ข้อคิดคติเตือนใจ

2 วิธี เก็บเงินล้านแรก แม้เก็บเงินไม่เก่งก็ทำได้

สำหรับวันนี้ไปเรียนรู้วิธีการเก็บเงินล้าน เพราะแม้ว่าเป็นคนเก็บเงินไม่เก่ง

แต่อย่างไรซะ ก็ทำได้ กับ 2 วิธี เก็บเงินล้านแรก มาดูกันว่า จะต้องทำอย่ างไร

เพื่ออนาคตที่ไม่ลำบาก มาเพิ่มพลั งเงินออมให้งอ กเงย ให้ถึงเป้าหมายเงินล้าน

1 วางแผนจัดสรรเงินออม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ไวกว่าเดิม

ฟังแล้วก็แบบ ดูเหมือนง่ายนะ แต่เมื่อถึงเวลาทำจริงๆ นั้นมันย ากนะเออ

เพราะการเก็บเงินออมให้มากกว่าเดิม เท่ากับว่าต้องไปลดค่าใช้จ่ายบางอย่ างลง

เช่น เมื่อก่อนเก็บเงินได้เดือน ละ 2,000 หากจะเก็บไปให้ถึง 1 ล้าน เท่ากับว่าต้องใช้

เวลาทั้งหมดราว 42 ปีเชียวนะกว่าจะมีเงินล้านเหมือนคนอื่นเขา แต่หากเราออมเงิน

มากขึ้น เช่น เราเพิ่มเงินออมเป็น 5,000 บาท หรือมีการเก็บออมที่เยอะขึ้นถึง 10,000 บาท

สิ่งเหล่านี้มันก็ย่อมได้สัมผัส เงินล้านเร็วขึ้น จำนวนเงินออมจะมากน้อยนั้น มันก็ขึ้นอยู่กับการบริหาร

เรื่องรายรับรายจ่ายให้ดี ใครเงินเดือนเยอะ เก็บเงินได้มาก ก็ถึงเป้าหมายไว

2 เพิ่มผลตอบแทน ให้เงินงอ กเงย จากการลงทุ นนั่นเอง

สมมติว่าเราจะเก็บเงิน วันละ 120 หรือเดือนละ 3,600 บาท จากนั้นก็นำเงิน

ในส่วนนี้ไปลงทุ นแบบ D C A ใน 3 ทางเลือก เงินฝากธนาคาร ที่ให้ผลตอบแทน

ประมาณ 0.75 % กับกองทุ นรวมตร าสารห นี้ ที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 4.00 % ต่อปี

หรือกองทุนรวมหุ้ น ที่ให้ผลตอบแทน 8.00 % ต่อปี และตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน

เป็นระยะเวลา 15 ปี จากนั้นเรามาดูเลยว่าผลตอบแทน ของทางเลือ กใด จะทำให้เรา

ถึงเป้าหมาย เงินล้านได้ไวสุด เปรียบเทียบผลตอบแทน จากการลงทุ นด้วยการ D C A

ในทางเลือกต่างๆ เดือนละ 3,600 ในเวลา 15 ปี จะเห็นว่าการลงทุ นในกองทุนรวมหุ้ น

ให้ผลตอบแทนดีกว่า กองทุนรวมตร าส ารห นี้ และเงินฝาก และหากเราลงทุ นในกองทุนรวมหุ้ น

ที่ผลตอบแทน 8 % จะทำให้เรามีเงิน 1 ล้าน ได้ไม่ย ากเลยล่ะ และทั้งนี้การลงทุ นทุกอย่าง

ย่อมมีมีความเ สี่ ย งในระหว่างที่ลงทุ นอาจมีทั้งช่วงที่กำไรหรือข า ดทุนได้เสมอ

เพราะงั้น ต้องเข้าใจความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นด้วย และการเดินหน้าลงทุ นในระยะย าว

หากมีรายได้มากขึ้นเราควรแบ่งมาออม มาลงทุ นเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อให้เป้าหมายถึงได้ไว

ขอขอบคุณ s a n o o k