ข้อคิดคติเตือนใจ

นิสัย 8 อย่าง ของคนใช้เงินเป็น แบบนี้อนาคตไม่ลำบาก

ทุกวันนี้ทำงานกัน ยังเงินเดือน ไม่พอใช้กันหรือเปล่า? ถ้าเป็นเช่นนี้ นั่นก็แปลว่า ใช้เงินไม่เป็น

และถ้าต้องการมีเงินเก็บ มีใช้ไปตลอดชีวิต ก็ต้องรู้จักการใช้เงิน

การใช้เงินนั้น ก็มีหลักคิดง่ายๆ มาดูว่าจะมีอะไรบ้าง

1.ทำบัญชี รับ จ่าย  (รายจ่าย = รายได้ – เงินออม)

ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีร ายได้ มีเงินเดือน ส่วนมากนั้นมักนำไปใช้จ่ายก่อน

คนส่วนมากจะคิดแบบนี้ เหลือค่อยเก็บหากเป็นแบบนี้ ก็ลองเปลี่ยนมุมมอง

ด้วยการหั กเงินไปเก็บก่อน แล้วที่เหลือก็ค่อยนำไปใช้จ่ายก็ได้

หากทำได้ทุกเดือน มีเงินใช้ไปตลอดแน่นอน

2. ซื้ อของเท่าที่จำเป็น อันไหนไม่จำเป็นก็ตั ดออกไป

เพราะมันเป็นสิ่งที่ ทำให้เรามีเงินไว้ใช้ในย ามจำเป็นได้

และสามารถวางแผน ไม่ใช้จ่ายเกินกำลัง ป้องกันไม่ให้ไปก่อหนี้ จนเกินจะรับไหว

3. บั ตรเ ค ร ดิต คือ เงินสด

มันเปรียบเสมือนการจ่ายเงินสด เพื่อชำ ร ะสิ นค้า ฉะนั้น ควรใช้อย่างรอบคอบ

เก็บ รั ก ษ าให้ดีเหมือนเงินส ดนั่นแหละ เพราะหากใช้จนเกินกำลัง

มันอาจทำให้เป็นหนี้ได้เหมือนกัน

4.อย่าให้เป็นหนี้ท่วมตัว จนรับไม่ไหว

หากเป็นหนี้ ควรรู้จักคำนวณ รายจ่ายของตัวเองของละเดือน

เงินเก็บเราก็ควรต้องมีไว้ เมื่อฉุ กเ ฉิ น เพื่อให้เราสามารถชำ ร ะเงินได้

5.นึกถึงอนาคต วางแผนการเงินของตัวเอง

เพราะการวางแผน ควรตั้งเป้าหมายที่ชัด ที่เป็นรูปเป็นร่างมากที่สุด

อย่างการเริ่มต้นทำงานนั้น เราก็อาจวางแผนซื้ อ บ้าน ซื้ อ รถ ในวัยกลางคน

เริ่มคิดถึงชีวิตหลังวัยเกษียณ หากมีลูกก็เริ่มคิดถึงประกั นชีวิต ให้ลูกมีหลักประกันไว้

ถ้ามันเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดกับตนเอง ลูกจะได้ไม่ลำบาก ดังนั้น

ทุกคนควรเริ่มวางแผน ในเรื่องการเงินที่เหมาะกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นแผน

การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราเอง หรือแม้แต่การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุด้วย

6.ให้เงิน ทำงานของเมันเอง

พอเก็บเงินได้แล้วจากนั้นเราก็ต้องนำไป ล ง ทุ น หาผลตอบแทนที่สูงขึ้น

มากกว่าการออมไว้เฉยๆ เช่น ล ง ทุ น หุ้น กองทุ นรวมก็ได้

7.จ่ายหนี้ ที่ด อ ก เบี้ยแพงก่อน เป็นอันดับแรก

พอเป็นหนี้ควรดูว่า หนี้ก้อนไหน ด อกเบี้ยสูงสุด เพราะเงินที่จ่ายคืน

แต่ละงวด แบ่งการจ่ายคืนเป็นสองส่วน เช่น เงินต้นและดอ ก ฉะนั้น

หนี้ที่ด อกสูงกว่า สัดส่วนของเงินที่ชำร ะ ส่วนของด อกเบี้ย

ก็สูงกว่าเช่นกัน ดังนั้นจึงควรปลดหนี้ ที่ด อกสูงๆ ก่อนไงล่ะ

8.กู้ หากเราจำเป็นที่จะต้องทำ

ก่อนจะกู้ ก็ควรคิดว่า จะเอาเงินไปทำอะไร ถ้ากู้เพื่อบริโภค ก็ควรคิด

ว่าสิ่งที่จะใช้เงินซื้ อมันจำเป็นไหม ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น

ก็ควรเก็บเงินให้ครบ และควรเอาเงินนั้นไป ซื้ อจะดีกว่า