ข้อคิดคติเตือนใจ

17 แนวคิด ให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น ลดรายจ่ายในกระเป๋า ให้ชีวิตมั่นคงมากขึ้น

1. อย่ ามัวแต่สะสม

แม้ว่าของสะส ม มีคุณค่าทางจิตใจก็ตาม แต่อย่ างไร ก็ตาม ใครที่เป็นนักสะส ม

ก็มักจะเต็มไปด้วยรายจ่ายมากมาย หากคุณไม่หยุดตัวเอง แล้วมองย้อนกลับมาอีกที

อาจพบว่า มีของอยู่เต็มบ้านไปหมด แต่เงินในบัญชีกลับสวนทางกัน

2. อย่ าแค่ประหยัดเงินอย่างเดียว

การออมเป็นเรื่องที่ดี และควรตั้งเป้าหมายในการออมระยะสั้น อย่างการออมให้ได้

300 บาทหรือมากกว่านั้นใน 1 สัปดาห์ จะทำให้เรา ไม่รู้สึกหนักเกินไป

และทั้งควรต้องวางแผน การเกษี ยณให้เร็วที่สุดด้วย อย่ าเพียงแค่ทำงานไปวันๆ

3. ค่าอาหาร หรือ รายจ่ายประจำที่ลดได้

ค่าอาหารนั้น เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่มากอยู่เหมือนกันในชีวิตประจำวันเลยก็ว่าได้

และวิธี ที่จะช่วยลดรายจ่ายได้ นั่นคือ การประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้มากขึ้น

และสำหรับการลดรายจ่ายในส่วนเหล่านี้นั้น ก็สามารถทำได้โดยการทำ อาหารทานเอง

เพราะมันจะช่วยให้เราประหยัด ค่าใช้จ่ายกว่าซื้อทานข้างนอกได้มากอยู่นะ

4. อย่าซื้อเสื้ อผ้าราค าถูก

การเลือกเสื้อผ้า ที่ใช้วัสดุคุณภาพดีเมื่อคุณซื้ อเสื้อผ้าราค าถู กที่เนื้ อผ้าไม่ดี

จะทำให้เสื้ อผ้าเหล่านั้นเสื่ อ มสภาพเร็ว แล้วก็ต้องวนกลับมาซื้อใหม่อีก

5. หยุดใช้บัตรเค รดิ ตจ่ายล่วงหน้า เมื่อไม่จำเป็น

ความสะดวกของบัตรเครดิต ก็ทำให้เรา ใช้เกินที่ตั้งไว้ด้วยมันเลยทำให้ เก็บเงินได้ไม่ถึงเป้าหมาย

และเทคนิคง่ายๆ นั่นคือให้เขียนข้อความเตื อ นตัวเองไว้บนกระด าษเล็กๆ

แปะบนบั ต รเครดิ ตเอาไว้ เป็นข้อความเตื อนสติ ให้คิดให้มาก ก่อนจะซื้ออะไร

6. ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ได้คุณภาพ

เป็นของที่ควรลงทุ นเพื่อความสะดวกสบาย และต้องตระหนักถึง

การประหยัดพลังงานด้วยนะ เพราะการประหยัดค่าไฟ

มันก็ช่วยคืนเงินในกระเป๋า ทำให้เราไม่ต้องจ่ายเยอะด้วย

7. ลดรายจ่าย เรื่องเสื้อผ้า

เราต้องเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช้แล้วให้มา เป็นเงินเข้ากระเป๋า จะดีกว่า รวมไปถึง

เสื้ อผ้าที่กำลังล้นตู้ ซึ่งหลายๆ คนมีเสื้อผ้าเยอะ แต่ใส่ไปไม่ถึงครึ่ง

แนะนำว่า ให้ตัดใจแล้วนำไปข ายต่อ นำเงินมาเก็บออมจะดีกว่านะ

8. ยกเลิกการเป็นสมาชิ ก ที่ไม่ได้ใช้

เช่น ฟิตเนสที่ไม่เคยมีเวลาว่างไปสักที อย่าลืมว่าคุณสามารถ ต่ ออายุการเป็น

สมาชิกในทีหลังก็ได้ หากไม่ได้ไปจริงๆก็ยกเลิกไป มันสิ้นเปลืองเปล่าๆ

9. สนุกกับความบันเทิ งง่ายๆ

เพราะการไปเที่ยวตามห้าง เที่ยวข้างนอกจะทำให้เราได้พบกับ สิ่งที่ล่ อตา

ล่อใจ จนจ่ายเงินไปมากกว่าที่ตั้งใจเอาไว้ ฉะนั้น ลองมีสักวันที่ คุณสร้างความสุข

และความบันเทิงง่ายๆ ที่บ้านดูสิ เช่นการ ฟังเพลง ดูทีวี มันเป็นอีกเทคนิคเล็กๆ

ที่ช่วยลดรายจ่ายเรื่อง ความบันเทิงได้ด้วยนะ

10. ใช้รถสาธารณะบ้าง

เพราะการโดยส ารด้วยรถสาธารณะ มันจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้ แล้วก็ยังช่วย

