ข้อคิดคติเตือนใจ

10 วิธี ใช้ชีวิตให้ดี อยู่ให้เป็น ที่คนฉลาดชอบใช้กัน

1. ทำผิ ดแล้วก็อย่าหาข้อแก้ตัว เพื่อทำให้ตัวเองดูดี อย่าแถจนสีข้างถล อ ก ผิ ดก็คือผิ ด

ยอมรับผิ ดไปตรงๆ แบบแมนๆ เขาก็ให้อภั ยได้ คือไม่ใช่มาพ าลใส่ เพราะเขาจะหมั่ น ใ ส้เอา

2. คนที่คุ้มค่ากับการเชื่อถือ นั้นจะมีอยู่ 2 ประเภท

คือคนที่ไม่เอ่ยยืมเงิน อีกคนคือ คนที่ยืมแล้วคืน ตามเวลา

3. แม้ใครยินดีให้ยืมโทรศั พท์ใช้แล้ว ก็ควรส่งคืน หากใครเปิดรูปในโทรศั พท์ให้ดู

เราดูรูปนั้นเสร็จ ก็ส่งคืนไปนะ คืออย่ าเสี ย ม ารย าทดูรูปอื่นๆ ต่อ เพราะมันเรื่องส่วนตัวเขา

4. พอไปพักแร มกับใครก็ตาม หากมีใครสักคนในห้องนอนหลับ

เราเองก็จงรู้จักหยุด พูดคุยกัน เพราะมันรบกวนคนอื่นเขา และถ้ามีเรื่องจะคุยกัน

ก็ออกจากห้องพัก ไปคุยข้างนอก นี่แหละคือมารย าทที่ดี

5. ไม่ควรทำตัวสนิทกับใครเร็วไป เพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไง อย่ าคิดว่าคุยถูกคอ

นั่นคือมิตรแท้ สหายจริง เพราะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นาน แค่เขายังไม่ออกลายเท่านั้นเอง

6. อะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควร ก็อย่าพูดต่อหน้าคนอื่น และไม่ควรพูดลั บหลังด้วย

อะไรที่เราไม่ชอบ ไม่ต้องการให้คนอื่นทำก็อย่ าทำกับใครเขา ใจเขาใจเรานึกถึงไว้ด้วย

7. ถ้าเราโ มโ ห ก็อย่ าเอ่ยคำพูดที่ไม่ดีใส่ใครเขาเลย ถ้าส ง คร ามสงบ

เรื่องมันจบไป แต่แ ผ ลในใจที่เคยเจอ มันไม่มีทางลบเลือนไปได้เลย

8. จงให้เกี ยรติพนั กงานบริก าร ที่คุณไปใช้บริก ารเขา คุณไปที่นั่นก็เพราะอย ากได้รับ

การบริก ารที่ดี เขาเองก็ต้องการที่จะเจอลูกค้ าที่นิสั ยดีเช่นกัน

เพราะถ้าคุณเลือกงานได้ ก็คงจะทำงานอย่ างอื่นแทนใช่ไหมล่ะ นึกถึงใจเขาด้วย

9. ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม ที่ได้รับข้ อความ แช ท คุณก็อย่าอย่ าอ่ านแล้วไม่ตอบ

เพราะแม้ว่าไม่อย ากเสวนาขนาดไหน แต่ถ้าเปิดอ่ านแล้ว

ก็ควรส่งสติ กเกอร์ไปก็ยังดี เพราะการไม่ตอบข้อคว ามไม่ใช่การแสดงถึงการเหนือกว่าแต่อย่างใด

แต่ถ้าคุณทำแบบนี้บ่อยๆ ทีนี้สักวัน ก็อาจไม่มีใครจะคุยด้วย แล้วจะมาเสี ยใจทีหลังไม่ได้นะ

10. จงใช้คำว่า ขอบคุณนะ แทนคำว่า ขอบคุณ แม้คำต่างกันเพียงแค่คำเดียว

แต่คนฟังเขารู้สึกได้ว่ามันต่ างกันมาก มันให้ความรู้สึกที่ดีกว่ามากเลยนะ

ขอขอบคุณ นุส น ธิ์บุคส์