ข้อคิดคติเตือนใจ

อย่าเสียเวลากับคน 4 ประเภทนี้เลย เราจะลำบาก

บางครั้ง เราเห็นว่าบางอย่างทำแบบนั้น ควรทำแบบนี้ และเราก็เสนอความคิดไปด้วยความหวังดีเฉยๆ

แต่กลับถูกตอบกลับมา แบบไม่มีเหตุมีผลซะอย่างนั้น และบางครั้ง ก็พ าลไปจนเป็น

เรื่องใหญ่โต เพราะจุดเริ่มต้น ด้วยความหวังดี จนกลายเป็นเรา

ไปยุ่งวุ่นวายเขาซะงั้น และคนแบบนี้นั้น จัดอยู่ในคน 4 ประเภท ที่ไม่ควรเสียเวลาไปทะเล า ะด้วย

ให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นดีกว่า ทีนี้มาดูกันว่า ในชีวิตคุณมีคนประเภทนี้อยู่หรือไม่

1. ประเภท ที่ว่าก้ าวร้าวกลบเกลื่อน

เพราะหากคุ มสถานก ารณ์ไม่อยู่ หรือแบบว่ามีเห ตุการณ์ที่

ไม่เป็นดั่งใจหวัง ก็จะมีอาการโ มโ ห กลบเกลื่อนไปเพื่อหวังสยบ เจอมาอย่างนี้

ให้เดินหนีทันที ไม่ต้องพูดอะไรต่อเลย ปล่อยให้ค้างคาใจต่อไป

ทีนี้เขาจะรู้สึกอึ ดอัดจน ทนไม่ได้ไปเอง เราจะได้ไม่เปลืองแร ง

2. ประเภทที่ว่า ต้องอยู่เหนือ

ก็จะมองว่าตัวเองเหนือคนอื่นตลอด ชอบมองตัวเองว่าดีกว่าใคร ติติงคนอื่น

ให้ตัวเองดูดี และยอมรับอะไรได้ย าก เข้าใจอะไรย าก

และเหมือนที่ไม่พร้อมจะเข้าใจอะไร ไม่ฟังใคร เพราะมีอัตตาสูง

คิดว่าตัวเอง เก่งกว่าคนอื่น คนแบบนี้พัฒนาตัวเองย าก

3. ไม่ยอมรับ มักโยนความผิด

เพราะถ้าคนปกติ ทำผิดก็จะรับไง ใช้ความผิ ดพล าดครั้งก่อนเป็นครูสอนเรา

แต่ถ้าผิดแล้วโยนให้คนอื่นงี้ เรียกว่า ‘ไม่ฉลาด’ ซะเลย แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิด

ถึงรู้ก็ไม่กล้าปรับปรุง ก็ต้องอยู่อย่างนั้น ซ้ำๆ ซากๆ หากเจอคนแบบนี้

อย่าไปยุ่งจะดีกว่า อยู่ให้ห่าง ปล่อยเขาไปตามเว รตามก ร ร มซะ

4. คนประเภทที่ว่า คิดว่าตัวเองถูก

คือจะสังเกตุได้ว่า เวลามีข้อขัดแย้ งมาเมื่อไหร่ จะเถียงแบบจริงจัง

ชนิดที่ว่า ไม่ฟังใคร แถๆ ข้างๆ คูๆ เพื่อเอาชนะ เจอคนแบบนี้ เงียบดีกว่าค่ะ

เพราะ“เสือ ไม่มีวันลดตัว ไปกั ดกับหมา” ฉันใด ก็ฉันนั้น เพราะมันไม่มีประโยชน์

อะไรกับการเถียงกับคนโ ง่ ควรเล็งจังหวะที่ควรจะหยุดและอย่าพย าย ามเอาชนะ

เพราะจะไม่มีวันชนะได้ ยิ่งบ้ าด้วยเนี่ย ต้องปล่อยให้เป็นไปตามก ร ร มเลยเชียว

ขอขอบคุณ n e w s f a ce7