ข้อคิดคติเตือนใจ

3 อาชีพ มีงานประจำก็ทำได้ สร้างฐานะได้ดีมีกินมีใช้

โลกมันไปไว อยู่ในยุคที่มีความเร็วอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดอาชี พใหม่ ๆ มากมาย และสำหรับคน

ที่มีงานประจำอยู่ รายได้ไม่พอเลยอย ากหาอาชีพเสริม ทำเพื่อสร้างร ายได้ ให้พอกิน

ก็สามารถทำได้ และอาชีพเสริมที่มีร ายได้ดี จะมีอะไรบ้าง หลายๆ ท่านอาจรู้มาบ้างแล้ว

1.งานอ อนไลน์ด้านอื่น ๆ ก็มีให้เห็น

การที่เราทำงานประจำ ก็มีข้อจำกั ด เรื่องเวลาที่เราต้องทุ่มเทให้กับงานที่ทำอยู่ด้วย

เพราะงััน การที่เราจะหาอาชีพเสริม ก็ต้องหันมามองงานอ อ นไ ลน์ที่ต้องบอกว่า

ยุคนี้ที่อินเตอร์เน็ตมีมากมาย ไปที่ไหนก็มี ที่ทำให้เราสามารถเลือกทำงานได้

มากขึ้น งานอ อ นไลน์ ในข้อนี้จะขอแยก จากการข ายของอ อนไลน์ เพราะงานอ อนไ ลน์

มีหลากหลายรูปแบบ อย่างการงานรีวิ วสิ นค้าผ่านบล็อก หรือ y o u t u b e งานเช่นนี้

ต้องบอกว่าผลตอบแทนค่อนข้างดี และยังสามารถทำนอกเวลาได้ แต่ก็ต้องมีใจรัก มีใจที่จะศึกษาสินค้ าด้วย

ทำให้จริงจัง เช่น การรีวิ วเครื่องสำอาง หากเรารีวิ วเป็นมีคนติดตามเยอะๆ จะทำให้เจ้าของสิ นค้า

อย ากจะจ้างเรามากขึ้น เพื่อให้เรารีวิ วสินค้ าของเค้าเอง และเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้

ที่ไม่กระทบงานประจำชองเรา หรือไม่ก็ข ายของแบบ A f f i l i a t eแต่เราต้องอาศัยเว็บใหญ่ๆ

ที่ขายของหลากหลายมากมาย และต้องการให้เราเป็นเ ซ ล ล์ ขายของให้เขา

ทางอ อนไ ลน์โดยที่เรา ไม่ได้ข ายเองวิธีการ คือ เราต้องสร้างบ ล็ อ ก ขึ้นมาเพื่อ ให้คนติดตาม

จากนั้นนำ c o d e ตัวแทนขายสิ นค้ามาวางในบ ล็ อ กเรา งานเช่นนี้

ลงทุนน้อย หรือแทบจะไม่มีต้นทุน แต่หากเราทำมันได้ ก็จะเป็นร ายได้ที่ดีเลยล่ะ

หรือบางทีอาจจะเป็นยูทู ปเบ อร์ เพราะในยุคนี้ การดูคลิ ปสั้น ๆ เป็นที่นิยมมากๆ

ถ้าเรามีความคิดสร้างสรรค์ ทำคลิปดี ๆ ติดโ ฆ ษ ณา จากยูทู ป เท่านี้เราก็สร้างร ายได้ได้แล้ว

2. งานพ าร์ทไทม์ ตามร้านอาหาร

หากไม่ถนัดงานข ายของเราก็ต้องทำงานแลกเงิน จากการทำงานพาร์ทไทม์

ตามร้านอาหารไง เพราะจริง ๆ เราต้องยอมรับว่า คนเรามีความถนัดที่ต่างกัน

บางคนถนัดข ายของ บางคนถนัดทำงานแลกเงิน หากคุณเป็นอย่ างหลังเก่ง งานพ าร์ทไ ทม์

ตามร้านอาหาร น่าจะตอบโจทย์ของคุณได้ดี เพราะว่า ในปัจจุบันนั้นร้านอาหารนั้น

เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วการเติบโตพวกนี้นั้น ล้วนแล้วแต่ต้องการกำลังคนมาดูแลด้วยกันทั้งนั้น

3. ข ายออนไลน์

คือเป็นอาชีพยอดนิยมของคนยุคนี้เลยล่ะ แต่ต้องบอกก่อนว่า นับวันยื่งมีคู่แข่ง

เยอะขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าหลายคนกังวลว่า จะมีคู่แข่งมาก หากเรามาดูอีกด้านคือ คนที่ซื้อของอ อ นไลน์

กลับเติบโตรวดเร็วมาก สำหรับในประเทศไท ย มีย อดใช้จ่ายออนไลน์ทั้งหมด

ของนักช็อป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ ทุกๆ ปี โดยยอดการใช้จ่าย

ผ่านทางอ อ นไลน์ จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นอย่ างมาก อาชีพขายอ อนไ ลน์น่าจะเติบโตได้ดี

ทั้งยังได้มาซึ่งเงิน ที่มากมาย แบบไม่ต้องมีหน้าร้านด้วยนะ