ข้อคิดคติเตือนใจ

5 วิธีคิด เมื่อรายได้น้อย แต่รายจ่ายเพิ่มขึ้น

คิดว่าหลายๆ ท่านเจอกับปัญหาเงินช็ อต หมุนเงินไม่ทัน จนทำให้เปิดห นี้ท่วมหัว

ถึงสิ้นเดือนทีไร ก็ใช้แต่หนี้ หมุนนั่น หมุนนี่ ไม่มีเงินเก็บกับเขาเลย และก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดี

ในวันนี้ เราจะนำเสนอ 5 วิธี การใช้ชีวิต เพราะถ้าวันใดชีวิตของคุณ ต้องประสบกับปัญหา

หมุนเงินไม่ทัน เงินติดลบ มาดูกันว่า จะมีวิธีการจัดการ สิ่งเหล่านี้ยังไงกันบ้าง

1. ลดค่าใช้จ่าย ที่ไม่จำเป็นลงไปบ้าง

ทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายเอาไว้ ในแต่ละเดือน ว่ามีร ายได้จากไหนพอใช้จ่ายแค่ไหน

ในแต่ละเดือนต้องใช้จ่ายอะไร เช่น ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าเดินทาง ค่าโทรศั พท์ ค่าผ่ อ น

ค่าใช้จ่ายสังสรรค์ ทีนี้รวมกันว่า มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ใช้เงินไปกับอะไรเยอะสุด

มันจำเป็นหรือไม่จำเป็น ถ้าไม่ ก็ต้องเลิก ถ้าใครไม่เคย จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย

จะทำให้ไม่รู้ว่า แต่ละเดือนมีการใช้จ่ายอะไรไป จะไม่รู้ถึงปัญหาที่แท้จริง

เพราะถ้าเรารู้ปัญหาแล้วว่า เงินหมดไปกับอะไร ก็สามารถประหยัดตรงนั้นได้

2.ตั้งสติไว้ก่อน

ปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มของตัวเอง ไม่ก่อห นี้หยุดสร้างหนี้เพิ่ม

ไม่ว่าจะต้องลำบากขนาดไหน ที่สำคัญเลยต้องหยุดหาหนี้ใหม่ มาจ่ายหนี้เก่า

เพราะจะทำให้เป็นหนี้ แบบไม่รู้จักจบ เราต้องทำให้ได้ อยู่ให้ได้ด้วยเงินตัวเอง

3. เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา

นั่นก็คือการจ่ายขั้นต่ำ เพื่อรั ก ษ าบัญชี รักษาเครดิ ตเอาไว้ เพราะวิธีนี้มันจะเหมาะกับผู้ที่

มีหนี้ไม่เยอะ และอาจจะมีหนี้ เพียง 2-3 บัญชีเท่านั้น เราแนะนำให้จ่ายขั้นต่ำ ตามใบเ รี ยกเก็บ

หรืออาจจะจ่ายให้มากกว่า ขั้นต่ำสักเล็กน้อยก็ได้ และมีวินัยในการผ่ อ นชำร ะด้วยนะ

ถ้าหมดภาระหนี้แล้ว สิ่งที่ต้องทำเลยคือ ไม่ควรก่อหนี้ใหม่เพิ่ม เพราะมันจะกลายเป็นหนี้ไม่หมดสิ้น

มีแต่จะเพิ่ม ข ายทรัพย์สิน ที่ข ายได้ออกไป เพื่อนำมาปิดหนี้ให้ได้ ถ้ามีหนี้สินมาก

ให้เลือกปิดทีละรายการ ที่มันจะสามารถปิ ดหนี้ได้ เพื่อให้เหลือ จำนวนเจ้าห นี้น้อยที่สุด

แต่ในทางกลับกันถ้าไม่สามารถทำได้ ไม่มีทรั พย์สินที่สามารถข ายเพื่อปลดหนี้ได้

แล้วต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการของศ า ลในระหว่างนี้ แนะนำให้เก็บเงินให้มากที่สุด

อย่าได้ใจกับเงินที่มี เพราะต้องเตรียมสะสมเงิน เพื่อเคลียร์หนี้สินทีมีออกไปให้หมด

4. หนี้สำคัญจ่ายก่อน

โดยเฉพาะ หนี้ผ่ อ นบ้ านผ่ อ นรถ เพราะส่วนหนี้บั ตรเครดิ ตหรือหนี้สินเชื่ อส่วนบุคคลนั้น

ให้จ่ายเท่าที่จ่ายได้ โดยเลือกจ่ายหนี้ ที่ด อ ก เ บี้ยสูงๆ ก่อนและติดต่อขอประนอมหนี้

และควรติดต่อเจ้ าหนี้ตลอด อย่าคิดหนี เพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมา

5.หาช่ องทางสร้ างร ายได้เพิ่ม

ที่จริงนั้นเมื่อเงินหมดก็ต้องหาเพิ่ม ใครที่เป็นหนี้เงินติดลบ ก็ต้องสำรวจตัวเองว่ามีของอะไร

ที่ข ายได้ มีความสามารถอะไร ก็เอามาทำเป็นงานซะ เช่น ทำกับข้าว

ทำขนมข าย ไม่ก็หากมีทักษะการข ายก็หาซื้ อสินค้ าต่างๆ ไป เพื่อข ายตามตลาดนัดก็ได้

“เราอย่ ากลัวการเริ่มต้นใหม่ อย่ าแคร์สายตาใคร

เพราะตราบที่ยังหายใจ ด้วยจมูกเรา”

ขอบคุณ ที่มา t h a i s m e s c e n t e r