ข้อคิดคติเตือนใจ

สิ่งของเหล่านี้ ถ้าไม่มีเงินที่เหลือใช้จริงๆ อย่าคิดที่จะซื้อเลย

1. กินข้าวนอกบ้ าน

หลายๆ คนอาจไม่รู้ เพราะว่าราค าอาห า รนั้น แพงเป็น 3 เท่า หากเราเทียบกับการทำกินเองนะ

เพราะว่าเขามีต้นทุนมากมายที่เตรียมช า ร์จเรา ไม่ว่าจะร้านอ า ห า รร้าน เ ห ล้ า

เพราะฉะนั้นจะดีกว่านะ หากกินอยู่บ้ าน อย ากกินอะไรก็หาเอา เรารู้ราค าด้วย

2. ถ้าเงินไม่มากพอ อย่าซื้อรถป้ายแดง

เพราะบ้านเรา ประเทศเรา มีร ถมื อ ส อ งสภาพดีมีมากมายให้ดู ให้เลือกกัน และเป็นประเท ศ

ที่น้อยหน้าไม่ได้เลยก็ว่าได้ แบบว่าเขามี เราเองก็ต้องมีด้วย พออย ากที

ออกมาแล้วผ่ อ น ไม่ไหวกันละทีนี้ เว้นแต่ว่าซื้อมาเพื่อใช้งานจริงๆ มีธุรกิจ มีงานร องรับ

3. โทรศั พท์มือถือ รุ่นใหม่ๆ

เพราะหากมันยังไม่พั งคามือ ไม่หาย ใช้งานได้ดีๆ อยู่เลย

คุณก็ไม่ควรซื้ อและอย่าไปรู ดบั ตรมาซื้อ เพียงแค่อย ากได้ อย ากมีเหมือนใครเขา

4. เสื้อผ้าแพงๆ ของแบ ร นด์เนมทั้งหลาย

เพราะถ้าเราไม่เหลือเงินจริงๆ อย่ าพย าย ามเลย ที่จะได้มันมา อย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อน

เพราะคุณค่าของคน มันอยู่ที่มันส ม อง ไม่ใช่เสื้อผ้าที่ใส่ให้ดูเท่

ใส่แบรนด์เนมทั้งตัว แต่คำพูดกลับพูดโ ง่ๆ ออกมา

แบบนี้เสื้อยืดกางเกงยีนตลาดนั ด ดูดีกว่าเยอะเลยนะ

5. การพ นั น เพื่อหวังร ว ย

เพราะหากเราจะซื้ อห ว ย เล่นพ นั น หรืออะไรก็แล้วแต่

สิ่งเหล่านี้ มันมีแต่จะหาเรื่องใส่ตัว ทำให้ตัวเองตกต่ำกว่าเดิม

ด้วยการเอาเงินจากการทำงานที่เราพย ามทำมาตั้งนาน ไปเล่น

จะบอกว่าไม่มีเหมือนเขา ก็ไม่เป็นไร คุณอย่ าทำให้ต้องเดื อ ดร้ อนเป็นพอ

ใครจะไม่คบคุณเพราะไม่มีโทรศั พท์ใหม่ ก็ช่างเขาสิ

ก็เรื่องของเขา มันเป็นการตัดสินใจของเขา ถือซะว่ามันเป็นการคัดคนไปในตัวด้วย

เว้นแต่ว่าคุณเหลือเงินมากพอ ก็ทำไปสิ ถ้ามันคือความสุข