ข้อคิดคติเตือนใจ

5 ข้อ ที่คนโสดควรเข้าใจ ว่าอยู่ยังไงให้มีความสุข

1 มีทักษะชีวิตที่ดีไปกับตัวด้วย

เพราะการเป็นโสด มันคือการใช้ชีวิตด้วยตัวเอง พึ่งพาตนเองซะส่วนใหญ่

ฉะนั้น การที่เราโสด เราก็ต้องมีทักษะในการดำเนินชีวิตติ ดตัว เช่น เปลี่ยนหลอดไฟ

ซ่อมท่อน้ำ สำหรับชายโสดก็ฝึกเย็บผ้า ทำอาหารไว้ด้วยจะดีมากเลยล่ะ

2 รู้จักวางแผน สำหรับการเงินตัวเอง

เพราะปัจจุบันเรื่องเงินๆ มันแทบจะเป็นปัจจัยที่ 5 ไปแล้ว เพราะงั้น เมื่อจะใช้ชีวิต

โสดให้เป็นสุข ก็ต้องรู้จักออมเงิ น ไม่ว่าจะในรูปแบบใด จะสังหาริ มทรั พย์

อสังหาริ มทรั พย์ กองทุ นหุ้ นระยะย าว การทำประกั นชีวิต

รวมไปถึงการหาอาชีพหลังเกษียณ เผื่อไว้ในอนาคตด้วย

3 ให้รางวั ลกับชีวิต ชีวิตจะได้มีความสุข

เพราะความโสด มันก็มีข้อดีมากมาย แล้วก็หนึ่งในนั้น ก็คือ

การมีอิสระ ดังนั้นการให้รางวั ลชีวิต มันก็มีหลากหลายวิ ธี

หนึ่งในนั้น ก็คือการท่องเที่ยว ไม่ก็เข้าอบรม ทำกิจกร รมใหม่ ๆ

เพราะสิ่งเหล่านี้มันสร้างความตื่นเต้น มันพัฒนาศักยภาพให้เราได้เป็นอย่างดี

4 รู้จักปล อ ดภัยไว้ก่อน

เพราะความปลอดภัย มันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้อง คำนึงถึง เอาไว้

เพราะงั้นคนโสดก็ควรมีทักษะ การป้ องกันตัว เมื่ออยู่บ้านคนเดียว

ควรเลี้ยงสุนัขไว้ เพื่อที่มันจะได้เตื อนภัย ในเรื่องกันขโม ย ได้ดีมาก

5 เรื่องสุขภาพนั้น เป็นสิ่งสำคัญ

เพราะการไม่มีโร ค เป็นลาภอันประเสริฐ ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

เพราะคนโส ดจึงควรตร ว จร่างกายเป็นประจำ ให้ได้รู้ว่าเรายังสบายดีอยู่

6 ควรเป็นมิตร กับชาวโสดทั่วโลก

เพราะถ้าคุณเป็นสาว ไม่ก็หนุ่มโสด ที่แบบว่าอยู่คนเดียว แล้วการผูกมิตร

กับเพื่อนข้างห้อง เพื่อไว้พึ่งพาย ามที่เราลำบาก ให้เขาช่วยดูแลสิ่งต่างๆ ให้

เหล่านี้มันก็เป็นสิ่งดีงาม ไม่น้อยเลยนะ และรวมทั้งเรายังมีเพื่อนแก้เหงาอีกด้วย