ข้อคิดคติเตือนใจ

ออมเงินแบบชีวิตไม่ลำบาก มีเงินเก็บมากขึ้น ด้วยวิธี 50/30/20

การออมเงินแบบ 50/30/20 เพื่อชีวิตไม่ลำบาก วันนี้เราจะพาไปเรียนรู้กัน

และใครที่ไม่อย ากจะมานั่งเครี ย ดทุกครั้ง ที่ใช้เงิน เจ้าก ฎ การออมเงินนี่แหละ

50/30/20 ที่มันจะช่วยให้คุณ บริหารจัดการร ายได้เพื่อครอบคลุมทั้งในส่วนของ

จำเป็นในชีวิต เป้าหมายในอนาคต และมีเงินเหลือพอสำหรับใช้จ่ายด้วย การทำแผนออมเงิน

ควรคำนวณจากรายรับของคุณ และซึ่งเป็นร ายได้หลังตั ดค่าใช้ออกไปแล้ว

อย่างเช่น การเสียภ าษี และแบ่ งเงินของคุณ ออกเป็นสั ด มาดูกันว่าเป็นอย่างไร

50 % คือ ค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นจริงๆ

20 % คือ เงินออมและชำระ ห นี้

30 % คือ ใช้ไปกับสิ่งที่ต้องการ

และก ฎการออมเงินที่กล่าวมานี้ มีวิธีการแบ่งเงินอย่ างไร

ดังนั้น มาดูวิธีแบ่ งเงินในแต่ละสัดส่วนกันต่อไปนี้

20% เป็นเงินออม ชำร ะห นี้

ถือว่าเงินส่วนนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญ ของแผนการเงิน สิ่งที่ควรทำเพื่อประกั นอนาคตของคุณนั่นคือ

ชำระห นี้เพิ่ม และออมเงินไว้ใช้ในย ามฉุ ก เ ฉิ น จงพย าย ามบรรลุเป้าหมายในการออมเงิน

และลงทุ นเพื่อใช้ในตอนเกษียณ ถ้าคุณมีหนี้จำนวนมาก แล้วรู้สึกว่าเป้าหมายในการออม หลังเกษียณช่างย ากเย็น

อ ย่ า ลั งเลเลย ที่จะลดค่าใช้จ่าย จนกว่าคุณจะมีสถานะท างการเงินที่ดีขึ้น เลี่ ยงการตั้งเป้าหมาย

การออมเงินที่สูงเกินตัว แต่จงเริ่มจากเป้าหมายการออมเงิน ที่เราสามารถทำได้จริงในระยะย าว

จัดลำดับความสำคัญให้ดี ถ้าคุณมีหนี้ค้ างและไม่มีเงินไว้ใช้ในย ามฉุ ก เ ฉิน ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้คุณ

จัดลำดับความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ ไว้ต้นๆ ได้เลย มันไม่ใช่ความคิดที่ดีหรอก ที่จะละทิ้งการออมเงินในระยะย าว

ยิ่งคุณแก้ปัญหาได้เร็วมากแค่ไหน คุณก็จะเริ่มสะสมเงินได้เร็วมากขึ้น

และข้อควรรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็น การอดออมอื่นๆ มีเพียงเงินสำหรับ ใช้ในย ามฉุ กเฉินการลงทุ นสำหรับ

แผนการเกษียณนั้น และการเก็บเงินสำหรับ เหตุการณ์สำคัญในชีวิต เช่นงานแต่ง หรือครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น

เท่านั้นที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ถ้าคุณต้องการเก็บเงินสำหรับทริ ปวันหยุด หรือซื้อร ถในฝัน

ก็คุณสามารถเก็บเงินส่วนนี้ได้แต่ ควรให้แน่ใจก่อนว่าเงินส่วนนี้ มันจะถูกจัดอยู่ในสัดส่วน

ของค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการแน่ๆ จริงหรือไม่

30 % ใช้กับของที่เราต้องการ

ไม่ว่าคุณจะใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิต ฟุ่มเฟือย เล็กๆ น้อยๆ แม้แต่เพื่อความสนุกสนานเฮฮา

เรื่องเหล่านี้ จัดว่าเป็นค่าใช้จ่าย ที่ไม่จำเป็นในการดำรงชีวิต แต่ทำให้ชีวิตของคุณมีสีสัน

คุณใช้เงินมากกว่า 30 % ไปกับสิ่ง ที่ต้องการมันหมายความว่า

ได้เวลาที่คุณจะลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้แล้ว และในช่วงแรกๆ คุณอาจจะลองเริ่ม จากสิ่งที่คุณสามารถลดได้

ทันที นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ว่าคุณสามารถเว้นการแบ่ งเงินเข้าสัดส่วนนี้

แล้วนำไปรวม กับอีกสองสั ดส่วนอื่นได้ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังประสบปัญหา

