ข้อคิดคติเตือนใจ

ใช้ชีวิตติดดินพบแต่ความสุข ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็มีความสุข

1 อยู่อย่างพอเพียง และเพียงพอในตัวเอง รู้จักพอในการใช้ชีวิต

ฉะนั้น ก็ลองปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเอง มันจะได้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

และยังส่งเสริมอาชี พเกษตรกร ให้พวกเขามีร ายได้อีกด้วย

2 เลือกที่จะไม่ออกงาน ที่ไม่สำคัญกับความสุขในระยะย าวของตัวเอง

เพราะเวลาเลิกงาน เราควรให้ความสำคัญกับครอบครัว

และเพื่อนที่สนิทกัน แม้เราจะมีเพื่อนน้อย แต่คุณภาพแน่น ๆ

3 หากจำเป็นต้องแต่งหน้า ก็ควรแต่งให้น้อยลง เพราะรู้แล้วว่า

การแต่งหน้าเยอะๆ นั้น มันจะทำให้ดูแก่ ดูมีอายุ และถ้านอกจากนี้

ยังประหยัดเงินได้มากขึ้นด้วย เพราะประหยัดในการซื้ อเครื่องสำ อ าง

4 ไม่สนใจกระแ สสังคม คนเราทุกคนมีเหตุผลเสมอ จงใส่ใจจงโฟกัส

ที่ตัวเรา เราอย่ าไปเพ่ งเล็ งคนอื่น เราคือเรา ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครหรอก

5 ใส่ใจให้ความสำคัญกับปัจจุบันให้มากๆ ไม่ควรยึดติด

และคิดมากอยู่กับอดีตที่ผ่านมา

เพราะอดีตก็คืออดีต ยังไงซะมันก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไข

อะไรได้ ฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันดีสุด

6 ลองใช้ของที่ธรรมดาๆ ไม่ติดหรูไม่ติดของแ บ รนด์ เพราะคิดได้แล้วว่า

ของที่มันธรรมดาๆ มันก็ใช้ได้เหมือนกัน ซื้อของแพงๆ มันก็เสี ยดายเงิน

ยุคนี้เรายิ่งต้องประหยัด อนาคตก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน

7 เพราะความโก ร ธนั้น มันทำให้คนเราย่ำแ ย่ ฉะนั้น เราจึงพย าย าม

ที่จะไม่โกรธใครนานๆ คนที่ทำดีกับเรา เราก็ดีกลับ ส่วนคนที่ไม่ดีนั้น

ปล่อยเขาไป อย่าไปยุ่ งกับเขา ทางใครทางมัน

8 ขับรถธรรมดาๆ ไม่ได้ขับรถหรู เพราะก็ขับไปไหนต่อไหน ก็ได้เหมือนกัน

เราไม่จำเป็นต้องซื้อรถแพ งๆ มาขับ เพื่ออวดใครหรอก

เพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นคนเก่งแต่คิดว่า เป็นคนดีในระดับหนึ่ง

ไม่เคยเสแส ร้ ง ในบางครั้งอาจจะโ ผงผ างไปบ้าง พูดตรงเกินไปบ้าง

แต่ที่สำคัญเลยคือ ไม่เคยค ดโก งใคร ไม่ฉลาดมากนัก แต่ก็ไ ม่โ ง่

สำหรับเรื่องราวที่ผ่านมา ฉันเข้าใจว่าใครต้องการอะไร แต่แค่ฉันไม่อย ากจะแ ฉ

เพราะการทำตัวเป็นคนฉลาดมันเหนื่อยจริงๆ นั่นแหละ

ฉะนั้น ฉันจึงหลับตาข้าง ปิดหูข้าง เพื่อช่วยลดความทุ กข์ เพิ่มความสุขได้