ข้อคิดคติเตือนใจ

5 ข้อ เพื่อสังเกตผู้ชาย ว่าคนๆ นี้รักจริงหรือเพียงแค่คบไปวันๆ

เมื่อมีใครเข้ามา ในชีวิต เราก็หวังให้เขาคนนั้นเป็นคนดี ที่รักคุณมาก

มันคงไม่มีใครอย ากเจอ ความรักที่ผิดหวัง ไม่มีใครอย ากเจ็ บ

และวันนี้ เราเลยมี 5 ข้อ มาให้คุณได้พิสู จน์ ชายคนนี้นั้น เขารักคุณจริง

หรือเขาแค่มาหลอก ตามมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง

1 วันที่คุณลำบ าก เขาคอยอยู่ข้างๆคุณเสมอ

ตอนลำบาก เราจะเห็นตัวตนของคนที่เรารักชัดขึ้น นี่แหละ

สิิ่งที่ช่วยในก ารคัดกรองคน รักจริงไม่จริง มันดูได้ตรงนี้

หากแม้ให้คุณลำบากแค่ไหน ปัญหามีมากมาย แต่อย่างไรซะ เขาก็ยัง

ไม่ไปไหน คอยช่วยคุณเป็นกำลังใจให้คุณอยู่เสมอ นี่แหละ มันสื่อได้ว่า

เขารักคุณจริงๆ ฉะนั้น จงถนอมใจกัน รักกันให้นานๆ

2 เขาซื่ อสัตย์กับคุณ ไม่มองหาใครใหม่

เมื่อเขาเป็นคนที่รักคุณจริง เขาจะไม่มีวันมองผู้หญิงอื่น

จะคอยใส่ใจคุณ จะซื่อสั ตย์ต่อคุณ และรักแค่คุณ แม้ว่าจะมีผู้หญิง

เข้ามาในชีวิต เขาก็เลือกที่จะปฏิเสธ เพราะเขารักคุณคนเดียว

3 คบกันอย่างเปิ ดเผ ย

เขาจริงใจเสมอ ตอนที่คบกับคุณ ก็บอกว่ากำลังคบกับคุณอยู่

ไม่มีการบ่ายเบี่ ยง เพื่อนของเขา หรือครอบครัวของเขา

ไม่โ ก ห ก ว่าคุณคือเพื่อน อีกทั้งยังจริงใจต่อคุณ พูดก็พูดตรงๆ ไม่โกหก

4 การมีความเท่าเทียม

นั่นคือ เขามองว่าผู้หญิง และผู้ชายมีความเท่าเที ยมกัน ไม่จำเป็นเลยว่า

การตัดสินใจทุกอย่าง ควรเป็นผู้ชายที่ตัดสินใจได้ ผู้หญิงก็ตัดสินใจได้

เขาจะปรึ กษาคุณก่อน และรับฟังความคิดของคุณด้วย ไม่ทำตามใจตัวเอง

5 จะทำ มากกว่าพูด

เค้าอาจเป็นผู้ชายป า กหนักไปหน่อย ที่ไม่ค่อยพูดหวานๆ กับคนรัก

แต่ก็แสดงออก ผ่านการกระทำ ว่าเขารักคุณจริงๆ

และแคร์คุณมากแค่ไหน เขาจะคอยเป็นกำลังใจให้คุณ

ขอขอบคุณ s i s t ac a f e