ข้อคิดคติเตือนใจ

7 เรื่องไว้สอนลูก เมื่อลูกเริ่มโต ให้เชื่อฟังพ่อแม่อย่างมีเหตุผล

ลูกยิ่งลูกโต เราเองก็หวังจะลูกให้เป็นเด็ กเชื่อฟัง สอนง่ายเหมือนก่อน มันก็เป็นเรื่องย าก

เพราะเขาก็มีความคิดของตัวเอง เริ่มคิดเองได้ บางเรื่องก็บอกไม่ได้ สนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากกว่า

บางทีลูกก็ไม่อย ากคุย ไม่อย ากทำ ในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการเลย เพราะงั้น จึงทำเป็นหูทวนลม

เพิกเฉยต่อคำพูดพ่อแม่ไป และนี่แหละมันอาจเป็นที่มาของปัญหา

1. สอนด้วยคำพูด และ สายตาแห่งความรัก

เมื่อลูกทำผิ ดคุณอาจจะทนไม่ได้ ที่จะตะคอ กไป จนกลายเป็นคำพูดแร งๆ ทั้งยังไม่สนใจ

ฟังในสิ่งที่ลูกอย ากอธิบายอีก การขึ้นเสียงการตะคอ ก มันอาจทำให้ลูกสงบลงได้ก็จริง

แต่ในอนาคตลูกก็จะทำอีก ฉะนั้น สิ่งที่ควรทำคือ เริ่มจากดึงความสนใจลูก

เช่น เรียกชื่อลูกใช้คำพูดง่ายๆ ให้ลูกทบทวนในสิ่งที่ทำไป ใช้น้ำเสียงที่หนักแน่น

แต่ไม่ดุดันเกินไป บอกทางป้ องกันแก้ปัญหาจะดีกว่านะ เพราะนอ กจากคำพูด

กับน้ำเสียงแล้ว ยังมีภาษากายที่สำคัญที่จะทำให้ลูกรับฟังมากขึ้น

ลองพูดกับเขาดีๆ พูดด้วยสายตาแห่งความรัก แล้วลูกจะเชื่อฟังเข้าใจคุณมากขึ้น

2. สอนด้วยการตกลงระหว่างกัน

ก็ส่วนมากเด็ กก็มีอะไรที่ชอบ ที่ไม่ชอบ และบ่อยครั้งที่คุณให้ลูกทำสิ่งที่ไม่ชอบ

แล้วนานเกินไปจนลูกเริ่มไม่เชื่อฟังพ่อแม่ และสิ่งที่ควรทำนั้น

ก็ต้องทำให้ เด็ กวัย 2-3 ขวบ ที่เป็นวัยแห่งการต่ อต้ าน เราลองให้ข้อเสนอ

เพื่อเป็นข้อตกลงดูสิ เพื่อลดการโ ต้เถียงลงได้ บางทีเขาอาจจะฟังเรามากขึ้น

3. หาสาเหตุหลักๆ ว่าอะไร คือสิ่งที่ทำให้เขาไม่เชื่อฟังเรา

เพราะถ้าลูกเป็นเด็ กที่ไม่เชื่อฟัง บางทีอาจเป็นเพราะกำลังโก ร ธ หรือเสียใจ ต้องการให้พ่อแม่เอาใจ

แต่ถึงอย่างไรซะ สิ่งที่ควรทำ คือ พูดคุยและหาคำตอบว่า ทำไมกันลูกไม่เชื่อฟัง

บอกรักลูกบ่อยๆ ให้ลูกรู้ไว้ว่ามีพ่อแม่อยู่ข้างๆ ให้กำลังใจเสมอ และสังเกตทัศนคติ

วิธีคิดของเขาด้วย รวมถึงการพูด ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเข้าใจลูกมากขึ้น จะได้เข้าใจถึงปัญหาเหล่านั้น

4. สอนด้วยการใช้เทคนิค ที่สามารถเข้าใจง่ายๆ

เด็ กเขาอาจจะยังฟังประโยคย าวๆ ไม่เข้าใจเหมือนผู้ใหญ่ สิ่งที่ควรทำคือ ใช้วิธีสอนเขา

ในแบบที่ให้จำง่ายขึ้น เช่น พูดให้ตื่นเต้น วันนี้ทำอะไรที่โรงเรียนบ้ างล่ะลูก หลี กเลี่ ยงคำว่า

ไม่ หรือ ห้ าม เพราะทำให้ลูกไม่อย ากทำต าม และนอกจากนี้ พ่อแม่อาจเปลี่ยนมาใช้

การให้คะแน นเพื่อให้ลูกมีเป้าหมายที่จะทำมันในการเชื่อฟังพ่อแม่มากขึ้น

5. สอนลูกจากการเป็นแบบอย่ างที่ดีให้เขาเห็น

เพราะในช่วงวัยเด็ กเค้ามักจะเลียนแบบพฤติก ร ร มของคนใกล้ชิดของเขา และไม่สามารถ

แยกได้ว่าอะไรไม่ควร หรือควรทำ มันจึงทำให้หลายครั้ง ลูกเผลอเลียนพฤติก ร ร มไป

แล้วเมื่อถูกตำหนิ ต่อว่าลูกจึงไม่เข้าใจ ว่าทำไมพ่อแม่ทำได้ล่ะ และการทำให้ลูก

เกิดความสงสัยแล้วพ่อแม่ก็ไม่อธิบาย แล้วนำไปสู่สาเหตุที่ทำให้ลูกเริ่มไม่เชื่อฟัง

เราต้องให้ลูกเรียนรู้จากการกระทำที่ดีๆ ของพ่อแม่ มากกกว่าคำพูด

เพราะฉะงั้น พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่ างให้ลูกเห็น ว่าอะไรดี หรือไม่ดี

6. สอนลูกใช้ความคิด สอนให้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง

การที่เราใช้ประโยคคำสั่ง มันเพียงแค่ทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เรื่องเลย

ทำอะไรก็ไม่ดีไปหมด และมันยังส่งผลต่อลูก ทำให้เขาไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไปเลยก็ได้

อาจกลายเป็นคนไม่มั่นใจเมื่อโตไป ไม่กล้าที่จะคิดอะไรใหม่ๆ เพราะงั้นเราต้อง

ฝึกให้ลูกใช้ความคิด ฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง อย่างเช่น ไหนลูกลองคิดสิว่า

จะเอาตุ๊กต าตัวนี้เก็บไว้ไหนดี และนอกจากนี้ควรหากิจก ร ร มสนุกๆ

ทำด้วยกัน เมื่อพ่อแม่เห็นลูกทำไม่ถูกต้อง จะได้สอนลูกให้คิดได้

แก้ปัญหาเป็น และแทรกเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมไปได้ด้วย

7.ฟังในเรื่องที่ลูกจะบอกด้วย

ก็เพราะบางสิ่งที่พ่อแม่คิด มันก็ไม่ได้ถูกต้องสำหรับลูกเสมอไป เพราะเด็ ก

แต่ละคนเขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองและสิ่งที่ควรทำ เราต้องถามให้รู้ว่า

ลูกคิดอะไรทำไปเพื่ออะไร มีจุกประสงค์อะไร จากนั้นจงตั้งใจฟังสิ่งที่ลูกพูด

ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ลูกผ่อ นคล า ย ลดความกังวลลงไปได้

ขอบคุณ ที่มา a b o u t m o m