ข้อคิดคติเตือนใจ

คนที่กำลังสร้างตัว หากคิดได้แบบ 7 ข้อนี้ ก็สร้างตัวได้ไวขึ้น

คนที่เรียนจบมาใหม่ๆ คงมีความคิดที่จะสร้างชีวิตให้ดี ให้มีฐานะ แน่นอนแหละการสร้างรากฐานให้ชีวิต

มันไม่มีทางลัด เพราะยิ่งเริ่มได้ไวยิ่งได้เปรียบ ฉะนั้น เพื่อให้คุณเป็นวัยรุ่นสร้างตัวล่ะก็

สิ่งเหล่านี้จะช่วยล ดข้อผิดพล าด และช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ไว

1. กำหนดรายจ่ายในแต่ละวัน หรือจะเป็นเดือนก็ได้

เพราะค่าใช้จ่ายรายเดือนก็ต้องลิสต์ไว้ด้วย และการเช็ คลิสต์

แบ่ งเป็นหมวดค่าใช้จ่ายต่างๆ เอาไว้ สิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้เรา

ระวังการใช้เงิน ทั้งยังกำหนดค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนขึ้นด้วย

2. การสร้างครอบครัว

เก็บเงินไว้สำหรับการสร้างครอบครัวด้วย เช่น จัดงานแต่ง เพราะมันอาจจะใช้เงินมากอยู่นะ

ทั้งต้องเตรียมความพร้อมทั้งค่าค ล อด ค่าเลี้ยง และอีกหนึ่งทาง ที่จะช่วยให้เงินงอกเงย

คือ การเริ่มลงทุ นง่าย ๆ ด้วยการเก็บเงิน 10 ถึง 15 % จากรายได้ทั้งหมด / เดือน ของเรา

ทั้งนี้ก็นำมาต่อยอดลงทุ น ซึ่งการลงทุ นแต่ละประเภทนั้น ก็มีความเสี่ ย ง ที่ต่างกัน

เราควรเช็ คความพร้อมของตัวเองให้ดีด้วย การวางแผนการใช้เงิน ไม่อย่างนั้นอาจจะเจ็ บหนักได้

3.วางแผนการใช้จ่ายดีๆ

เพราะก่อนจะมีเป้าหมายควรวางลำดับเป้าหมายให้ดี กำหนดระยะเวลาในการใช้เงินด้วย การวางแผนนั้น

ก็คือการใช้เงินด้วยช่วงอายุ ว่าช่วงอายุเท่านี้ ต้องมีเป้าหมาย ควรจะมีอะไรเป็นของตัวเองบ้าง

อย่างเราอายุ 25 ปี เริ่มด าวน์ร ถในราค า 1 แสน เพราะการกำหนดเป้าหมาย ก็เป็นเรื่องที่ดีมาก มันจะได้มีแร งจูงใจ

แต่ไม่ควรกดดันตัวเอง เพราะโดยเป้าหมายแต่ละคน ก็ต่างกัน เราควรมีเงินเก็บจำนวนหนึ่ง

โดยปกตินั้นควรมีสำรองเอาไว้อยู่แล้ว ประมาณ 15 ถึง 20 % และซึ่งการเลือกบ้าน เลือกคอนโดสักที่

ชไม่ควรเลือกที่เกินกำลังตัวเอง ไม่งั้นมันจะทำให้คุณเดื อ ดร้อนแน่ๆ

4. การมีเงินออมเอาไว้

การที่เราลิ สต์ค่าใช้จ่ายให้ละเอียดขึ้นถือเป็นการวางแผนทางการเงิน ที่นำไปใช้ได้จริง

ทั้งช่วยลดปัญหาทางการเงินที่อาจตามมา ทั้งนี้หนี้สินในแต่ละเดือน ก็ไม่ควรเกิน 40 % ของร ายได้

5. หาร ายได้จากช่องทางอื่น ไม่หวังพึ่งงานประจำอย่างเดียว

ในยุคที่สื่อสังคมอ อ นไลน์เป็นที่นิ ยม แล้วคนไท ยในปัจจุบัน ก็นิย มซื้ อข ายผ่านช่องทางอ อนไ ลน์กัน

ถือได้ว่า เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งย ากใช้ต้นทุนต่ำ และคิดว่าทุกคน ต่างคุ้นเคยกับสื่ออ อนไลน์เป็นอย่างดี

และช่องทางนี้ไง ที่จะเป็นร ายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำของเรา หากเรายอมเหนื่อยวันนี้

วันข้างหน้าก็จะสบาย เราจะมีทุกอย่างตามที่ฝันไว้ จากนั้นเราจะรู้สึกภูมิใจ

กับความสำเร็จของเราที่เกิดขึ้น จากน้ำพักน้ำแร งตัวเอง

6. ออมเงินไว้ย ามฉุ กเฉิ น

ไว้เพื่อย ามฉุ กเฉิ น หลายคนไม่สนใจเพราะการเก็บเงิน ไว้สำหรับใช้ในย ามฉุกเฉิน

ต้องเก็บเงินไว้ประมาณ 5 ถึง 10 % จากร ายได้ทั้งหมด

การมีเงินส่วนนี้เอาไว้มันก็อุ่นใจ มันจะช่วยให้เราไม่กังวลมาก

7. แบ่ งเงินไว้เก็บ

เพราะการวางแผนการเงินนั้น มันเป็นสิ่งสำคัญ คือพื้นฐานในการเก็บออมเงิน

ควรวางแผน รายรับ-รายจ่าย ให้ดี เราเชื่อว่าหลายคนมองข้ามมันไป

แต่ทว่า มันจะเป็นวิธีที่ช่วยให้เราใช้จ่ายได้อย่างเห็นคุณค่ามากขึ้นนะ

ขอบคุณ f o r l i f e t h