ข้อคิดคติเตือนใจ

4 แนวคิด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น สร้างฐานะได้มีเงินใช้ไม่ขัดสน

1. อย่ ารอร ายได้จากทางเดียว

เพราะถ้าพึ่งพิงร ายได้ทางเดียว ด้วยงานประจำถือ ก็นับว่าเป็นความเสี่ ยงอย่ างมาก

เพราะเราไม่ควรปร ะม าทด้วยการหาร ายได้จากงานทางเดียว

สำหรับคนที่คิดหาแผนสำรองคือ การทำงานเส ริ มคู่กัน กับงานประจำ

ทำให้เรามีร ายได้มามากกว่าเพราะอย่ างน้อยๆ งานสองทางมันจะช่วยป้องกันความเสี่ ยง

ได้มากเลยทีเดียว เพื่อไม่ให้ลำบากในอนาคตได้

2. สิ่งที่เราชอบ จงหาร ายได้เสริมจากมัน

ทุกคนย่อมมีสิ่งที่ชอบ ที่อย ากจะทำ และมีน้อยคนที่ไม่มีสิ่งที่ชอบเลย

แล้วสิ่งที่ชอบที่ว่านี้ อาจได้แก่งานพวกเย็ บกระเป๋าทำมือ และสาว ๆ บางคน

อาจชอบงานกระเป๋าทำมือน่ารัก ๆ แต่ก็ต้องเสี ยเงินไปซื้อกระเป๋า ที่เราอย ากได้

แล้วส่งผลให้ มีเก็บเอาไว้เต็มบ้าน แต่ว่าเราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้

มาทำเป็นอาชีพเสริ มได้ ด้วยการนำไปข ายอ อ นไลน์ ไปพัฒนาต่อไป

ก็แบบว่าเป็นซื้อมาข ายไป การเริ่มจากสิ่งที่เราชอบมันจะช่วยให้เรา

ทำได้นานโดยที่เราไม่รู้สึกเบื่ อ กลับกันมีความสุขมากต่างหากล่ะ

3. เมื่อหาสิ่งที่ทำได้แล้ว สิ่งต่อไปคือพย าย ามพัฒนามัน

เราต้องรู้จักพัฒนา ต่อยอด โดยอาจเริ่มต้นจากการทำเป็นร ายได้เสริมเล็ก ๆ

ไปก่อน แต่เราต้องคิดต่อยอดเพื่อเพิ่มคุณค่าให้งานเราด้วย

ในช่วงแรกๆ ของการทำอาชีพเสริม ก็อาจจะต้องมีติดขั ดบ้าง

แล้วเราอาจจะพบ กับอุ ปส รร คที่อาจทำให้เรารู้สึกท้ อ และถ้างานเสริมที่เราทำ

ถ้าทำดี ๆ เนี่ย มันอาจจะสร้างเงินให้เราได้มากกว่างานประจำที่เราทำอยู๋ก็เป็นได้นะ

4. ปรับเปลี่ยนทัศนคติกับงานซะใหม่

เพราะบางคนมีทัศนคติที่ไม่ดีกับงานไม่ประจำ และยังไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือตัวฉุ ด

ไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้าได้ไกลขึ้น เพราะบางครั้ง คนเราก็จำกั ดขอบเขตให้กับชีวิต

ของเราเอง และที่สำคัญเราไม่รู้ตัวเลย ว่าจริงๆ นั้นเราสามารถทำอะไรได้มากมาย

ฉะนั้น ลองก้าวออกมาสัมผัส เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ บ้างก็ดีนะ

เพราะงานประจำนั้นอาจจะจำเจ ส่วนงานไม่ประจำ จะทำให้รู้สึกถึงโลกใบใหม่

หากเราได้สัมผัสมันบ่อยๆ เข้ามันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา

แล้วถ้ามันทำเงินให้เรา มันก็เป็นเรื่องดีไงล่ะ

ขอบคุณ k r u n g s ri