ข้อคิดคติเตือนใจ

เป็นคนสบายๆ ใช้ชีวิตเป็น เขาคิดเพียง 5 ข้อ

1. ไม่เสียเวลากับสิ่งที่ผ่านมาแล้ว อดีตก็คืออดีต

ผ่านไปแล้วก็แล้วไป ไม่ควรจมปลักกับเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะแก้ไขอะไรไม่ได้

เวลาก็ยังเดินต่อไปไม่หยุด จบไปแล้วปล่อยให้เป็น อดีตไป

และเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้ เรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน จะได้ทำอนาคต ให้ดีขึ้นไง

เพราะทุกวินาทีที่เราอยู่กับอดีต อยู่กับความทุกข์ เราเพียงอยู่เพื่อหายใจ

ไปวันๆ แบบนั้นมันไม่เรียกว่าการใช้ชีวิต เพราะการใช้ชีวิต มันคือ

เราต้องอยู่แบบมีความสุข ไม่ใช่อยู่แบบไร้ความหมาย

2. ก้าวต่อไป ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม

เราก็ต้องก้าวไปข้างหน้า จะผิดหวัง จะสู ญเสี ยเราต้องก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้

จะไม่มีการคร่ำครวญ ถึงเรื่องต่างๆ จงมุ่งไปที่สิ่งที่เราต้องการในชีวิต

มันต้องไม่มีอะไร หยุด เราได้ จงมุ่งมั่นกับตัวเอง

3. คิดบวก คิดแต่เรื่องดีๆ เข้าไว้

เราจงเชื่อมโยงทุกอย่างให้เข้ากับความคิดของเรา ให้คิดบวก ในทุกเหตุ การณ์

ที่เกิดขึ้น ให้หาเหตุผลที่ทำให้เรา ขอบคุณที่มันเกิดขึ้น

มองให้รู้ ให้ถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะเรียนรู้ได้จากมัน และทำให้เรามีความสุข

4. ทำตามความต้องการ อย ากทำอะไรก็ทำไป อย่าสนใจความคาดหวังคนอื่นให้มาก

ทำตามใจต้องการ เราต้องการอย ากจะเป็นแบบไหน อย ากเรียนอะไร

ต้องการประกอบอาชีพอะไร จะไปเที่ยวไหน เราก็จงทำในสิ่งที่ตนเองชอบซะ

บางอย่างมันดีสำหรับคนอื่น แต่อาจไม่ใช่สำหรับเรา ฉะนั้นชอบอะไร ก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบซะ

5. เรื่องบางเรื่องที่ไม่จำเป็น ก็ควรเลิกแคร์ เลิกใส่ใจ

ไม่ควรแคร์อะไร ที่ไม่จำเป็น เพราะคนจะมองเราแบบไหน ก็ช่างเขา

เขาจะคิดว่าเราเป็นอย่างไร ไม่จำเป็นต้องแคร์นี่ เพราะชีวิตเรา มันสั้นเกินกว่า

จะเสียเวลาไปกับอะไรที่ทำให้ไม่มีความสุข จำไว้นะ

ความสุขอย่างแท้จริงในชีวิต 7 ข้อ

1. ความสุขไม่ใช่การได้กินอ า ห า รดีๆ ใช้ของแพงๆ แต่คือการมีสุ ข ภ าพแข็งแรงต่างหาก

2. ความสุขไม่ใช่มีคนยินดีตอนเราสำเร็จ แต่มันคือตอนผิดหวัง แล้วมีคนคอยช่วย คอยให้กำลังใจ

3. ความสุขไม่ใช่การมีเงินมากมาย แต่เป็นการมีเวลาและได้ทำในสิ่งรัก

4. ความสุขไม่ได้อยู่ที่ บ้านหลังใหญ่ อยู่ที่บ้านนั้น มีรอยยิ้ม

5. ความสุขนั้นไม่ใช่คนรักสวยหรือหล่อ แต่มันคือการได้เห็นรอยยิ้มเขาบ่อยหรือไม่

6. ความสุขไม่ใช่ยศฐา บรรดาศักดิ์ แต่เป็นคุณที่มีศักดิ์ศรี น่าเคารพนับถือมากแค่ไหน

7. ความสุขไม่ใช่ การมีรถคันหรู เป็นการขับรถถึงบ้านปล อ ดภัยต่างหาก

ขอบคุณ i s s a r i y a S u k k e e p u n, นิ รุ ต ติ์ ศิ ริ จ ร ร ย า