ข้อคิดคติเตือนใจ

9 ปมในใจของลูก ที่พ่อแม่สร้างให้ กลายเป็นนิสัยลูกโดยไม่รู้ตัว

พ่อแม่ทุกๆ คนก็อย ากให้ลูกเป็นดั่งที่ตัวเองหวังไว้ และส่วนมากก็มักจะบ่มเพาะนิสัย

ของตัวเองลงไป ยังลูกโดยไม่รู้ตัว เพราะงั้น ก่อนจะทำอะไร หยุดคิด ไตร่ตรองเยอะๆ

ว่าเมื่อก่อน คุณอย ากให้ พ่อ แม่ ปฎิบัติแบบนี้กับคุณไหม แล้วคุณอย ากได้

การปฏิบัติ ที่เป็นแบบใด จากพ่อแม่ล่ะ แล้วปฏิบัติแบบนั้น และปฎิบัติอย่างมีสติ

1.ถ้าลูกโกรธง่าย เป็นแบบนี้อยู่บ่อยครั้ง อาจเป็นไปได้ว่าคุณไม่เคยชื่นชมลูก

2.ถ้าลูกคุณขี้ขลาด ไม่มีความกล้าในหลายๆ อย่าง อาจเป็นไปได้ว่า

เพราะคุณปกป้อง คอยแก้ต่างให้ เขาเลยไม่กล้าคิดกล้าตัดสินใจเอง

3.ถ้าลูกคุณมีนิสัย ลัก ขโม ย อาจเป็นไปได้ว่าพ่อแม่ ไม่เคยสอนเขาให้รู้จักคำว่า ให้

4.ถ้าลูกคุณไม่ค่อยพูด อาจเป็นไปได้ว่าคุณ ไม่ค่อยได้พูดคุยกับเขา ไม่สนิทกับลูก

5.ถ้าลูกคุณเป็น อั นธพ าล รังแกคนเขาไปทั่ว อาจเป็นไปได้ว่า

เพราะคุณแสดงความรุนแร ง ความก้ าวร้ าว ให้ลูกคุณเห็นอยู่บ่อยๆ

6.ถ้าลูกคุณไม่เชื่อฟัง พูดไมฟัง อาจเป็นไปได้ว่าเพราะคุณเรียกร้องบางอย่างจากลูกๆ มากไป

7.ถ้าลูกคุณ เป็นคนที่อ่อนแอ อาจเป็นไปได้ว่า เพราะคุณ

มักจะชอบ ขู่ให้เขาหว าดก ลัวอยู่บ่อยครั้ง

8.หากลูกคุณไม่ให้เกียรติใครเลย อาจเป็นไปได้ว่า เพราะคุณ

ชอบขึ้นเสียง เขาเลยจำเป็นแบบอย่างมา

9.ถ้าลูกคุณชอบอยู่คนเดียว เก็บเนื้ อเก็บตัว ไม่ออกไปเจอโลกภายนอก

อาจเพราะว่า คุณยุ่งแต่เรื่องของตัวเอง ละเลยการใส่ใจลูกของคุณ

ที่กล่าวมานั้น เห็นไหมว่าทุกสิ่ง มันสามารถเป็นปมที่ ล้วนเกิดจาก

ผลกร ร มของการกระทำ ของพ่อและแม่ที่ทำไว้ทั้งสิ้น ฉะนั้น หันมาใส่ใจลูกบ้าง

อย่าให้เขาแบกความคาดหวังของพ่อแม่มากเกินไปเลย