ข้อคิดคติเตือนใจ

8 ข้อคิด เรื่องเงินที่ควรนำมาปรับใช้ เพื่อตัวเองได้มีเงินใช้ไม่ขัดสน

1 มีชั้นเชิง เรื่องการเจรจา

ทักษะนี้มีประโยชน์จริงๆ เพราะมันคือศิลปะอย่างหนึ่ง คนจี นเชื่อว่า

การเจรจาอย่างมีชั้นเชิง มันทำให้เราได้รับประโยชน์สูงสุด

มันจะสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้น เรื่องประสิทธิภาพ เรื่องความคุ้มทุนเป็นหลัก

2 เน้นจ่ายด้วยเงินสด

ในที่นี้คือเงินที่อยู่ในบัญชี เงินออม เพราะส่วนใหญ่คนจี น จะใช้เงินเหล่านี้ในการจ่าย

คือ “มีเท่าไหร่จ่ายแค่นั้น” ผ่านทางเดบิ ต หรืออีวอลเล็ต พวกเขาจะไม่นิยมใช้

“เงินในอนาคต” มาจ่ายก่อน แล้วประโยชน์ที่ได้คือ ช่วยให้ไม่ก่อหนี้จน

คุมไม่อยู่ และสามารถติดตามงบ ในบัญชีได้อย่างแม่นยำด้วยนะ

3 จ่ายแบบเน้นคุณค่า

คนจี นจะเน้นใช้จ่ายในสิ่งที่คุ้มกับเงินที่จ่ายไป และต้องรู้จัก ยับยั้งชั่งใจก่อนที่

จะใช้เงินไปกับสิ่งไม่จำเป็น สุดท้ายแล้วแนวคิดนี้มันจะนำพาเราให้มีวินัย

ติดตัวเราไปอีกนาน มันจะมีประโยชน์กับการตัดสินใจหลาย ๆ เรื่องในอนาคต

4 เรื่องตัวเลข พวกเขาละเอียดรอบคอบ

เมื่อจำเป็นจะต้องก่อหนี้ อย่างการซื้อบ้าน ลงทุ นในกิจการส่วนตัวต่างๆ

คนจี นพวกเขาจะคิดเลขอย่างละเอียดก่อน เช่นว่าคำนวณร ายได้ของตัวเอง

ภาระที่เพิ่มขึ้น ด อ กเบี้ยที่ต้องชำระ ยังหมายรวมไปถึง ผลตอบแทนที่จะได้รับด้วย

ความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ มีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งรางวั ลของความละเอียดนี่แหละ

มันจะทำให้เขามีร ายได้เพิ่ม มีความมั่นคง อีกทั้งไม่เสี่ยงเป็นหนี้มากเกินรับไหวด้วย

5 สอนลูกให้รู้คุณค่าเงิน ตั้งแต่เล็ก

พวกเขามักสอนลูกหลานตั้งแต่เด็ กให้รู้คุณค่าเงิน อย่างที่เห็นได้ก็คือ

ตอนตรุษจีน ก็คือการแจก “อั่งเปา” และการแจกอั่งเปานี้เป็นการให้เด็ ก ๆ

นำเงินไปหัดวางแผนการใช้การออม เพราะเขาเชื่อว่าวิธีการสอนที่ดีที่สุดคือ

การให้เขาได้เรียนรู้ ได้เจอกับตัวเอง เริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็จะเริ่มให้ลูกหลานเข้าไป

ลุยในกิจการ เพื่อให้มีทักษะในการเลี้ยงชีพ รู้คุณค่าของเงิน ฝึกฝนความขยันอดทน

ต่อยอดกิจการ ปลูกฝังนิสัยด้านการเงิน จากรุ่นต่อรุ่นจริงๆ

6 พูดคุยเรื่องการใช้สอยอยู่เรื่อยๆ

พวกเขาคิดว่า ยิ่งรู้ว่าสถานการณ์การเงิน บ้านตัวเองเป็นอย่างไร มันจะยิ่งไวในการจัดการ

เพราะงั้นครอบครัวชาวจี น พวกเขาจะเรียกคุยกันบ่อย ๆ ว่ามีการใช้จ่ายเกินตัวหรือไม่

ทั้งยังช่วยกันตัดสินใจเรื่องการเงิน หรือโปรเจคต่าง ๆ ได้เฉี ยบคมมากด้วย

7 ออมเงินเก่ง

นอกจากแนวคิด “ช้าในการจ่าย” แต่ก็ต้องไม่ลืม “ไวในการเก็บ”ด้วยนะ

เพื่อเสริมสร้างความรวย โดยเฉลี่ ยคนจี นจะออมเงินประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์

ของเงินเดือน หรือบางทีอาจจะถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเลยก็มี

เพราะเขาต้องสำรองเอาไว้ เพื่อไว้จ่ายในย ามจำเป็น

8 ขยันตั้งใจ ขยันศึกษา

เมื่อเราอย ากจะร่ำรวย ก็ต้องขยันเรียนรู้ เพื่อเป็นมืออาชีพในสายงานของตัวเอง

จากนั้นผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้น จากความสามารถของตัวเอง แนวคิดนี้แหละที่

ทำให้คนจี นขยัน อดทน และประสบความสำเร็จได้ในที่สุด และพวกเขามักจะมี

ความโดดเด่นในหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหน สิ่งสำคัญจริงๆ

ไม่ใช่ช าติกำเนิด แต่เป็นการเลี้ยงดู ให้มีวิธีคิดที่ดี