ข้อคิดคติเตือนใจ

จงดูให้เป็น คนไม่จริงใจ เพราะอาจเป็นคนใกล้ตัวเราก็ได้

เราต่างคนก็ต่างเจอคนมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ทั้งเพื่อน ที่ทำงาน

เจ้านาย ลูกน้อง และแต่ละคนก็มีนิสัยที่ต่างกัน ซึ่งใครๆ ก็อย ากเจอ

คนจริงใจด้วยกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะ แล้วเราเอง จะแยกแยะ จะรู้ได้ยังไง

ว่าคนไหนจริงใจ ไม่จริงใจ ดังนั้น เราจึงมีวิธีสังเกต 8 ข้อ มาดูกัน

1. คนจริงใจ ไม่เสนอหน้า

คนจริงใจ : พวกเขาจะไม่คุยโว ไม่ชอบเสนอหน้า ไม่โชว์ผลงาน

แต่จะเป็นคน ที่ลงมือทำจริงๆ ให้เห็นกันไปเลย

แต่ถ้า คนจอมปลอม : พวกเขาจะชอบโชว์ออฟ เสนอหน้าตลอด

เหมือนลูกโป่งที่ดูสง่างาม แต่ข้างใน มีแต่ความว่างเปล่านั่นเอง

2. เป็นคนรักษ าคนพูด

เพราะคนจริงใจ : พวกเขาจะพย าย ามอย่างเต็มที่ทุกๆ ครั้ง

เพื่อรักษ าสัญญา ที่ให้ไว้ พูดจริงทำจริงเสมอ

ส่วนคนจอมปลอม : รับปากอะไรง่ายๆ แต่ไม่เคยทำได้

3. จะไม่เอาใจคนอื่น

เพราะคนจริงใจ : เขาจะไม่พย าย ามทำให้คนอื่นๆ มาชอบตัวเอง

เพราะรู้ว่าตัวเองมีอะไรดีพอ ที่จะทำให้คนอื่นยอมรับได้

คนจอมปลอม :พวกเขาจะพย าย ามมาก สำหรับการที่จะทำให้คนอื่น

ชอบตัวเอง นั่นเพราะลึกๆในใจเขารู้ว่า เขามีเพื่อนไม่มาก

จึงอย ากเป็นที่ยอมรับ ให้ตัวเองดูดี

4. จะพูดกันซึ่งหน้า ไม่เก่งลับหลังกัน

ถ้าเป็นคนจริงใจ : เขาจะแสดงความเห็น อย่างตรงไปตรงมา ให้รู้ตอนนั้นเลย

และรู้กาลเทศะ ชมบ้าง ติบ้าง แล้วแต่ความเหาะสมตอนนั้น

ส่วนคนจอมปลอม : พวกเขาต่อหน้าพูดดี ชมนี่นั่น ลับหลังแล้วก็นินทา

5. จะไม่หน้าไหว้ หลังหลอก ไม่เห็นเงินเป็นใหญ่

ถ้าคนจริงใจ : พวกเขาจะให้ความเคารพ แก่ทุกคนเสมอ อย่างเท่าๆ กัน

ไม่ว่าคนนั้น จะมีฐานะอะไร การงานเขาเป็นอย่างไร

ถ้าเป็น คนจอมปลอม : พวกเขาจะให้ความเคารพแก่คนที่เขา

มีอำนาจมากกว่า ไม่เห็นค่าคน ที่มีอำนาจน้อยกว่าอยู่แล้ว

6. คนจริงใจ เขาจะชอบช่วยเหลือ

เพราะคนจริงใจ : เขามักช่วยเหลือไม่หวัง สิ่งใดตอบแทน

คนจอมปลอม : พวกเขาจะทำดีเฉพาะ เวลาที่มีผลประโยชน์ ต่อตัวเองนั่นแหละ

7. ถ้าจริงใจจริงๆ จะไม่ว่าร้ า ยผู้อื่น

คนจริงใจ : พวกเขาจะรู้จัก ชื่นชมคนอื่นและจะได้รับการยกย่อง

จากคนอื่นด้วย จะไม่ว่าร้ ายผู้อื่น ให้เขา เสี ยๆ หายๆ แน่นอน

ถ้าเป็นคนจอมปลอม : พวกเขาจะวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ เพื่อทำให้ตัวเองดูดีให้ได้

คิดอยู่อย่างเดียวว่า การกดให้ผู้อื่นต่ำลง คือการทำให้ตัวเองดูสูงขึ้น

8. เขาไม่ชอบเรียกร้อง ไม่ทำให้คนอื่นมาสนใจ

คนจริงใจ : พวกเขาจะไม่ใช่คนเรียกร้องความสนใจอะไรจากใคร

คนจอมปลอม : พวกเขาจะชอบเรียกร้องความสนใจ

ที่ได้กล่าวมานั้น หากเราสามารถแยกแยะ ว่าใครเป็นคนจริงใจ หรือ ไม่จริงใจ

เราก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น เพราะจะได้รู้ว่า ควรทุ่มเทให้กับใคร

หรือไม่ควรทุ่มเท ให้ใจกับใครบ้าง