ข้อคิดคติเตือนใจ

คนที่ให้คุณยืมเงิน ไม่ใช่เพราะอวดรวย แต่เขามีเหตุผลของเขา

คนเหล่านี้เป็นส่วนน้อยมากในสังคมทุกวันนี้ ถ้าคุณมีวาสนาที่ดีได้พบเจอเขา

ก็ต้องสำนึกคุณเขา ไปชั่ วชีวิตเลยนะ ตอนที่คุณลำบาก แล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วย

พยุ งเอาไว้ ไม่ใช่ว่าเพราะเขามีเงินมาก ไม่ใช่เพราะเขาชอบอวด แต่เพราะน้ำใจเขา

ที่อย ากฉุ ดคุณให้ขึ้นจากหุบเหว ที่ให้คุณยืมมันไม่ใช่เงิน แต่มันคือความเชื่อใจ

คือความไว้ใจกัน เพราะเชื่อในศักยภาพของคุณ เพื่อให้คุณพ้นจากความลำบากที่เจออยู่

และหวังว่าคุณทั้งหลาย ที่เป็นคนยืมเงิน อย่าได้มองข้าม คำว่า น้ำใจ ที่เขาให้มา

เพราะคำว่าเสียสัจจะ มันคือล้ มละล ายที่สาหั ส ที่สุด ฉะนั้น ต้องระวังไว้ให้ดี

มิตรสหายที่จริงใจ ก็คือทรั พย์สมบัติ ในขณะเดียวกัน ก็ขอให้คุณจำไว้ ระลึกไว้เสมอว่า

คนที่ชอบจ่ายเงินก่อน อย่าคิดว่าเขาอวดแต่เป็นเพราะเขาเห็นว่ามิตรภาพสำคัญ

กว่าอาห ารตรงหน้า คนที่ยอมยกผลประโยชน์ ให้คุณมากกว่า ตอนร่ วมหุ้ น

ไม่ใช่เพราะเขาโ ง่ แต่เพราะเขารู้จักแบ่ งปั น คนที่ยอมทำงานมาก กว่าคนอื่น

ไม่ใช่เพราะเขาโ ง่ แต่เพราะเขาอย ากรับผิดชอบ คนที่ยอมขอโท ษก่อน

เมื่อทะเล าะกัน มันไม่ใช่เพราะเขาผิ ดแต่เป็นเพราะเขาแคร์ความรู้สึกคนอื่นอยู่

คนที่ช่วยเหลือคุณ เป็นเรื่องของน้ำใจ ที่ไม่ช่วยเหลือคุณนั่นก็เป็นเรื่องของเขา

คนส่วนมากนั้นแสดงท่าทางโกร ธแค้ นที่คนอื่นไม่ยอม ให้ยืมเงิน

ทั้งที่คุณเองนั้น ก็ไม่มีสิ ทธิ์ที่จะโกร ธแค้ นเขา บางคนกลับทำตัวฉลาด

ยืมแล้วไม่คืน คนแบบนี้สักวันจะหมดค่า ในสายตาของผู้คน

และนี่ คือ 7 ข้อคิด ก่อนให้เพื่อนยืมเงิน ไม่งั้นคุณจะเสียทั้งเงินทั้งเพื่อน

1. เราชอบปฏิเสธ คนที่จะมายืมเงิน และให้เหตุผลว่า

ไม่อย ากเสียเพื่อน เรื่องเงินเราขอไม่ช่วยนะ เพราะว่าเราก็มีภาระ

แต่เรื่องอื่นๆ เรายินดีช่วยเต็มที่นะ (และหากเขาขอ…ก็ต้องช่วยเค้าจริงๆ นะ)

2. คนที่ติดห นี้ พ นั นบ อล อย่าให้ยืมเงินเพราะโอกาส มันแทบไม่มี

3. ถ้าทำตัวมีเงินโอกาสที่จะถูกยืม ก็จะมีมากขึ้นนั่นแหละนะ

4. เงินยิ่งมาก ยิ่งมีโอกาสได้คืนย าก เพราะลูกห นี้มองว่าคือภาระตัวเอง

ถ้าไม่ใช้มันคนเดียว ก็สบายเราไปเลย

5. ยิ่งเราสนิท กับคนที่จะยืมเงินเรา โอกาสที่จะได้คืน ก็มีน้อยลง

เช่น กรณีหากคนที่จะยืมเงิน มีห นี้หลายคน แล้วเขาจะเลือกจ่ายหนี้

ให้กับคนที่เขาเกรงใจก่อน และคนสนิทๆ มักได้คิวหลังๆ

6. พึงระลึกไว้ ถ้าให้ใครยืมเงินไปจงนึกถึงด้วยว่า

หากหนี้ก้ อนนั้นเป็นศูนย์ เราต้องอยู่ได้

7. ระยะผ่านไปนาน มันก็ทำให้โอกาสได้เงินคืนย ากขึ้นไปอีก และส่วนตัวมองว่า

ยิ่งนานไปความรู้สึกนั้น มันก็ต้องรับผิดชอบ ที่ยืมเงินมา มันจะลดลงเรื่อยๆ

แล้วจะมองว่าทำไม เราต้องจ่ายเงินให้มันด้วย

และสุดท้ายนี้ คิดง่ายๆ คือ ไม่ให้เพื่อนยืมเงิน เสียเพื่อน แต่ถ้าให้เพื่อนยืมเงิน เสียทั้งเงินเสียทั้งเพื่อน

ขอบคุณ b a n g p u n s a r a