ทางด้านการเงิน แต่ว่าอย่ างไรก็ตามนะ การปล่อยให้ตัวเองไร้ซึ่งความสุข ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีในระยะย าวเป็นแน่

เพราะงั้น เมื่อไหร่ที่สามารถจัดสรรเงิน ในสัดส่วนอื่นได้แล้วก็อย่ าลืมใช้เงิน 30%

ไปกับสิ่งที่คุณรักด้วยนะ และไม่ต้องรู้สึกผิดใดๆ

50 % ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

อิงจากก ฎการออมเงิน 50/30/20แบ่ งเงินครึ่งหนึ่งที่ได้มา เอาไว้สำหรับใช้จ่ายกับส่วนที่จำเป็น

ในชีวิต และอะไรคือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น? ก็คือ สิ่งที่คุณไม่มีไม่ได้นั่นแหละ และจำเป็นต้องจ่าย

เช่น ค่าเดินทาง ค่าบ้าน ค่าอาหาร เป็นต้น ถ้าคุณยังสับสนไม่แน่ใจในการ

แบ่ งเงินในส่วนดังกล่าว ดังนั้นไปดูตัวอย่ าง ดังต่อไปนี้ ตัวอย่ างค่าใช้จ่าย

ที่อาจจะทำให้คุณสับสน การชำระหนี้เจ้าหนี้ ส่วนมากมักจะกำหนดให้เราชำร ะเงินจำนวนหนึ่ง

ในแต่ละเดือน เพราะงั้นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ ในการชำร ะจึงนับเป็นหนึ่ง ในค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

จากนั้นเราจะจัดการอย่ างไร ถ้าเราอย ากจ่ายมากกว่ายอดขั้นต่ำ เพื่อไม่ให้สับสน และลำบาก

ในการคำนวณเรา จะนับค่าใช้จ่ายนอกเหนือ จากการชำร ะขั้นต่ำ เป็นหนึ่งในสั ดส่วนของ

20% ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ โดยปกติแล้วนั้ จะนับว่าค่าสาธารณูปโภค เป็น ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

แต่พอมาคิดๆ ดู แล้วการคำนวณเช่นนี้อาจจะไม่ถูกต้องสำหรับแต่ละคน

เช่นถ้าคุณทำงานที่บ้าน ค่าอินเทอร์เน็ต จะจัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น แต่หากคุณใช้งานเน็ตเพื่อความบันเทิง

ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการ เพราะงั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า

วิธีการแบ่ งสัดส่วนแบบใดเหมาะสมกับการใช้งานของคุณ ถ้าคุณตรวจสอบแล้วว่า

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นบางส่วน จัดอยู่ในสองหม วดห มู่ นี่แหละมันอาจจะถึงเวลา

ที่คุณต้องลดค่ าใช้จ่ายเพื่อให้อยู่ในงบประมาณ เช่น ย้ ายไปอยู่บ้านที่เล็กลง

ใช้เน็ตที่มีความเร็วช้าลง และมันจะประหยัดมากขึ้น หากทำเช่นนั้น มีความเป็นไปได้สูง

ที่คุณจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าที่คิด ใช้เงินน้อยกว่างบที่ตั้งไว้ ก่อนจะนำเงินที่เหลือ

ในแต่ละเดือนไปจ่ายอะไรเพื่อความบันเทิง คุณควรพิจารณาและนำเงินที่เหลือ ไปเก็บในส่วนของเงินออมก่อน

หรือไม่ก็นำไปชำร ะห นี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ให้กับการเงินของคุณด้วย

แล้วเราจะเริ่มออมเงิน แบบที่ใช้ก ฎ 50/30/20 ได้ยังไง

โดยเริ่มจากการคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด จากนั้นจัดเข้าหมวดหมู่ ถ้าคุณสามารถอิงจากรายการ

เงิน ฝาก ถอน ของธนาคารเพราะถ้าคุณคำนวณโดย การคาดเดาอาจคลาดเคลื่อนได้ และคุณอาจจะพบว่า

ค่าใช้จ่ายบางส่วนนั้น คุณไม่สามารถนำมาอยู่ในหมวดหมู่ 50/30/20ได้เลย นอกจากนั้น

ค่าใช้จ่ายคุณ บางทีอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าร ายได้ก็เป็นไปได้หมด ที่สำคัญเลยคือ อย่ าไปกังวล

นั่นเป็นเพราะว่าคุณใช้ก ฎ 50/30/20โดยไม่รู้ตัว เพราะงั้น คุณอาจจะใช้เวลานี้

ปรับเปลี่ยนแผนการเงิน ไปจนจะพอใจ ไม่ก็ถ้าคุณไม่สามารถปรับแผนการเงินได้

ในวันนี้คุณอาจต้อง วางแผนลดค่าใช้จ่าย ในเรื่องที่ไม่จำเป็นออกไป