ข้อคิดคติเตือนใจ

9 เรื่อง ที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นเหตุให้เราได้คิด ว่าต้องเริ่มประหยัดได้แล้ว

1. ปัญหาครอบครัว เริ่มมีมากขึ้น

ถ้าเป็นเมื่อก่อนผู้ชายจะเป็นคนไปทำงานนอกบ้าน เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว ส่วนผู้หญิงนั้นจะ

อยู่บ้าน ดูแลงานบ้านงานเรือนเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้าน ทำให้มีเวลาอยู่กับลูกได้เสมอ พอมายุคนี้

ทั้งพ่อทั้งแม่ ก็ต้องออกไปทำงานกัน เพราะมันเงินไม่พอใช้ เพื่อที่จะช่วยกันหาเงิน

แล้วยิ่งยุคที่เงินหาย ากเช่นนี้ ก็ยิ่งต้องทำงานให้มาก เพราะเงินที่ได้มานั้นต้องให้มันเพียงพอกับการใช้จ่าย

2.สังคมจะเกิดความเห ลื่ อ มล้ำมากขึ้น

เพราะถ้าหากเงินที่เราฝากไปนั้น ไม่ได้รับ ด อ กเบี้ยแบบเดิมก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดความเหลื่ อ มล้ำขึ้นมา

ในสังคมได้เช่นกัน และคนรวยที่มี อยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์นั้น ก็จะยิ่งรวยขึ้นๆ และขณะที่คนจนนั้น

พวกเขากลับลำบากขึ้น ไม่มีเงินเหลือเก็บเลยแม้แต่น้อย ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้

ก็ต้องทำงานอย่ างหนักไปเรื่อย ๆ ตลอด เพราะต้องหาอะไรมาเลี้ยงดูครอบครัว

3. อิสรภาพทางการเงิน คงเข้าไม่ถึง

การที่คนเรามีรายได้มามากมาย เยอะกว่ารายจ่าย โดยที่ไม่ต้องทำงานเลยเนี่ยมัน้ป็นสิ่งที่ดี

มันคือการสร้างอิสรภาพทางการเงิน แล้วก็คนสมัยก่อนจะนิยมฝ ากเงิน เพื่อเอาด อก

เบี้ ยแต่พอมายุคนี้ ทำแบบนั้นไม่ได้แล้ว เพราะถ้าลงทุนผิดที่ก็จะกลายเป็นว่า เราจะต้อง

ทำงานไปตลอดชีวิต แก่มาแล้วก็ต้องลำบากอีก

4.คนแก่q ต้องกลับมาทำงานอีก

จริงๆแล้วปกติคนในวัยนี้ ก็เตรียมวางแผนที่จะเกษียณไว้ เพื่อที่เขาเกษียรไป จะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ไม่ต้องไปพึ่งลูกหลาน

หรือสามารถนำเงินนั้นไปฝากธนาคาร หวังเก็บกินด อ กเ บี้ยไปเรื่อยๆ แต่หากอนาคตที่เงินฝาก

มันไม่เหมือนเดิม มันไม่มี ด อ กเ บี้ยให้แล้ว ก็จะทำให้เงิน ค่อย ๆ ถูกใช้ไปจนหมด

แล้วคราวนี้แหละ กลายเป็นว่าผู้สูงอายุ ต้องกลับมาทำงาน หาเลี้ยงตนอีก ลำบากอีกครั้ง

5.เงินจะหาย าก

ในยุคนี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่ามันเป็นอย่ างไร น่าจะพอเห็นภาพได้ชัดบ้างแล้ว ว่าคนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันน้อยกว่าเดิม

แค่ไหน และรวมกับวิก ฤ ตโ ควิ ดที่เพิ่งเกิดขึ้นอีก ทำเอาเศรษฐกิจแย่กันไปหมด และรวมไปถึงภั ยภิ บั ตธรรมชาติ

ตามมาอีก แบบนี้อนาคตคงใช้ชีวิตย ากขึ้น เงินที่มี มันก็ค่าลดลงไปเรื่อยๆ

6.เงินจะอยู่เหนือคน

เพราะหากเงินหาย ากขึ้นมันก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นตามไป และต่างคนก็ต่างจะพย าย ามทำอะไรก็ได้

เพื่อให้ได้มันมา พวกเขาจะไม่สนใจว่า ใครจะลำบากหรือเดื อ ดร้ อนแค่ไหน แค่ได้มันมาก็เป็นพอ

7. การโก งการคอรั ปชั่ น ในอนาคตมันจะเยอะ

แน่นอนว่าเงินหาย ากขึ้นทุกๆ วัน คนก็ฉว ยโอกาสกันมากขึ้นตามกันไป เพราะภาวะการข าดเงิน

ไม่มีเงินใช้ คนเลยข าดจิตสำนึกได้ ทำทุกอย่ างเพื่อสน อ งความต้องการตนเอง

8. ทุกอย่ างจะแ ย่ลงกว่านี้ ไปเรื่อยๆ

หลังจากยุคด อกเบี้ย 0 % หลายๆ อย่างอาจจะแย่ลงกว่าเดิมไปอีก เพราะว่าเงินจะล้นระบบ

ไม่ใช่เงิน มีมากสำหรับทุกคนหรอก แต่ที่ว่าเงินล้นระบบนั้นมันจะล้นไปอยู่ในมือคนร วย

ซึ่งคนรวยมีจำนวนที่น้อยมาก ๆ หากเราเทียบกับจำนวนคนจน เพราะงั้นมันจึงเกิดการใช้จ่าย

ที่น้อยตามไป พอจ่ายน้อย ก็จะส่งผลกระทบแบบโดมิโน่ คือพ่อค้ าแม่ค้ าไม่มีคนมาซื้อของ

ส่งผลให้ข ายไม่ค่อยได้ เพราะคนไม่ค่อยมีเงินแหละ

9.ค่าครองชีพจะสูงไปอีก

ข้าวของเครื่องใช้จะแพ งขึ้นไปอีก แต่เงินทองกลับสวนทาง หาย ากกว่าเดิมมากๆ

แล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ต่อกันยังไงล่ะ ถ้าวันนี้ยังไม่เตรียมตัว ไม่วางแผนไว้ให้ดี

ถ้าไม่วางแผนเอาไว้ รับรองอนาคตอาจต้องลำบ าก ถึงตอนนั้นคงโท ษใครไม่ได้แล้ว