ข้อคิดคติเตือนใจ

4 แนวคิด เก็บเงินได้ไว มีกินมีใช้แบบคนจีน

อย่างไรซะ ก่อนที่เรานั้นจะมีเงินเก็บได้ ก็ต้องทำงาน สร้างอาชี พหาร ายได้ให้ตัวเองก่อน

เพราะคนจี น พวกเขาขึ้นชื่อว่า เป็นคนที่ขยันทำมาหากินมาก คือเรียกได้ว่า

ทั้งขยันทั้งอดทน งานหนักก็สู้ไม่ยอมย่อท้อ พอขยันทำงานแล้ว เมื่อหาเงินมาได้

ก็มีรายรับเข้าบ้านเพื่อใช้จ่ายแบบไม่ขาดมือ และถ้าใครรู้ตัวว่า เป็นคนไม่ค่อยขยัน

ก็จงปรับเปลี่ยนตัวเองดูนะ อีกทั้งอย่าลืมหาความรู้ พัฒนาความสามารถตัวเองเสมอ

เพื่อให้เชี่ยวชาญในงานที่ทำ จนเป็นที่ต้องการของตล าด และจะมีโอกาสก้าวหน้า

ในหน้าที่การงานได้ไม่ย ากเลย และงานประจำนั้นหรืองานหลักก็แล้วแต่ ถ้าได้ทำอาชี พเสริม

คู่กันไปด้วยแล้ว เช่น ข ายของอ อ นไลน์รับจ้าง สอนหนังสือก็จะช่วย เพิ่มรายรับ

มาอีกทาง ทั้งนี้ก็เป็นการแก้ปัญหา เงินไม่พอใช้ได้อีกทาง และยังช่วยลดความ เ สี่ ย ง

จากการขาดร ายได้ เพราะมีร ายรับเพียงทางเดียว ทั้งนี้ใครชอบหรือถนัดอะไร

ก็อย่าลืมมองหาอาชีพเสริ ม เพื่อทำตามความชอบ ความถนัดตัวเองกันบ้างนะ

พอเราทำงานหาเงินมาได้นั้น ก็ต้องรู้จักเก็บเงินไม่ปล่อยให้เงิน เสียไปได้ง่าย ๆ

เราแน ะนำให้เก็บก่อนที่จะใช้อย่างสม่ำเสมอ ในทุกๆ เดือน อย่างน้อย 20 % ของรายได้

ของแต่ละเดือนที่ได้มา เช่น ได้เงินมา 20,000 ก็ให้เก็บก่อนเลย 4,000

และวิธีนี้จะช่วยให้เรานั้นมีวินัยในการออมเงินด้วย ทั้งยังมีเงินเก็บทุกๆ เดือน

แบบที่เราตั้งใจไว้ เพราะหลายๆ คนพอได้เงินมา ก็พอกันดีใจ รี บใช้โดยที่ไม่คิดอะไร

คือเหลือเท่าไรค่อยเก็บงี้ จนสุดท้ายก็มักจะไม่มีเหลือให้เก็บ เพราะงั้นเปลี่ยนมาเก็บก่อนดีไหม

รับร องได้ผลแน่นอน เพราะสำหรับใครที่คิดว่าตัวเอง เป็นคนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่

จงมองหาตัวช่วยในการเก็บเงิน ที่ได้อย่างสม่ำเสมอทุกเดือนดูนะ อย่างการฝากเงินเท่า ๆ กัน

ในทุกๆ เดือน ในบัญชีเงินฝากประจำ แบบปล อดภ าษี หรือไม่ก็ลงทุ นในกองทุนรวม

ตล าดเงินเป็นร ายเดือนก็น่าสนใจดีนะ เพราะนอกจากจะ ได้รับด อ กเบี้ย ผลตอบแทนแล้ว

เงินที่ได้รับนั้น ในส่วนนี้ยังไม่ต้องเสียภ า ษีด้วยนะ แล้วหลังจากกันเงินส่วนหนึ่ง

มาเก็บก่อนใช้ เงินที่เหลือหลังจากนั้น เราต้องคอยจัดสรรให้ดีใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเสมอ

อะไรประหยัดได้ก็ประหยัด ซ่อมได้ซ่อมไม่ต้องรีบซื้อใหม่ ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น

นอกจากนี้ จงใช้วิธีทึกรับ -จ่าย เพราะเราจะได้รู้ว่าเงินส่วนใหญ่ หมดไปกับอะไร เป็นค่าใช้จ่าย

จำเป็นหรือฟุ่มเฟือยมากน้อยแค่ไหน และพยายามลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลง

เท่านี้เราก็จะมีเงินเหลือ มาออมได้แล้ว สำหรับการบันทึก รับ-จ่าย ปัจจุบันก็สะดวก

สบายทำได้ง่าย เพราะมีทั้งโปรแกร ม และแอพพลิเคชั่น ให้เราได้ด า ว น์ โ ห ล ดกัน

ใครอย ากรวยเหมือนคนจี นก็จงนำเทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้ ไปปรับใช้ดู เพื่อสิ่งสำคัญที่สุด

ความมุ่งมั่น ความมีวินัย ในการเก็บเงินของเรา จะทำให้เราประสบความสำเร็จ

ถ้าเรายอมเหนื่อยวันนี้ ในวันข้างหน้าน้ั้นก็จะสบาย เราจะสามารถสร้าง เนื้ อสร้างตัว

ให้มีทุกอย่างตามที่ฝันได้ แล้วเราจะรู้สึกภูมิใจ กับความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากตัวเอง

ขอบคุณ m o n e yk a p o o k