ข้อคิดคติเตือนใจ

5 ความคิด ที่ทำล า ยครอบครัว เมื่อรู้ก็จงปรับตัวได้แล้ว

เพราะในเรื่องของความสัมพันธ์ มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง ที่จะละเอียดอ่อนไปสักหน่อย

เพราะมันยิ่งเป็นความสัมพันธ์ คนในครอบครัวแล้วล่ะก็ มันก็ยิ่งต้องดูแล ประคับประคองกันให้ดีมากขึ้น

และแม้ว่าเราจะดูแลความสัมพันธ์ได้ดี บางทีมันก็ต้องมีบ้างที่บางความคิด

ที่ทำให้ความสัมพันธ์ ของครอบครัวเกิดรอ ยร้ าวได้ ฉะนั้น มาดูว่าความคิดเหล่านี้ มันเป็นอย่างไร

1 คิดว่าคนในครอบครัวคือคนกันเองจะทำยังไงก็ได้

เพราะความเคยชิน ที่มันอาจทำให้เรา มองข้ามความสำคัญของคนอื่นไป การคิดว่าคนในครอบครัว

เป็นคนกันเอง และจะทำตัวไม่น่ารัก พูดจาทำร้ า ยจิตใจเขา เหล่านี้มันอาจเป็นเรื่องที่ทำให้ความสัมพันธ์

ในครอบครัวมันเกิ ดการ ขัดแย้ งได้ เคยคิดไหมว่า ทำไมจึงต้องถนอมน้ำใจคนอื่น มากกว่าคนในครอบครัว

เพราะที่จริง คนในครอบครัวนี่แหละ คือคนที่เรา ต้องให้ความสำคัญให้มากเข้าไว้

เพราะการใส่ใจในความรู้สึกนั้น มันทำให้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น

2 คิดว่าไม่จำเป็น ที่ต้องพูด เมื่อไม่เข้าใจกัน

พอเวลาที่คนสองคน เข้าใจผิ ดกัน มีอยู่สองอย่าง ไม่ทะเล า ะกันก็คงจะใช้ความเงียบ เพื่อสยบ

และซึ่งการเงียบก่อน ก็เป็นสิ่งที่ดี มันจะทำให้แต่ละคน สงบสติ และใจเย็นมากขึ้น และการเงียบตลอดนั้น

ก็มีผลเสี ยเช่นกัน เพราะปัญหานั้นไม่ได้รับ การแก้ไข มันก็จะสะส มไปเรื่อยๆ ฉะนั้นแล้ว หากคนเราไม่เข้าใจกัน

เราก็ควรที่จะหันหน้าคุยกัน และก็ต้องเลือกใช้คำพูด ที่คิดถึงใจอีกฝ่ายให้มากใช้เหตุผลให้มาก และมันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง

3 คิดว่าเรื่องเงิน เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าอะไรในครอบครัว

เงินก็ถือ ว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ในการดำรงชีวิตอยู่นั่นแหละ แต่ทว่า เงินก็ไม่ใช่ทุกอย่ างไง

เงินไม่สามารถซื้อความอบอุ่นระหว่างคนในครอบครัวได้ และมันคงมีไม่น้อยเลย ที่พย าย ามทำงานหนัก

เพื่อที่จะหาเงินมา เลี้ยงดูครอบครัว และในทางกลับกันก็ไม่มีเวลา มาอยู่กับลูก อยู่กับคนที่รัก

คิดแค่ว่า ใช้เงินทดแทนเวลา ที่หายไปได้แต่จริงๆ “เงิน” ก็ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องการเสมอไป

เพราะคนทุกคนนั้น พวกเขาล้วนต้องการความเอาใจใส่ จากคนที่รักทั้งนั้นนะ

4 คิดว่าเรื่อง ในครอบครัวตัวเองไม่สำคัญ

การที่เราเอาใจใส่กันและกัน มันคือเรื่องสำคัญมาก ในการดูแลความสัมพันธ์ คนในครอบครัว

คุณอย่ าคิดว่ามันเป็นปัญหา จริงอยู่ว่าเรา คงไม่สามารถแก้ปัญหา ให้กับทุกคนได้หมดทุกคนหรอก

แต่เราก็ไม่ควร ให้คนที่เรารักนั้น ไปเผชิญหน้ากับปัญหาอยู่ฝ่ายเดียว และยังต้องให้กำลังใจ และถามไ ถ่

ความเป็นไปของแต่ละคนด้วย แต่ก็ใช่ว่า ทำจนเกินงาม เหมือนกลายเป็นการจับผิ ดกันไปซะอย่างนั้น

5 คิดว่าทำเพื่อครอบครัวอยู่ฝ่ายเดียว

ครอบครัวคือสิ่ง ที่คนสองคนคอยสร้างขึ้นมา จนเป็นอันหนึ่งอันเดียว ซึ่งจะต้องใช้การร่วมแร งร่วมใจ

ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งทำฝ่ายเดียว แต่หากมีใครคนหนึ่ง ที่กำลังเริ่มรู้สึกว่า สิ่งที่ทำอยู่นั้น

มันคือการพย าย ามทำเพื่อครอบครัวอยู่ฝ่ายเดียว มันอาจเป็นเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะรู้สึกเหนื่อย

จนมองข้ามว่า อีกฝ่ายก็กำลังทำหน้าเพื่อครอบครัวอยู่เหมือนกัน ฉะนั้น ก็ควรที่จะต้องมาคุยกัน

ว่าเป็นเพราะอะไร มันถึงเป็นเช่นนี้ เราก็ต้องมาคุยกัน โดยที่ไม่ใช้อารมณ์โท ษอีกฝ่าย คุยกันอย่างมีเหตุผล