ข้อคิดคติเตือนใจ

วัยเกษียณควรวางตัวอย่างไร ให้อยู่ได้สุขสบาย ไม่เป็นภาระลูกหลาน

เหตุใด จึงต้องวางแผนในเรื่องของการเงิน หลังจากที่เราเกษียณอายุไปแล้ว

นั่นก็เพราะว่า พอเราอายุมากขึ้น ความสามารถต่าง ๆ มันก็จะลดลงไปตามกาลเวลา

เพราะไม่ว่าจะเป็นความแข็งแร ง ความแกร่งของสภาพจิตใจ สิ่งเหล่านี้นั้นทุกอย่างไม่พร้อม

ที่จะสู้ ไปกับเราตลอดไปหรอกนะ นี่แหละมันจึงเป็นที่มา ของการออมเงินหลังเกษียณอายุ

แล้วมันต้องทำยังไงบ้าง มาดู 5 วิธี เหล่านี้เพื่อให้มีเงินเตรียมไว้ ยังไงก็อุ่นใจ

1.พอ ร์ ตการลงทุ น จัดการให้เหมาะสม

กระจ ายความเสี่ ยงไปลงทุ นกับสินทรั พย์ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ได้

มูลค่าของเงิ นที่เพิ่มขึ้น และหากเราไม่มีความรู้ในเรื่องการลงทุ น

ดังนั้นเราก็ต้องหาข้อมู ลมาอ่าน มาศึกษาไว้บ้าง และอีกทางออกที่ดี

นั่นคือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ที่เขามีประสบการณ์ด้านนี้ เพราะมันจะ

ทำให้เราสามารถวางแผน จัดการชีวิตวัยเกษียณได้อย่างสำเร็จได้

2.จัดสรรส่วนต่างๆ สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ต้องคิดก่อนว่า อย ากมีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่ ที่สำคัญเลยคือ อย่าลืมนึกถึงสุขภาพ

ซึ่งวิธีคิดเพื่อออมเงินคร่าว ๆ อย่าง นายเอ เขาตั้งใจจะเกษียณอายุ เมื่อครบ 55 ปี

พร้อมทั้งคาดการณ์ว่าจะใช้ชีวิตจนถึง 75 ปี และมีเงินใช้หลังเกษียณ

แต่ละเดือนจำนวน 20,000 บาท ถ้าเป็นปี ก็จำนวน 240,000 บาท

เพราะงั้น นายเอ เขาควรต้องมีเงินทั้งหมดหลังเกษียณ คือ 240,000×20

ทั้งหมดก็ 4,800,000 แต่อย่าลืมว่าในอนาคตนั้น จะมีเรื่องของเงินเฟ้ อเข้ามาด้วย

ดังนั้น อาจต้องเตรียมไว้ให้เยอะกว่าเดิมได้ก็ดี

3.ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อเริ่มการออม

ออมเงินให้ได้ทุกเดือน ทำให้ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าไม่ทำส่วนนี้

ก็จะไม่รู้เลยว่าเงินส่วนไหน ควรเก็บเพิ่มส่วนไหนควรลด

ดังนั้นสิ่งสำคัญเลยคือ มีวินัย ในการออมเงินนั่นเอง

4.เป้าหมาย ก็ควรทบทวนมันอยู่เสมอ

ทั้งนี้ก็เพื่อให้รู้ว่า ต้องเก็บเงินให้ได้ ตามที่กำหนดไว้ ควรเหลือเงินที่ต้องเก็บเพิ่มอีกแค่ไหน

และถ้าคำนวณแล้ว ไม่พอควรต้องวางแผนใหม่ยังไง จึงทำให้เงินออม

มันถึงที่ตั้งไว้เพราะถ้ามีเงิน ไม่พอไว้ใช้จ่ายแล้วละก็

มันก็อาจจะทำให้วัยเกษียณของเราไม่มีความสุขอย่างที่คิดเอาไว้ไง

5.ลดหนี้ ที่ไม่จำเป็น

ทั้งนี้เพื่อความสบายตอนแก่ คือ เริ่มจาก ลดเรื่องการรู ดบั ตรเค รดิ ต หรือซื้อของ

ที่ไม่จำเป็น และนำเงินในส่วนนี้มาเก็บไว้ เป็นเงินเกษียณ

ก็ค่อย ๆ เก็บทีละน้อย รวมเป็นเงินก้อนให้เราได้ เอาไว้ใช้ย ามเกษียณ