ข้อคิดคติเตือนใจ

6 นิสัยหัวหน้าแย่ๆ ทำงานด้วยยาก ไม่ควรมาเป็นหัวหน้าคน

การที่เราจะเป็นหัวหน้าที่ดีนั้น ต้องสตรองขนาดไหน เพราะขึ้นชื่อว่า การเป็นหัวหน้าคน

มันก็ย่อมได้รับการคาดหวังอยู่แล้ว คาดหวังว่าจะนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าได้

พร้อมๆ กับการดูแลพนักงานได้ในคราวเดียวกัน ตำแหน่งหัวหน้า ที่มาพร้อมกับภาระมากมาย

ในความเป็นจริงบางคน อาจได้เป็นหัวหน้าตั้งแต่อายุน้อยๆ ยังไม่มีประสบการณ์อะไร

ในการบริหารงาน เพราะฉะนั้นสำร วจตัวเองว่า เป็นหัวหน้าที่ดีได้หรือไม่ หรือเป็นหัวหน้า

ยอดแ ย่ เพราะถ้ารู้ก็จะได้ปรับปรุงตัว แล้วเลิกพฤติกร ร มแบบนี้ไป

1. เอาดีใส่ตัว เรื่ องชั่ ว นั้นให้คนอื่น

เพราะไม่ว่าผลงานนั้น จะได้รับคำชมหรือคำติ ส่วนมากแล้วคนมักจะพุ่งเป้ามา

ที่หัวหน้าก่อน เพราะเป็นตำแหน่งที่มีอำน าจตัดสินใจ ฉะนั้นทุกครั้ง ที่ผลงานได้รับการชื่นชม

ต้องให้เคร ดิ ตกับลูกน้อง อย่ารับไว้คนเดียว ในทางกลับกัน เกิดข้อผิดพล าด

ก็ไม่ควรโยนความผิดให้ใคร อย่ารู้สึกอายที่จะขอโท ษ ในกรณีที่ลูกน้องทำผิด

สามารถเตือนได้ แต่ไม่ควรซ้ำเติ มต้องรู้จักให้โอกาสเขาด้วย แนะนำให้ลูกน้อง

เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น และหาวิธีการแก้ไขปัญหา ได้ต่อไป

2. เป็นหัวหน้าแต่ไม่กล้าตัดสินใจ

เพราะหัวหน้าบางคนนั้น คุณสมบัติดีเลิศ ทั้งการศึกษา การทำงาน แต่กลับข าดความเป็นผู้นำ

ไม่กล้าตัดสินใจกล้าๆ กลัวๆ มีบุคคลิกไม่มั่นใจ แต่ปัญหานี้ แก้ไขได้ คุณควรเริ่มต้น

จากการเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองและลูกน้อง ไม่ควรที่จะหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

มีการวางแผนงานล่วงหน้า และไม่หยุดนำเสนอ ไอเดียใหม่ๆ ทำให้ทันสมัยอยู่เสมอ

3. อย่าเลือกที่รัก มักที่ชัง

การที่เป็นหัวหน้าลำเอียงเล่นพร ร คเล่นพวกเข้าข้างลูกน้องคนสนิทของตน

แล้วเมื่อทำผิด ก็แก้ตัวให้ และถ้าไม่ปลื้มลูกน้องคนใด ก็ไม่สนใจจะให้คำปรึกษา

แบบนี้เรียกว่า สองมาตรฐาน จนทำให้ลูกน้องมีอคติกับหัวหน้า ฉะนั้นคุณควรแยกเรื่อง

ส่วนตัวกับการทำงานให้ออกนะ ไม่ให้ท้ายลูกน้องคนใดเกินงาม ทำทุกคนอย่างเท่าๆ กัน

4. หัวหน้าที่ บ้ าอำนาจ

อย่าหลงระเริง จนใช้ตำแหน่งบังคั บให้อื่นคนทำตาม หรือใช้อำน าจเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง

เพราะมันจะทำให้ลูกน้องกดดัน ทำงานไม่มีความสุข เมื่อเราอย ากให้ลูกน้อง

เคารพจากใจจริงก็ควรฏิบัติ กับพวกเขาด้วยความเคารพ เอาใจเขามาใส่ใจเรา

หัวหน้าที่ดีควรส่งเสริมทีม ให้กำลังใจและให้คำปรึกษาได้จึงจะได้ใจลูกน้อง ลูกน้องเคารพ

5. หัวหน้าที่เป็นคน โลกแคบ

นี่ปีไหนแล้ว คนเป็นหัวหน้า ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลสิ คอยเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

ทั้งความรู้ในการทำงาน ทั้งมุมมองการใช้ชีวิต คงไม่มีใครอย ากทำงาน

ร่วมกับคนโลกแคบหรอก ในบางองค์กรที่มีพนั กงานมากมาย หลายเจเนอเรชั่น

คนเป็นหัวหน้านั้น ต้องคอยเปิดใจยอมรับ ความต่างทางความคิดให้ได้

6. หัวหน้าที่เจ้ าอารมณ์

เพราะมีวุฒิภาวะทางอาร มณ์น้อย ไม่มีคุณสมบัติของคนทำงานเลย

โดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าควรควบคุมอาร มณ์ให้ได้ด้วยนะ

ไม่ใช้อาร มณ์นำเหตุผลยิ่งเป็นหัวหน้า ก็ยิ่งต้องระวังในการวางตัวให้มากขึ้น

เพราะไม่มีลูกน้องที่ไหนต้องการเป็นที่รองรับอา ร มณ์ใครหรอกนะ

ขอขอบคุณ j o b s db