ข้อคิดคติเตือนใจ

ทำดีต่อกันเข้าไว้ อย่าทะเลาะกันบ่อย เพราะสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากกัน

เราเองก็ควรเข้าใจในความเป็นไปของชีวิต เพราะถ้าวันนั้นมาถึง

เราก็ต้องจากลากัน ไม่ว่าจะจากแบบไหน เราทุกคนก็ยังจากกัน มันคือสัจธรรม

1. และเราเองนั้น ไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ชีวิตเราในแต่ละวันนั้น

จะมีเหตุการณ์อะไร สิ่งใดเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเราบ้าง สำคัญเลยคือ ตอนที่เรายังอยู่

เราเองควรใช้ชีวิต ให้คุ้มค่าและมีความสุขกับสิ่งที่ทำในแต่ละวัน

2. สิ่งที่ร้ ายที่สุดในชีวิต มันมีอยู่สองอย่างคือ การรอคอย การมีความลังเล

3. และในบางครั้ง คุณก็รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองไม่ดี ไม่มีค่า แต่ที่จริงนั้น

บางทีตัวคุณเองนั่นแหละ ที่กำหนดให้มันเป็นเช่นนั้น

4. คุณควรเข้าใจในยุคปัจจุบันให้มาก ใครดีมาเราดีตอบ

ใครร้ ายมา ก็ไม่ต้องไปใส่ใจ ไม่ต้องเข้าไปยุ่ง ปล่อยไป

5. ถ้าคุณทำความผิ ดในสิ่งต่างๆ แล้วจงรู้ไว้ว่า โอกาสนั้นมีให้ตัวเราเสมอ

เพราะเรากำหนดมันเองได้ นอกจากคุณจะไม่เลือกทางที่ดีนั่นแหละ

6. และว่ากันว่า อารมณ์นั้นมักอยู่เหนือกว่าเหตุผล

บางที่เมื่อเราทำผิด สาเหตุหลักๆ นั้น อาจเป็นเพราะ

เราใช้อาร มณ์ ในการตัดสิ นมากกว่าเหตุผลนั่นแหละ

7. การที่เราคิดมาก เราก็เลยมีความต้องการในเรื่องต่างๆ

แต่ว่าเราเองไม่ควรจมปลักอยู่กับสิ่งเรานั้น มันจะทำให้ตัวเรา

ไม่มีความสุข ไม่มีแร ง ไม่มีกำลังใจในการทำสิ่งใหม่ที่ดีมากขึ้นกว่านี้

8. ชีวิตของคนเรา มันสั้นนัก อย ากจะทำอะไรก็ทำ ทำให้ตัวเองมีความสุข

ทำให้ทุกวันมีความหมาย อยู่กับคนที่เรารัก เพราะในวันหนึ่งเราต่างก็ต้องจากกัน

เป็นเรื่องธรรมดา ๆ และวันนั้นก็ต้องมาถึง ไม่เร็วก็ช้า

9. ชีวิตของคนเรา มันก็เสมือนบทเพลงที่แสนไพเราะ

แต่อยู่ที่ว่า เราเลือกที่จะให้ใครมากกว่า ที่เป็นผู้ขับร้องและร้องอยู่กับใคร

10. สิ่งที่ทำให้เราเสียใจ นั่นคือการไม่ได้รับรักตอบ รักข้างเดียว

ขอบคุณ P o s t sara