดยเฉลี่ยหัวละประมาณ 100,000 บาท

ถือว่าเยอะมากๆ สำหรับกลุ่มคนที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และเชื่อว่าคุณเอง ก็คงไม่ต้องการให้เด็ กๆ

ของคุณมีชีวิตแบบนั้น ก่อนอื่นให้เริ่มที่การให้เงินร ายวันไปโรงเรียน แล้วบอกเขาว่าควรใช้เท่าไหร่

อย่างไรและกำหนดย อดขึ้นมา ให้เขาแบบต า ยตัว ว่าต้องเหลือเงินกลับบ้านเพื่อออม

จากนั้นจดเป็นบัญชีรายวันให้เขาพอถึงสิ้นเดือนก็รวบย อด และพาเขาไปฝ ากเงินธน าคาร

เพื่อสอนให้รู้จัก วิธีการฝากเงินและเคยชิน กับการเข้าธนาคาร เพราะวิธีนี้จะช่วยให้เขามีพื้นฐาน

การวางแผนการเงินที่ดี ให้เก็บออมจนเป็นนิสัยและไม่ตกเป็นท า สของบั ตร

และทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นวิธีการสอนแบบธรรมชาติ เพราะเด็ กๆมักจะเบื่ อง่าย

หากเราสอนเขาในเชิงวิชาการเกินไป หรือกำหนดให้ทำมากกว่า ที่จะทำด้วยความคิดของตัวเอง

พอโตขึ้นเขาอาจเบื่ อ ในเรื่องเหล่านี้และกลายเป็นบุคคล ที่ล้ มเห ล วทางการเงินไปเลยก็เป็นได้

ฉะนั้น อย ากให้ลูกน้อยของคุณเติบโต มาเป็นเด็ กที่รู้จักคุณค่าของเงิน

และรู้จักการเก็บออมเงิน ก็ควรสอนเขาตั้งแต่วันนี้นะ

ขอบคุณ m o ne y h u b