ประหยัดพลั งงาน ดีกว่าการขับรถยนต์ส่วนตัวอีกด้วย

หรือลองซื้ อบั ตรประเภทรายเดือนของรถไฟฟ้า รถเมล์

จากนั้นเราก็จะพบว่า ค่าโดยสารยิ่งถูกลงไปอีกนะ

11. เลือกบัญชีธนาคาร ที่ได้ด อ กดีๆ

เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการฝากเงินทั่วไปมากขึ้น แบบการเลือกหั กบัญชี

แบบอัตโนมัติ ก็สามารถสร้างวินัยการออมได้เหมือนกัน

จะได้ไม่ต้องกังวล ว่าเดือนนี้ได้ออมเงินหรือยังนะ และวิธีนี้ง่ายต่อการ

ไปถึงเป้าหมายการออม ที่วางไว้ แต่ก็ต้องไม่ให้ตัวเองลำบากนะ

10. ใช้ก ฎ 24 ชั่วโมง

เมื่อคุณอย ากซื้อของราค าสูงๆ ฉะนั้นคุณจงกลับบ้านไปไตร่ตรองอีกสัก

24 ชั่วโมงก่อนที่จะซื้อ ค่อยวกกลับมาซื้อมันอีกครั้ง ถ้าเวลานั้น บางทีเราก็อาจ

จะไม่อย ากได้แล้ว หรือลองคำนวณราค าของที่จะซื้ อ เปรียบเทียบกับจำนวน

ค่าตอบแทนรายวัน ที่ได้จากการทำงานที่เราทำอยู่ ทำแบบค่อยเป็นค่อยไป

แล้วคุณจะพบว่า ตัวเองนั้นมีเงินเหลือเยอะขึ้นเป็นแน่

13. ลงทะเบี ย นรับสิ ท ธิ พิเศ ษ

ร้านค้ ามากมาย ส่วนมากเขาก็จะมีสิทธิพิเศษ ให้เมื่อเราไปช้อปปิ้ง

ฉะนั้น อย่ าละเลยสิทธิพวกนี้ เพราะบางที คุณอาจได้รับเช็ คของขวัญ

บัตรกำนัล ที่ทำให้ประหยัดได้ดีๆ นี่เอง

14. ตั้งต้น ด้วยเงินออม

หลายๆคนคิดว่าเงินเก็บ หรือเงินออม คือเงินที่ เหลือจากการ

ใช้จ่าย รายได้ ลบรายจ่ายแล้วจึงเท่ากับเงินออม และวิธีการคิดแบบนี้

มันก็ถูกต้องอยู่นั่นแหละ แต่ไม่ใช่แนวคิดตั้งต้นที่ดีสักเท่าไหร่นะ

แต่ที่ดีสำหรับคนที่ต้องการจะเก็บเงินให้ได้อย่ างมีวินัย เราไม่ควร มองเงินออม

เป็นเงินเหลือ แต่ควรมองเป็นเงินที่ จัดหมวดหมู่ เอาไว้แล้วว่า

นี่เป็นเงินออมโดยเฉพาะนะ ย้ำเตือนตัวเองเอาไว้

15. อย่ ามีแค่บัญชี ออมทรัพย์

ให้ลองฝากประจำบ้าง ไม่ก็ลงทุ นแบบหั กอัตโนมัติบ้าง เพื่อสร้างวินัยในการออม

จะได้ไม่ต้องกังวล ว่าเดือนนี้ได้ออมเงินหรือยัง เพราะซึ่งวิธีนี้ มันง่ายต่อการ

ไปถึงเป้าหมาย การออมที่วางไว้ด้วย ให้เราเห็นเป้าหมายชัดขึ้น

16. จดบันทึก จนเป็นนิสั ย

เราควรจดบันทึก รายรับ รายจ่าย เพราะจะทำให้รู้ว่า เราหมดเงินไปกับสิ่งไหน

ช่วยให้เราสามารถตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกได้มาก และปัจจุบันนี้อะไรก็สะดวกสบาย

เพราะมีแ อ ปพลิเ คชันรายรับรายจ่ายมากมาย ที่ทำให้เราสะดวก

ในการใช้งานให้คุณได้ลองใช้ ทุกวันนี้อะไรก็ไม่ได้ย ากแล้ว

17. งบประมาณควรแบ่ งประเภท และลำดับความสำคัญแต่ละประเภทด้วย

พอเราเห็นงบประมาณรายจ่าย หลังหั กเงินออม ที่คาดหวังแล้ว ทั้งนี้เมื่อเราเริ่มลงมือจริง

แต่หลายๆ ครั้ง ก็จ่ายไม่ได้จริงตามที่ตั้งใจไว้หรอก เพราะส่วนมากนั้นจะจ่ายให้กับ

สิ่งที่ไม่สำคัญก่อนนั่นแหละ เช่น จ่ายให้กับค่าอาหาร ที่อย ากทาน

จนลืมคิดไปว่า มีรายจ่ายสำคัญที่จะตามมา ในช่วงปลายเดือนด้วย