ข้อคิดคติเตือนใจ

ข้อดีการเป็นคนมีน้ำใจ แม้จะไม่ได้ใจ แต่ได้รู้ธาตุแท้

หากคุณดีกับใคร คุณก็จงดีไปเถิด เพราะว่า คุณอย ากดี แต่อย่าดีกับใคร

และหวังว่าเขาจะดีตอบกลับมานะ อย่าบังคับใครให้สนใจความรู้สึกของคุณ

เพียงดูแลความรู้สึกตัวเอง ทำให้ตัวเองมีสุข ไม่ทุกข์ ก็พอ และอย่าคาดหวังว่าจะได้อะไร

กลับมาจากการเป็นคนดีของตัวเอง และเมื่อเราไม่คาดหวังนั้น เราก็ไม่ต้องผิดหวังไง

แม้จะทำอย่างไร เขาก็ไม่ชอบ หากเป็นเช่นนี้ เราก็ถอยออกมาเถอะ จะปรับตัวอย่างไร

มันก็ไม่ได้ผลอะไร ก็กลับมาเป็นตัวเองดีกว่า เพราะเวลาของเรามีน้อย

เราจงใช้ความดี มอบให้กับคนที่รัก การเป็นคนดีมันก็ใช่ว่าจะไม่ทุกข์ จะไม่ลำบาก

แต่คนดีนั้น เขาจะไม่ทำให้ใคร ทุกข์และลำบาก แม้ต้องเดินทางอย่างลำบาก

ก็แน่ใจได้เลยว่า มันจะเป็นทางเดินที่ขึ้นสูง มันยิ่งจะทำให้จิตใจของตัวเองสูงขึ้นเรื่อยๆ

ใจยิ่งแข็งแกร่งขึ้น การเป็นคนดีมันไม่ใช่จะไม่ถูกทิ้ง จะไม่ถูกลืม แต่ว่าคนดีนั้น

จะไม่โกรธและให้อภัยเป็น มีความดียังไงก็ดีอย่างนั้น เหมือนด้านหลังของจาน

แม้ข้างหลังจะไม่ได้ใช้งาน ไม่มีใครเห็นก็ตาม แต่เราก็ต้องล้างให้สะอาดเสมอ

ทั้งหน้าและหลัง คนเราก็ดเหมือนกันหากคิดจะเป็นคนดี ก็ควรดีทั้งต่อหน้าและลับหลังคน

ดีกับทุกคนให้ได้ แม้คนนั้นจะหย าบค ายกับคุณก็ตาม

ไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนดี หรือไม่ดี แต่เพราะคุณเป็นคนดีไง ใครต่อใคร

เขาก็มักถามว่า ทำไมคนดีหาย าก คนดีนั้นมีน้อย เพราะคนส่นใหญ่นั้นพวกเขาพย าย ามหา

ไม่ได้พย าย ามเป็นไง เพราะเป็นคนดีใช่ว่าจะเป็นอมตะ คนดีก็ย่อมมีจากโลกไปเช่นกัน

มันคือธรรมดาของโลก เป็นสัจจะธรรมของทุกสิ่ง จากไปอย่างสง่างาม

ทิ้ง ความดี ไว้ให้คนพูดถึง นี่สิคือความหมายของชีวิต

ขอบคุณ ความสุข ณปัจจุบัน