ข้อคิดคติเตือนใจ

3 วิธีใช้เงินให้คุ้มค่า ให้มีความสุขและไม่เป็นหนี้

การออมเงินก็คือ เราต้องออมอย่างมีความสุข ต้องไม่อยู่อย่างลำบาก

แต่ว่าการใช้เงินแบบไหนล่ะ ที่ให้มีความสุข นั่นแหละเป็นสิ่งที่ต้องคิดให้รอบคอบ

เพราะบางเก็บเงินแต่ไม่กล้ าใช้เงินงี้ หรือบางคนเก็บเงินได้น้อย แต่ใช้มาก

ใช้เงินเกินกำลัง จนเป็นหนี้ และในวันนี้แหละเราจะพาคุณไปดูว่า

การใช้เงินอย่างไร ที่จะให้เรามีความสุข และตัวเองไม่เป็นหนี้ด้วย

1.คิดจะใช้เงิน ก็ต้องมี “วินัย”

เพราะการมีวินัยถือเป็นเรื่องสำคัญมาก จะทำให้คุณสามารถค วบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้

และไม่เป็นหนี้ตามมาทีหลัง หากต้องการจัดการ เงินในกระเป๋า

คือ ใช้เงินแล้วไม่เกิดทุ กข์ภายหลัง ก็ควรต้องมีวินัยกับการใช้เงินด้วย

เก็บออมรู้จักนำไปลงทุ น ถ้าคุณมีวินัยจะทำให้รู้ว่า จะใช้เงินเพื่อประโยชน์ในด้านไหนบ้าง

ได้เงินมาเท่านี้จะออมเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ จากนั้นนำเงินส่วนที่เหลือ ไปใช้ในการลงทุ นสักหน่อย

และสิ่งสำคัญคือ ต้องไม่ใช้เงินซื้ อสินค้ าที่ไม่จำเป็น เรียกได้ว่าหากมีเงิน 100 บาท

เราก็ต้องไม่ใช้หมดทั้ง 100 ไงอาจใช้เพียง 50 และเก็บอีก 50 ก็ได้

2.เวลาใช้เงิน ก็ให้มี “สติ”

คงเคยเป็นกัน คือ อยู่ดีๆ ก็ต้องควักเงินจากกระเป๋า เพื่อซื้ออะไรสักอย่าง

เพราะอย ากได้มันมาก แต่มันก็ไม่ใช่ของที่จำเป็นอะไร แต่ใจมันบอกว่าอย ากได้

นี่แหละเป็นสัญญาณบอกว่าเรา กำลังไม่มีสติ เชื่อว่าหลายๆ ทานคงเคยพบ

เหตุก ารณ์นี้กัน เพราะงั้นวิธีการใช้เงินเพื่อรักษ า สถานภาพของเงินในกระเป๋าให้ “ยังมีอยู่ และยังจัดการได้”

มันคือสิ่งจำเป็นในการใช้เงิน และต้องใช้คือ “สติ” เพราะมันจะทำให้คุณรู้ว่าถ้าเรา

ไม่ยั้งคิดไม่ใคร่ครวญ มันก็จะกลายเป็นหนี้ก่อน ที่จะจ่าย ยังไงก็ตามเพราะความอย าก

มันอาจจะทำให้สถานะทางการเงิน เปลี่ยนเป็นมีหนี้สินได้ เรียกว่าก่อนจะใช้เงินทำอะไร

ต้องมีสติ ต้องคิดก่อนซื้อ ไม่ใช่ซื้อแล้วมาคิดตอนหลัง แบบนั้นมันไม่ทันแล้ว

3.ใช้เงินเป็น ก็ต้อง “พอเพียงเป็น”

เพราะต้องรู้จักคำว่าพอเพียงในการใช้เงินด้วย หามาได้เท่านี้ก็ต้องใช้เท่านี้

ไม่ใช่ใช้เกินงบประมาณ ไม่ไปยืมคนอื่นเพื่อซื้ อในสิ่งที่ตนเองต้องการ

แต่ถ้าอย ากได้จริงๆ ก็ต้องพย า ย า ม ที่จะหาเงินมาเพื่อซื้ อ แต่ก็ต้องดูด้วยว่ามันจำเป็นไหม

นั่นคือ มีน้อย ใช้น้อย ใช้เท่าที่จำเป็น ถ้าเราใช้เงินได้พอเพียง

เงินจะเพียงพอกับชีวิตของเราด้วย “ใช้อย่างพอเพียง และรู้จักใช้” ชีวิตก็มีความสุข

ขอบคุณที่มา t h a i s m e s c e n t er