ข้อคิดคติเตือนใจ

8 เรื่องสะท้อนเรื่องราวต่างๆ ในสังคมยุคนี้ ว่าเราต้องมีเงินเก็บได้แล้ว

ปัจจุบันนี้คนวัยทำงานใกล้ถึงจุ ดนี้เข้าไปทุกทีๆ แล้ว ในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลก จะให้ดอ กเบี้ย 0 เปอร์เซน

และในบ้านเราใกล้ไปทุกทีๆ ทำไงดีล่ะทีนี้ จะใช้ชีวิตอย่างไรต้องปรับตัวอย่างไร ให้อนาคตเราไม่ลำบาก

ในอนาคตนั้น จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง สรุ ป ออกมาเป็นข้อๆ

นับวันโลกของเรา เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ ปี คนบ่นเรื่องการเงินกันอยู่เรื่อยๆ เศรษฐกิจไม่ดีขึ้นมาเลย

บางคนใช้จ่าย แบบไม่คำนึงถึงถึงอนาคตข้างหน้าเลย แบบนี้ก็จะยิ่งลำบ ากยิ่งขึ้น

เพราะยุคนี้ควรต้องรู้จักใช้เงินอย่างประหยัด ในวันข้างหน้านั้นไม่มีใครรู้เลย ว่ามันจะแ ย่จะดีแค่ไหน

หรือเราต้องปรับตัวอย่างไรในอนาคตเราต้องพร้อมรับมือเสมอ เตรียมพร้อมตลอด

ไม่ใช่ถึงเวลาแล้วค่อยมาทำ จะต้องมีสติในการควบคุม มีระเบียบวินัยในตัวเองมากๆ

ไม่อย่างนั้น อนาคตลำบ ากแน่ๆ จะจัดการการเงินของตัวเองไม่ได้เลย

และ 9 ข้อต่อไปนี้ จะเตือนใจให้คุณ ให้สติคุณ ทำตัวไม่ประม า ทในการใช้จ่ายต่างๆ

1. อิสรภาพทางการเงิน คงเอื้อมไม่ถึง

และทุกคนอย ากจะมีมันอยู่แล้วแหละ ถ้าพูดถึงอิสรภาพ แต่ว่ามันไม่ใช่จะนั่งหลับตา

แล้วนึกแล้วได้มาง่ายๆ คนที่เขาได้ดีกว่า จะมาถึงวันนี้ได้นั้น

เขาผ่านอะไรมาเยอะมากมาย ล้มมาไม่รู้กี่รอบ กว่าจะแกร่งได้ มันไม่ง่ายเลยนะ

2. การค อรั ปชั่ นมากกว่าเดิม

เพราะก็เศรษฐกินมันเป็นอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ไง คนก็เลยฉ วยโอกาส

เยอะขึ้นเรื่อยๆ คอยหาจังหวะอยู่ตลอด เพราะไม่มีเงินใช้ไง

3. เรื่องค่าครองชี พสูง

ทุกวันนี้เงินเดือนแค่ 15,000 มันจะพอใช้อะไรล่ะ โดยเฉพาะคนที่ต้องนั่งรถไฟฟ้า

เเท็ กซี่ ไหนจะค่าห้องอีก ค่ากับข้าวในแต่ละวันด้วย แต่ละวันไม่ใช่น้อยๆเลยนะ

4. หลังจากยุคด อ กเบี้ ย 0 เปอร์เซ็น มีแต่ทุกอย่างจะแย่ลง

คือเงินมันไปอยู่ในมือคนร ว ยกันหมด ที่บอกแบบนั้นเพราะว่า

คนร วย คือคนจำนวนน้อยมาก ส่วนคนจนนั้นก็ยังจนอยู่วันยังค่ำ ยังเหมือนเดิม

เงินมันล้ นเพราะคนแค่ กลุ่มเดียวนั่นแหละนะ

5. อำน าจเงิน มันก็มากขึ้นเรื่อยๆ

เพราะจากที่จะให้เงิน อยู่ใต้อำนาจแต่วันนี้ กลับกลายเป็นว่า คนจะยิ่งต้องอยู่ใต้อำน าจเงิน

และหากไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้ และยังหมายรวมถึงความยุติธรรมบางอย่าง

ก็ยังไม่อยู่ข้าง คนไม่มีเงิน เห็นไหมว่าเงินมันมีอำน าจมากแค่ไหน

6. ในอนาคตข้างหน้าเงินนั้นหาย า ก

ของต่างๆ มันย่อมเเพ งขึ้นเสมอ หนำซ้ำเงินยังหาย ากไปอีกด้วย โดยเฉพาะ

ช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จอย่างทุกวันนี้ คนก็ตกง านมากมายเหมือนที่เห็นกัน

ธนาคารก็ด อ กเบี้ ยต่ำ แล้วอย่างนี้ก็คนก็ฝากเงินน้อยลงตามไปด้วย

7. คนแก่ ต้องย้อนมาทำงาน เหมือนคนหนุ่ม

ปกติแล้วคนแก่ พวกเขาคิดว่าเมื่อเเ ก่ตัวมาจะไม่ต้องทำงาน อยู่บ้านกับลูกหลาน

แต่ในปัจจุบันนี้ มันย ากขึ้นมันไม่เหมือนเมื่อก่อน ไม่เป็นอย่างที่คิดอีกต่อไปแล้ว

คนเเก่หลายๆ คนยังดิ้น ร นทำงานเพราะถ้ามัว จะมาหวังพึ่งลูกหลานทุกอย่างมันก็ไม่ได้

พวกเขาก็ลำบากอยู่แล้วไง แบบนี้มันจะเป็นภาระคนอื่นเขา

8. ความเหลื่ อ มล้ำที่มากขึ้นไม่รู้จบ

มันชัดเจนขึ้น เพราะมันมีอยู่ในทุกระบบ ทุกอย่ าง

และมันจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ ชัดเจนมากขึ้น

จะหาทางแก้ไข แทบจะืำไม่ได้เลย เพราะมันฝั งอยู่ในทุกระบบแล้ว