ข้อคิดคติเตือนใจ

13 อย่างที่ต้องทำ ก่อน 45 มาถึง เพื่อความสุขในวัยเกษียณ

1. หาความรู้ เรื่องการเงิน

ไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือ จากอินเตอร์เน็ต ความรู้หาได้จากหลายช่องทางซึ่งมีช่องทาง

การเข้าถึง ความรู้อย่ างมากมาย ทำให้เราสะดวก หาความรู้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลย

2. เงินโบนัสนั้น เก็บไว้ให้ดี

เพราะมันเป็นเงินก้อนเอาไปลงทุ นได้ หากอย ากให้รางวั ลตัวเองก็ควรให้ปีละ

ไม่เกิน 30 % ของเงินโบนัส ส่วนที่เหลือก็เก็บเอาไปลงทุ น ต่อย อดได้ในอนาคต

3. ลดค่าใช้จ่าย จากสิ่งที่ไม่จำเป็น

อย่างแรก คือ ทำเรื่องรีไฟแนนซ์บ้ าน ล ดด อกเบี้ ย จากนั้นลองเปลี่ยนเคเบิล เป็นแบบไม่มี

ค่าใช้จ่ ายร ายเดือน หรือหากไม่จำเป็นก็ยกเลิกไปได้ แบบนี้มันช่วยประหยัดได้มาก ถ้าเราลองคำนวณดู

4. เลือกทำงานที่ตนเองถนัดและทำได้

การหาจุดยืนที่เหมาะสมตัวเองมันช่วยทำให้เงินเดือน ตำแหน่ง เติบโตไว

และควรเลือกทำงานกับเจ้าน ายที่ฉลาดๆ เขาจะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้ไวเช่นกัน

5. เริ่มออมเงิน แม้อายุยังน้อยก็ออมได้

มันอยู่ที่การควบคุมความอย ากของตนเองมันอยู่ที่ตัวเรา เมื่อคิดต้องการได้ของสักชิ้น

ให้ทยอยซื้ อ และอย่ าซื้ อทีเดียวแบบติดกัน เช่น โทรศั พท์ รถ ถ้าจะซื้อของชินใหญ่

ทางที่ดี ต้องเว้นช่วงห่างๆ กันออกไปก่อน เพราะความต้องการ มันไม่มีที่สิ้นสุด

ควรซื้อของที่มีโอกาสได้ใช้จริงๆ ของที่ไม่จำเป็น เอาไว้ทีหลัง ค่อยซื้อก็ได้

6. เรียนรู้จากการลงทุ น จากที่พล าดมาก่อน

ทุกคนที่เคยลงทุ นต้องเคยข าดทุ นบ้างแหละ มันเป็นเรื่องปกติ บางคนอาจเคย

ติดหุ้ นวงในมาเกือบสิบปี พอมาวันนี้ก็อาจจะเพิ่งข ายได้ก็มีถมเถไป

7.ออมเงินแบบอื่น นอกจากฝากธนาคาร

เช่น ซื้ อพันธบั ตร ลงทุ นหุ้ น ทำประกั นชีวิต ซื้อกองทุ น รวม

8. หากเก็บเงินล้านแรกได้ ล้านต่อไป ก็จะง่ายกว่าเดิม

คนเรา พอได้เรียนรู้วิธีการบริหารเงินที่ถูก จนสามารถมีล้านแรกได้ ล้านต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องย ากสำหรับเขา

เพราะเรามีพื้นฐานจากล้านแรก ที่เราทำได้แล้ว ประกอบกับมีทุ นล้านแรก

เอาไปต่อยอด ความมั่งคั่งในอนาคตได้ เพราะงั้นจึงไม่ย ากเกินไป

9. เรียนรู้การลงทุ นโดยใช้เงินคนอื่น

ในที่นี้ ก็หมายถึง การกู้เงินซื้ อคอนโด เราก็อาจจะได้กำไ รมาจากเงินลงทุ นน้อย

เช่น ฉันลงทุ นคอนโด ย่ านพระราม 9 ซื้ อไว้ เมื่อ 4 ที่แล้ว ราคา 1.8 ล้านใช้เงินตนเอง 2 แสน

จากนั้นที่เหลือก็ไปกู้ธนาคาร ผ่ อนจ่ายเดือนละหมื่นกว่า แล้วปล่อยเช่ามาตลอดได้

เดือนละหมื่นสี่ มาถึงตอนนี้ปัจจุบันที่เขาขา ยกันในเว็บ ก็จะราค าประมาณ 2.8 ล้าน

ถ้าขา ยไปจะได้กำไรประมาณ 1 ล้านและได้กำไรจากส่วนต่าง ค่าเช่ ากับยอดผ่ อน

10. ใช้บั ตรเค รดิ ตลดค่าใช้จ่ายให้ตัวเอง

เราอย่ าใช้จ่ายจนเกินตัว สาเหตุที่แนะนำการจ่ายด้วยบั ต ร เ ค ร ดิ ต เพราะบางทีบัตร

ได้ส่ วนลดหรือคะแน นสะส มที่มากกว่าจ่ายเงินสด ไม่ก็อาจได้เครดิ ตเงินคืนกลับมา

11. นำเฉพาะเงินเย็นไปลงทุ น

จำไว้เลยว่า การลงทุ นมีความเสี่ ยงจงศึกษาให้ดีก่อนการลงทุ น และต้องใช้เวลาและมีโอกาส

ข าดทุนได้ ถ้าข าดทุนจริงเราจะได้ไม่เดือดร้ อ น เราควรกำหนดเงินสดขั้นต่ำ ไว้ใช้จ่าย

เช่น มีไว้ใช้อย่างน้อย 12 เดือน และส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุ น

12. หัดลงทุ นเพื่อ ให้มีร ายได้สม่ำเสมอ

ในอนาคตสิ่งเหล่านี้ อาจกลายเป็นร ายได้หลักก็ได้ เช่น ลงทุ นในหุ้ นกองทุนรวม ตราส ารหนี้ ลงทุ นคอนโด

แต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุ น ก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดี ดูว่าตัวเองนั้นจะรับความเสี่ ยงได้ในระดับไหน

13. บันทึกการเติบโต ของทรัพย์สิน ของร ายได้ในทุกๆ ปี

เพราะการบันทึก จะช่วยให้เราเห็นจุดบกพ ร่ องว่าควรปรับปรุงส่วนใด

ใช้กำหนดแนวทาง ไปสู่เป้าหมายได้ ให้เรารู้ความเคลื่อนไหวต่างๆ ว่าเป็นมาอย่างไร