ข้อคิดคติเตือนใจ

6 ข้ออ้างของคนไม่พัฒนาตัวเอง เปลี่ยนทัศนคติใหม่ แล้วชีวิตจะดีมากขึ้น

หลายๆ ท่านคงรู้จัก แจ๊คหม่ า เมื่อก่อนเขาเคยจนมาก่อน แต่มาตอนนี้ เป็นมหาเศร ษฐีระดับโล กแล้ว

ได้พูดถึงคนจนไว้ และให้ข้อคิดไว้ดีมาก คำพูดของเขาไม่ได้มีความหมาย

ไปในเชิงดูหมิ่ นคนจนแต่เป็นการกระตุ้ น ให้เขาคิดได้ต่างหาก เพื่อที่จะได้ฮึกเหิม

และจัดการชีวิตของตัวเองให้มากขึ้น ให้ห่ างห ายจากความจนไป คำพูดของเขาสรุปได้ดังนี้

คนจน ส่วนมากเป็นคนที่เอ าใจย าก แม้ให้ทำอีก 10 ปี ก็จะยังจนเหมือนเดิม

หากเราให้อะไรแก่คนจนแบบฟ รี ๆ เขาจะคิดว่านี่ คือกับดัก คิดว่าจะเอาอะไรจากเขา

1. หากเราบอกให้เขาลงทุ นเยอะๆ ไปเลย

คนจนก็จะบอกว่า จะเอาเงินจากไหนมามากมายมาลงทุ น ไม่มีเงินหรอก แล้วถ้าไม่มีเงิน

จะทำอะไรก็ไม่ได้ ไม่มีหนทาง ไม่พย าย าม

2. หากเราบอกให้เขาลงทุ นน้อยๆ

คนจนก็จะบอกว่า ทำเล็ก ๆ ก็จะได้กำไรนิด ๆ เหมือนเดิม

คือสู้ไม่ทำเลยดีกว่า เพราะทำไปก็เสี ยเวลาเปล่า ๆ ได้มาไม่คุ้ม

3. หากเราบอกให้เขาทำธุรกิจใหม่ๆ ทำในแบบที่ไม่ซ้ำใครดูสิ

แล้วพวกเขาก็จะบอกว่า ประสบการณ์ไม่มี ทำไปก็ไปไม่ร อ ด ไม่ทำดีกว่า

4. หากบอกให้เขา ทำธุรกิจดั้งเดิม ที่พ่อแม่ทำมา

เค้าก็บอกว่ามันย ากนะมีปัญหามากมายวุ่นวายเต็มไปหมด ที่สำคัญคือเหนื่อยมากด้วย

5. หากบอกให้เขาทำธุรกิจสมัยใหม่ดูสิ

ทีนี้พวกเขาก็จะบอกว่า มันคือธุรกิจข า ย ตรง เลนไม่อย ากลดตัวลงไป

หาลูกค้ าแล้ว ไม่ง้อให้คนอื่น มาซื้อของหรอก มันเหนื่อย

6. หากบอกให้เขาเปิดร้ านข า ยของ

เค้าก็จะบอกว่าต้องนั่งเฝ้าร้ านทั้งวัน จะไปไหนได้ ไม่อิสระเลยอย ากมีวันหยุดนาน ๆ ก็ไม่ได้

แจ๊คหม่ าเล่าว่า คนพวกนี้มีอะไรก็ชอบถาม g o o g l e ชอบคุย คบกับพวกคนที่

ล้ มเหล วแบบตัวเอง และชอบคิดมากแต่ไม่ยอมลงมือทำสักอย่ าง และทั้งชีวิต

มีแต่คำว่า รอ ดูก่อน ตอนนี้ยังไม่พร้อม สิ่งที่กล่าวมาคือวิธีคิดทัศนคติการมองโ ล ก

ของพวกคนจนที่มักจะอ้างว่าไม่มีเงินไม่มีความชำนาญ ไม่มีประสบการณ์ ไม่พร้อม และหากยังเป็นแบบนี้

ต่อไปก็จะจริงๆ คนพวกนี้ อีก 10 ช าติก็ไม่ร วย ถ้าต้องการหลุ ดพ้น ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนทัศนคติใหม่หมด

ให้ตรงข้ามกับสิ่งที่เคยเป็น อย่างเช่นบอกให้เปิดร้านข า ย ของก็คิดไปเลยว่า ได้สิ เป็นอิสระได้อยู่บ้าน

ไม่ต้องรถติดออกไปข้างนอก คิดหาวิธีบ ริก า รลูกค้ าในแบบที่ตัวเองเป็น จะทำให้ร้ านตัวเองก้ าวหน้าไปเรื่อยๆ

ถ้ามีคนมาแนะนำว่าให้ทำธุรกิจดั้งเดิม คิดไปเลยว่า ก็ดีนะไม่ต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ สิ่งที่พ่อแม่วางไว้แล้ว

เราก็เอามาต่ อ ยอดได้ปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมั ยนี้ ถ้ามีคนมาแนะนำให้ทำอะไรเล็ก ๆ

เราก็ให้คิดว่า ดีเหมือนกัน การทำอะไรที่เริ่มจากเล็กๆ หากพล าดขึ้นมาก็จะเจ็ บมาก

ที่สำคัญคือ อย่ ามีคำว่าแต่ ดูก่อนหรือรอให้ทุกอย่างพร้อม ถ้ามีความคิดจะทำอะไร

ให้ลงมือทำไปเลย ทำได้หรือไม่ก็อีกเรื่อง เพราะหากได้ลงมือทำไปแล้วสิ่งต่างๆ จะตามมา

แม้มันจะมีปัญหามีอุปสร รคก็ค่อย ๆ เรียนรู้กันไป มันไม่มีใครที่เริ่มต้น

ทำอะไรแล้วสำเร็จได้ทันทีทันใดหรอกนะ ไม่มีใครที่ค้าข า ย อะไรแล้วจะร่ำรวยในเวลาแป๊บเดียว

แม้จะตั้งใจมากขนาดไหน ก็ต้องเผื่อใจ ไม่ใช่หวังจะร วยเร็ว ๆ สำเร็จไว ๆ ถ้าเราสามารถ

เปลี่ยนความคิด มีทัศนคติใหม่ๆ ขึ้นมาเราก็จะหลุ ดพ้ นจากความจนไปได้เสมอ

ไม่ต้องรอให้ถึงช าติหน้า เราจะร วยได้ในช าตินี้นี่แหละนะ

ขอบคุณ mo n e y h u b