ข้อคิดคติเตือนใจ

เมื่อจะเป็นคนขยัน ก็ต้องให้ถูกที่ถูกเวลา จึงจะดีต่อตัวเอง

เมื่อ 2,000 ปีก่อนนั้น “ขงจื๊อ” เคยกล่าวไว้ว่า คนฉลาด ขยันพวกเขาควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นแม่ทัพ

ในส่วนของคนฉลาดและขี้เกียจ จงเลี้ยงไว้เป็นทห ารฝ่ายเสนาธิการ เพื่อวางแผน อยู่เบื้องหลัง

และในส่วนของคน โ ง่ คนขิ้เกี ยจเก็บไว้ใช้ทำงานตามคำสั่งก็พอ แต่หากเจอคน โ ง่และขยัน

ควรเอาไปตั ดหั วทิ้ งทันที เพราะจะทำให้งานเสียก่อความเดื อดร้อนไม่รู้จบ

และไม่ว่าคุณ จะเป็นคนฉลาด หรือเป็นคนโ ง่ การที่คุณขยันแบบไม่รู้เวลา ขยันทำสิ่งผิ ดๆ ซ้ำๆ

สิ่งเหล่านี้ก็ดีแต่สร้างความเสี ยห ายมากกว่า จะก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ

1 .การโห มงานหนัก โต้รุ่ง

เพราะว่ามันจะทำล า ย ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ส ม อ งที่เบลอๆ

มันจะไม่มีทางคิดอะไรออก คิดออกอย่างเดียวคือ พักผ่อน

2 . หยุดคิดสักนิด จะทำให้ได้รู้ว่า งานส่วนใหญ่ที่บ้ า ทำอยู่ มันแทบไม่มีความสำคัญอะไร

เพราะมนุษย์เงินเดือน ก็ก้มหน้าก้มตาทำงานซ้ำๆ ไปวันๆ อยู่ในออฟฟิศ

โดยไม่เคยถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่ มีประโยชน์กับชีวิตแค่ไหน

ทำให้เราพัฒนาขึ้นไหม และให้อะไรกับเราบ้าง ทำให้ชีวิตดีขึ้นแค่ไหน

3 . อย่าปล่อยให้งานทำชีวิตพั ง เพราะครอบครัวต้องมาก่อน

ความก้าวหน้าทางงาน อาจสำคัญสำหรับใครๆ แต่จริงๆ แล้วเทียบไม่ได้เลยกับการมีครอบครัว

ที่อบอุ่นน่ารัก เพราะไม่ว่าสุขหรือทุกข์ พวกเค้าก็คือคนที่พร้อม จะอยู่เคียงข้างๆ เราเสมอ

4. การขยันทำงาน ที่เน้นแต่ปริมาณ ไม่ใช้ส ม อ ง

ไม่มีทางได้งานดีมีคุณภาพได้หรอก ฉะนั้น ลองเปลี่ยนวิธีทำงานใหม่นะ คิดให้ถี่ถ้วนและจัดอั นดับ

ความสำคัญให้ได้ เชื่อสิว่างานจะเสร็จเร็วกว่าเดิม และยังได้งานดี

มีคุณภาพอีกด้วย ไม่ใช่สักแต่ทำไปเรื่อย โดยไม่รู้จักอะไรเลย

5. การขยันทำงาน ตอนไฟ ล นก้ น

ทำให้อารมณ์เสี ย ทั้งยังทำ ล า ย ความสัมพันธ์ กับผู้คนรอบข้างอีกด้วย

และลองจัดสรรเวลาทำงานใหม่ด้วย โดยเตรียมงานไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้ไม่ต้องปรี๊ ดแต ก

6. การขยันทำงานหนัก บั่ น ท อ น สุ ข ภ า พ

บางทีเราทำงานหนักติดต่อกัน สัก 30 ชั่ วโมงงี้

โดยไม่ได้หยุดพัก สิ่งที่ไม่คาดคิด มันอาจเกิดขึ้นกับเราได้นะ

7 . หากคุณเป็นเจ้านายคน ก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกน้องด้วย

โดยเฉพาะ การบริหารจัดการเวลาที่ดี คนที่ทำงานเป็น

พวกเขาไม่จำเป็นต้อง ใช้เวลาอยู่ในออฟฟิศจนดึกหรอก

ขอบคุณ R a m e tT a n a w a n g s r i