ข้อคิดคติเตือนใจ

(ข้อคิดจากเศรษฐี) เริ่มสร้างตัว ด้วยการจัดการเงินเป็น 5 กอง

เป็นการให้ข้อคิดที่ดี สำหรับคนที่ กำลังอย ากร วย ต้องการมีความมั่นคงในชีวิต

มาดูกันว่า จะมีวิธีการ ดำเนินชีวิตอย่างไร จึงจะมีความมั่นคงในชีวิตได้

ลี ก า ชิ ง เขาเป็นช าวจี น แต้จิ๋ วได้มาอาศัยอยู่ในฮ่ อ งกง และเริ่มทำธุรกิจแรกคือ การข ายด อกไม้

ประดิษฐ์ ตอนนั้นเขาอยู่ในวัย 25 แล้วทำธุรกิจอื่นๆ ตามมาด้วย ทั้งท่าเรือ อสังหา ประกั นชีวิต โรงแรม

รวมถึงโท รศั พท์มือถือ ทำมากระทั่ง ฟอร์บสจัดให้เป็น เศรษฐีเบอร์ 1 ของเอเชีย

เป็นอันดับ 18 ของโลก เนื่องด้วยสินทรั พย์สุทธิในวัย 88 ปีของเขาคือ 31,300 ล้าน ดอลล าร์สห รั ฐ ฯ

ลี ก า ชิ งเขาแนะนำ ไว้ว่าแบ่ งเงินเป็น 5 กอง สมมติเรามีร ายได้อยู่ที่ 20,000

คือจะแบ่ งเป็น แบบนี้

กองที่ 1 ค่าใช้จ่าย ส่วนนี้ 6,000 บาท คือนับเป็น (30%)

ค่าอ า ห า ร ค่าเดินทาง เหล่านี้ควรเน้นไปที่อาห า รที่ดีต่อสุขภาพที่ประหยัดด้วย

และมันน่าจะ สามารถใช้เงินที่ว่านั้น ได้อย่างพอเพียงด้วย

กองที่ 2 เป็นการซื้ อความสุข ในส่วนนี้จะเป็น 2,000 บาท (10%)

ก็คือการที่เรา ซื้ อความสุขให้ตัวเอง โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ไปในที่ไม่เคยไป อย่างเช่นต่างประเ ท ศ

อย่างน้อยๆ ก็ปีละครั้งก็ยังดี เพราะจะทำให้ได้ประสบการณ์ที่ไม่เคยได้มาก่อน ทั้งเป็นการเติม

พ ลั งให้เราอย่างเต็มเปี่ยม เพื่อที่จะไปสร้างสิ่ง ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตในภายหน้า

กองที่ 3 นั่นคือสร้าง สายสัมพันธ์ ในส่วนนี้ 4,000 บาท คือนับเป็น (20%)

โดยเลี้ยงอ า ห า รให้แก่ คนที่มีความรู้ ให้คนที่จะช่วยเหลือคุณ สำหรับการทำงาน

อ า ห า รมื้อนึง มันอาจจะใช้เงินประมาณ 1,000 ถึง1,500 บาท เลยล่ะ แต่คุณจะสามารถเลี้ยง

ได้ประมาณ 3ถึง4 มื้อ ฉะนั้น คุณก็เลยต้องคิดให้รอบคอบ ก่อนที่จะเลี้ยงอ า ห า ร

เพราะพอสิ้นปี คุณก็จะมีเพื่อนที่ดีมากมาย ที่จะให้ความช่วยเหลือคุณ ทั้งมีภาพลักษณ์ดูเป็นคนใจดีซะด้วย

กองที่ 4 การศึกษา ในส่วนนี้ 3,000 บาท (15%)

เพราะเนื่องจากว่า คุณไม่ได้มีเงินมากมายอะไร ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเรียน เพื่อที่จะ

หาร ายได้เพิ่มขึ้นให้ตัวเอง และการซื้ อหนังสือ มาศึกษาเองเป็นนั้น ก็เป็นการล งทุ น

ที่ต่ำ แต่กลับกัน มันให้ประโยชน์สูงมาก ทีนี้เมื่อคุณมีความรู้จากการอ่ า น จากการเรียนรู้แล้ว

ทีนี้ก็ควรแ บ่ ง ปั น ความรู้กับผู้อื่น และคุณก็ควร จะเก็บเงินในส่วนนี้ไว้ซัก 2,000 บาท

(10% ของร ายได้) เพราะต้องเอาไปใช้ในการอบรม หลั กสู ต รดีๆ ในอนาคตด้วย

กองที่ 5 ส่วนนี้เก็บไว้เพื่ออนาคต 5,000 บาท (25%)

ออมไว้เพื่อเป็นเงินทุ น เพื่อการประกอบกิจการที่เราคิดเอาไว้ และเราอาจเริ่มต้น

ด้วยธุรกิจเล็กๆ และเงิ นกองนี้ จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้

แม้ธุรกิจนั้นจะสำเร็จหรือล้มเหลว มันก็จะทำให้คุณมีประสบการณ์มีความเชื่อมั่นที่มากขึ้น

ในการที่จะเป็นเถ้าแก่ ทั้งนี้ ลี ก า ชิ ง เขาก็ยังแนะนำ คนหนุ่มๆ สาวๆ ด้วยว่า พวกเขามักทาน

อ า ห า รนอกบ้าน ซื้ อของง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า และเหล่านี้มันจะทำให้พวกเขามีความสุข

แค่ระยะเวลาสั้นๆ แค่นั้น แต่ว่ากลับต้องเสียเงิน ไปมากมายทั้งๆ ที่ควรเก็บออมเพื่อสร้างธุรกิจ

ในอนาคต และสิ่งที่ควรทำนั้น ก็คือหาร ายได้เพิ่ม ด้วยการทำงานพิเศ ษก็ได้

เพราะ“คนรวยนั้น พวกเขาจะรู้วิธีข ายวิสัยทัศน์ ข ายความฝันให้กับคนอื่น และนี่จึงเป็นหนึ่งใน

สิ่งที่จำเป็น เมื่อคิดจะเป็นคนร วย” เชื่อสิ ว่าเราทำได้