ข้อคิดคติเตือนใจ

6 วิธี เพิ่มเงินในกระเป๋า แบบที่ไม่ง้ออาชีพเสริม

ทุกวันนี้อะไรก็แพง ค่าครองชี พก็สูงขึ้น คนทุกคนก็อย ากได้เงินมากขึ้น

แต่เมื่อจะได้เงินที่มากขึ้น มันก็จำเป็นต้องเสี ยสละเวลา บางส่วนออกไป

เพื่อไปรับจ๊ อ บเข้ามาอีกทางหนึ่ง แต่ว่าปัญหาสำหรับบางคน คือไม่มีเวลาไง

หรือบางคนอาจจะไม่มีศักยภาพมากพอ ที่จะออกไปรับจ๊ อ บ แค่ทำงานในแต่ละวัน

ก็เหนื่อยมากพอแล้ว ยิ่งคนที่มีโ ร ค ประจำตัว ไม่ต้องพูดถึงเลยล่ะ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ

แค่เก็บเงินไม่รับจ๊ อ บเพิ่มเราก็มีเงินมากขึ้นได้ แค่เรารู้วิธีบริหารเงิน ต่อ ยอดให้เป็นเท่านั้น

1. เมื่อเราเก็บเงินถึงหมื่น (แต่อย่างน้อยๆ ก็ต้องประมาน 20,000 บาท) ซื้ อทองเก็บไว้

ทองคำนั้น เป็นสิ นทรั พย์อย่างหนึ่ง ที่แนวโน้มราค ายิ่งงอกเงย

ถ้าเราเก็บไว้ตอนนี้ แล้วอีก 10 ปี มันอาจเพิ่มเป็นหลายเท่าตัวเลยล่ะ

2. ลงทุ นหุ้ นหรือ กองทุ น (ควรมีเงินเก็บสัก 20,000 บาท)

ลองใช้เงินเก็บ สักก้อน 5,000-10,000 เพื่อไปซื้อหุ้ นไว้

หรือไม่ก็ลงทุ น ในกองทุ นเงินรวม เงินปันผล แม้ว่ามันจะไม่มากเท่าไหร่นัก

แต่มันก็พอทุ่น ค่าใช้จ่ายเป็นค่าขนมได้อยู่นะ ฉะนั้นแล้ว อย่าอายทำกิน

อย่าหมิ่นเงินน้อย เงินที่มีอยู่หากมองว่าน้อยมันก็จะน้อย แต่หากมอง

เห็นก้อนเงินที่งอกเงย กว่าเดิม เราก็จะได้ก้อนเงิน ที่งอกเงยกว่าเดิม

อยู่ที่บริการจัดการ ว่าคุณจะทำมันได้ดีไหม

3. ออมไปเลย วันละ 50 บาท

หลายคนก็ทำกัน เพราะแบงค์ 50 คือว่าเป็นแบงค์มูลค่ ากลางๆ

ไม่มากไปจนต้องอดขนาดนั้น แต่มันก็เป็นเงินจำนวนมากพอ

ที่จะเป็นก้อนเงิ นฉุ กเฉิ นได้เช่นกัน หากคุณสามารถ เก็บได้ทุกวัน

และใน 1 เดือนก็ได้เงิน 50 × 30 = 1,500 ปีหนึ่งผ่านไป

คุณก็จะได้ตั้ง 18 , 0 00 เชียวนะ

4. เปิ ดบัญชี ที่มี ด อ กสูงๆ

เพราะไหนๆ ก็เก็บเงินเป็นประจำ ฉะนั้นก็ควรทำให้มันงอกเงย

เป็นรูปร่างซะเลยละกัน ด้วยการกินด อ กเบี้ ยในธนาคารไปด้วยเลย

ถ้าจะให้ดี มองหาบัญชีประเภทฝากประจำ

แต่ว่ามันก็จะได้ด อ ก เบี้ยสูง หาข้อมูลให้ดีก่อน ตัดสินใจทำอะไร

5.อย่าหมิ่ น เศษเงิน

ถ้าในแต่ละวันเหลือจากการใช้จ่ายนิดๆ หน่อยๆ ก็อย่าดูแคลนเชียวนะ

ควรหยอดเข้าไปสมทบ ไปเรื่อยๆ เห็นเป็นเศษเล็กเศษน้อย

อย่างนี้ เราสะส ม นานๆ เข้า มันก็เป็นเงินจำนวนมากได้ อยู่นะ

6.สมั คร บั ตร เค รดิต

คนส่วนมากก็มักเข้าใจผิดเสมอ ว่าการใช้บั ตรเหล่านี้มันเท่ากับ

การนำเงินในอนาคตมา และน้อยคนนักที่จะเห็นได้ถึงประโยชน์ของมันว่า

แต้ ม สะสมก็คือการทุ่น ค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งเช่นกัน และสินค้ าบางอย่าง

บริการบางตัวนั้น ถ้าเราไม่มีเงินสดนั้น มันก็สามารถใช้แต้ มสะสมนี่แหละ

เป็นส่ วนลด ไม่ก็แลกได้ในทันทีเลยล่ะ