ข้อคิดคติเตือนใจ

เงินไม่เหลือใช้ ชีวิตติดขัด ควรเริ่มจากไหนก่อนดี

ยุคนี้หลายๆ ท่านต้องเจอกับปัญหาเงินไม่พอใช้ หมุนเงินไม่ทันอย่างแน่นอน

แบบว่ายื มเงินจากนั่นมาโปะนี่ ทำให้เปิดหนี้มากมาย แล้วพอถึงสิ้นเดือน

ก็ใช้แต่หนี้ จนทำให้ตัวเองไม่มีเงินเก็บกับเขา แต่หลายๆ คนนั้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไร

และวันนี้นั้น เราจะนำเสนอ 5 วิธี เพื่อการใช้ชีวิตถ้าวันใดวันนึงชีวิตของใคร

ต้องประสบพบเจอกับปัญหาหมุนเงินไม่ทัน มาดูกันว่าเราจะมีวิธีการ

ที่จะจัดการเรื่องเหล่านี้ ได้อย่างไรบ้าง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

1. สำรวจภาระหนี้ ที่มีอยู่ตอนนี้

เราควรแยก ควรแบ่ งประเภทหนี้ที่มี แยกประเภทหนี้

จำนวนหนี้ อัตราด อ กเบี้ยที่ต้องชำร ะ ขั้นต่ำที่ต้องชำ ร ะ และจากนั้น

ก็ให้คำนวณยอดหนี้ทั้งหมด คำนวณร ายได้ทั้งหมด

เรียงลำดับยอดหนี้ ที่สำคัญจากมากไปหาน้อย ว่าอันไหนเราต้องจ่ายก่อน

2.ตั้งสติไว้ก่อน

ดังนั้นแล้วควรปรับเปลี่ยนพฤติกร ร มของตัวเองก่อนเลย

หยุดก่อห นี้เพิ่ม ไม่ว่าจะต้องลำบากแค่ไหน ที่สำคัญต้องหยุดหาห นี้ใหม่

มาจ่ายหนี้เก่า มันจะทำให้เป็นหนี้แบบงูกิ นห าง ไม่จบสักที

ต้องอยู่ให้ได้ด้วยเงินเดือนตัวเอง พึ่งตัวเองให้ได้

3. แก้ปัญหาหนี้ และเรียนรู้ไปพร้อมกัน

ก็แบบว่าจ่ายขั้นต่ำเอาไว้ เพื่อรั กษ า บัญชีและเครดิ ตเอาไว้

และวิธีนี้นั้น มันเหมาะกับผู้ที่มีหนี้ไม่เยอะ ประมาณเพียง 2-3 บัญชี

ฉะนั้นแนะนำให้จ่ายขั้นต่ำ ตามใบเรี ยกเก็บ ไม่ก็จ่ายให้มากกว่าขั้นต่ำนิดหน่อย

สำคัญเลยคือ ต้องมีวินัยในการผ่อนชำ ร ะ ถ้าหมดภาระหนี้แล้ว

สิ่งที่ไม่ควรทำเลยคือ ไม่ก่อหนี้ใหม่เพิ่ม เพราะจะทำให้มีหนี้

ไม่จบสักที มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ข ายทรัพย์สินที่ข ายได้ เปลี่ยนไปเป็นเงินสด

เพื่อนำมาปิดหนี้ ถ้ามีหนี้สินมากให้เลือกปิดทีละรายการ ที่สามารถปิดได้

เพื่อให้เหลือจำนวนเจ้าหนี้ ที่มันน้อยที่สุด เท่าที่จะทำได้ ณ ตอนนั้น

และถ้าไม่สามารถทำได้ ไม่มีทรัพย์สิน ที่สามารถข ายเพื่อปลดหนี้ได้

ทีนี้แหละก็จะเข้าสู่ กระบวนการของศ าล ระหว่างนั้นแนะนำให้

เก็บเงินให้มากที่สุด อย่าได้หลงระเริงกับเงินที่มีเกินไป

ต้องเตรียมสะสมเงิน เพื่อเคลี ย ร์หนี้สินทั้งหมด ให้หมดไปได้เร็วที่สุด

4. หนี้ที่สำคัญ ก็ควรจ่ายก่อน

โดยเฉพาะหนี้ผ่อนบ้าน รถ ส่วนหนี้บั ต รเ คร ดิต ให้จ่ายเท่าที่จ่ายไหว

โดยเลือกจ่ายหนี้ที่ด อ กเบี้ยสูงก่อน จากนั้นก็ค่อยขอประนอมหนี้

ผ่อนจ่ายในแต่ละเดือน ควรติดต่ อเจ้าหนี้อยู่ตลอดนะ อย่าหนี อย่าเงียบไป

5.หาช่องทางสร้างร ายได้เพิ่ม

เพราะความจริงแล้วตามหลักก็คือ หากเงินหมด ก็ต้องหาเพิ่ม

แล้วใครที่เป็นหนี้ ลองสำร วจตัวเองว่ามีของอะไรข ายได้ พอที่จะมา

แบ่งเบาภาระตัวเองไหม มีความสามารถอะไรไหม มองหาอาชี พเสริม

ที่พอสร้างร ายได้ได้ อย่างทำกับข้าว ทำขนมข าย ไม่ก็หาซื้ อสินค้ าต่างๆ

ไปข ายตามตลาดนัด ถ้ามีทักษะอื่นๆ ที่ถนัดก็ทำได้เลย ถ้าคิดว่าทำได้ก็ลุยเลย

ขอขอบคุณ t h a i s m e s c e n ter