ข้อคิดคติเตือนใจ

9 เรื่อง ที่บอกคุณว่า คุณเป็นพ่อแม่ที่รังแกลูก โดยที่คุณไม่รู้

วิธีการที่เราเลี้ยงดูลูก คิดว่ามันดีกับลูกจริงไหม พ่อแม่หลายๆ คนอาจไม่รู้ว่า

การกระทำบางอย่าง มันส่งผลเสี ยกับลูก โดยที่พ่อแม่ก็ไม่รู้ตัว

ฉะนั้น จาก 9 ข้อนี้ มาดูว่า ตรงกับตัวคุณไหม เพื่อจะได้รู้ว่า

เราเป็นพ่อแม่ที่แ ย่ ทำร้ า ยลูกแบบไม่รู้ตัวหรือเปล่า

1.มักจะเปรียบเทียบ ลูกตัวเองกับลูกคนอื่น ว่าลูกคนอื่นเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้

ลูกข้างบ้านดีกว่าลูกตัวเอง เพราะต้องการให้ลูกแข่งขันไปตลอดไง

2.ไม่เชื่อมั่นอะไรในตัวลูกเลย ไม่เคยรับคำพูดลูก ไม่มีค่าอะไรในสายตาพ่อแม่เลย

3.ตั้งความคาดหวังกับลูกสูง แบบที่ว่ามันเกินความสามารถ

ที่ลูกจะทำได้ไง อีกอย่างคือ ลูกทำเท่าไหร่ก็ไม่พอใจ เมื่อลูกทำไม่ได้ก็ซ้ำเติมลูกอย่างเดียวเลย

4. อารมณ์เสี ยตลอด ไม่ว่าจะทำอะไรหงุ ดหงิ ดตลอด ลูกทำอะไรคุณจะหงุ ดหงิ ด ไม่เข้าตาคุณสักอย่าง

5.ดุลูกเป็นประจำ จนติดเป็นนิสัย เกรี้ยวกร าด กลายเป็นวิธีการสื่อสารในบ้านไปแล้ว

6. เจ้ากี้ เจ้าการ เหมือนตัวเองเป็นเจ้าของชีวิตลูกซะงั้น ทั้งด้านร่างกาย

อารมณ์ และความรู้สึก ก็คือไม่ปล่อยให้ลูก ได้เป็นตัวของตัวเองบ้างเลย

7.พอมีเรื่องผิ ดปกติเกิดขึ้น พ่อแม่จะทำเหมือนลูกเป็นคนผิดเสมอ

อย่างเช่น ข้าวของพั ง ลืมปิดไฟ กล่าวโท ษลูกทั้งหมด

8.ไม่สนความรู้สึกของลูก เชื่อว่าสิ่งที่เลือกให้ลูกดีกับเขามากแล้ว

ลูกไม่สิ ทธิ์คิด ไม่สามารถที่จะเรียกร้องได้ ทำได้เพียงเดินไปตามทางที่พ่อแม่ต้องการ

9.แสดงออกอย่างชัดเจน ว่ากำลังข่ มลูก ทำเป็นว่ามองลูก ไม่สามารถทำอะไรได้ไม่เท่าตัวเอง

โดยจะมีคำพูดติดปากว่า ตอนแม่อายุเท่าลูก แม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้แล้วนะ

จากที่กล่าวมานั้น ถ้ามีข้อไหนที่ตรงกับตัวคุณ ก็ควรคิดได้แล้วนะ ตระหนักและมีสติ

ในการเลี้ยงลูกให้มากกว่านี้ เพราะนั่นคือ สิ่งบอกว่า “เราคือพ่อแม่ที่แ ย่”

ทำให้ลูกจมดิ่ง ในความรู้สึก กลายเป็นเด็ กซึมเศร้า ไม่มีความสุข

เด็ กอาจกลายเป็นคนหัวรุ นแร งไปเลย แต่มันจะดีกว่าไหมนะ หากเราหันมา

ยอมรับความจริง ในสิ่งที่เราได้ทำพล าดไป เพื่อที่จะปรังปรุงตัวเองใหม่

จากนั้นกลับมาเป็น พ่อแม่ที่ดีของลูก ทำให้เขามีอนาคตที่ดี