ข้อคิดคติเตือนใจ

10 วิธี ที่จะนำพาให้ลูกโตไป เป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่มีอนาคต

1. อย่ากดดันให้เขาต้อง เรียนเก่ง เรียนดี

เพียงสอนให้ลูก “เรียนรู้ อยู่ได้ด้วยตัวเอง” นี่แหละ เป็นมรดกชีวิตที่เราควรมอบให้ลูกๆ

2. จงฝึกสั่งสอนลูกๆ ของตน ด้วยรักและเมตตา

สอนในวันนี้ มันดีกว่าปล่อยให้โตไปแบบที่ลูกไม่รู้ และถูกสังคมสอนเขาเอง

3. การเลือกทน เพียงเพื่อครอบครัวสมบูรณ์

มันไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้ากัน หากอยู่แล้วไม่นำพา

มันก็ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ ป่ วยการเปล่าๆ น่า

4. ลูกชายนั้นเป็นเพ ศ ทางเลือก

มันก็ไม่ใช่เรื่องต้องทุกข์อะไร เพราะตราบเท่าที่ลูกมีความสุข ไม่ทุกข์

เป็นคนดี มีสำนึกที่ดี มีชีวิตคุณภาพ เท่านี้ก็นับว่าประเสริฐกว่าเรื่องเพ ศ สภาพใดๆ แล้ว

5. ลูกเรานั้น อาจไม่ได้สวยหล่อเหมือนใคร

แต่ว่าหัวใจที่รักลูกนั้น เชื่อว่าเราไม่น้อยกว่า ลูกบ้านใดแน่นอน

6. ไม่ต้องหวังว่าให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

อย่าเอาความหวังมาไว้บนไหล่ลูก อย่าสร้างภาระให้เขา เพราะความหวังเดียว

ที่ควรมีต่อลูกคือให้เขาดำรงชีพได้อย่างเป็นสุข ให้อยู่ได้ในวันที่ไม่มีพ่อแม่ประคอง

7. การที่ลูกสาวไม่แต่งงาน

มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก หรือน่าอ ายอะไรเลย ถ้าลูกมีชีวิต

ที่สมบูรณ์เองได้ พึ่งตัวเองเป็น ส่วนผู้ชายนั้นก็แค่องค์ประกอบ

8. ไม่มีสามีก็อยู่ได้ แต่ลูกจะข าดแม่ไม่ได้

ฉะนั้น จงอย่าเอาเวลาที่มีค่านั้น ไปทุ่มตามยื้อผู้ชาย

ที่ทำล ายครอบครัวทำล ายความสมบูรณ์ของชีวิต

9. สอนลูกสาวว่าไม่ต้องแข่ ง เพื่อที่จะให้เท่า กับผู้ชาย

และอีกอย่างคือ สอนลูกชายว่าอย่าไปเอาเปรียบผู้หญิง

เพราะโลกทุกวันนี้ทุกเพ ศควร ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์เท่าๆ กัน

10. จงสอนเรื่องความกตัญญู

นั่นเพราะเราต้องทำให้ลูกดู อีกอย่างคือ ไม่ใช่มาลำเลิกตอนโต ว่าให้ลูกกตัญญู

ขอบคุณ c h a y e n d