ข้อคิดคติเตือนใจ

10 ข้อ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก เพราะมันมีค่ามากกว่า “คำสอน”

เมื่อพ่อแม่อย่างเราๆ ต้องการให้เขาโตมาเป็นผู้ใหญ่ มีคุณภาพ พึ่งพาตัวเองได้ และสามารถ

ยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ่อแม่อย่างเราๆ ก็อย่ามีแต่คำพูด

เพราะว่าคำสั่งสอน ที่ทรงพลังนั้น มันมักมาจาก “การทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี” ให้เขาเห็น

1. ข าดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกนั้น ข าดแม่ไม่ได้

ฉะนั้น อย่ าเอาเวลาไปทุ่มตามผู้ชายอย่างเดียว เพราะมันทำ ลๅ ยความสมบูรณ์ของครอบครัวเรา

2. คอยหมั่นฝึกสั่งสอนลูก ของเราด้วยเมตตา

ฝึกเขาในวันนี้ มันย่อมดีกว่า ปล่อยให้โตไปแล้วถูก “สังคม สั่งสอนเขาเอง”

3. ลูกชาย เป็นเ พศทางเลือก

เรื่องนี้เราไม่จำเป็นต้องทุกข์ เพราะตราบเท่าที่ลูกมีความสุขดี

เป็นคนมีสำนึกดี ชีวิตมีคุณภาพ เท่านี้ก็ประเสริฐกว่าเรื่องเ พศสภาพทั้งสิ้นแล้ว

4. อย่ าเอาความหวังเรา ที่อย ากให้เป็นโน่นนี่ ไปทุ่มไว้บนไหล่ลูก

เพราะความหวังเดียวที่ พึงมีต่อลูกคือให้เขาดำรงชีพอย่ างเป็นสุข

ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง เขาก็ต้องยืนหยัดได้

5. การเลือกทน เพื่อครอบครัวสมบูรณ์

มันไม่ใช่แค่ อยู่กันพร้อมหน้าหากอยู่แล้วไม่นำพา ไม่รู้หน้าที่ มันก็มีแต่จะป่ ว ยการ

6. อย่ ากดดันให้ลูกต้อง “เรียนเก่ง” กว่าใคร

แต่เราควรสอนให้ลูก เรียนรู้ ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้ เพราะมันคือมรดกชีวิต ที่เราต้องมอบให้

7. จงสอนลูกสาวว่า ไม่ต้องแข่ง เพื่อเท่าเที ย มกับผู้ชายหรอก

และให้สอนลูกชายว่า อย่ าเอาเปรียบผู้หญิง เพราะในโลกแห่งความจริงนั้น

ทุกๆ คนควร “ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์” เหมือนๆ กัน ไม่ว่าจะเ พศอะไรก็ตาม

8. ลูกสาว ไม่แต่งงาน

ในเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอ ายอะไร หากลูกมีชีวิต ที่สมบูรณ์เองได้

ผู้ชายก็เป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้นนะ จำไว้!

9. ต้องสอนเรื่องความกตัญญู

เราเป็นพ่อแม่ต้องทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิก เอาตอนเขาโต เพราะมันไม่ทันแล้ว

10. ลูกเราอาจ ไม่ได้สวย หล่อ เก่งกว่าลูกใครๆ เขา

แต่ว่าหัวใจที่รักลูก เราไม่น้อยกว่าลูกบ้านไหนแน่นอน แค่นี้เราภูมิใจมากแล้ว

ขอบคุณ Ra m e t Tanawangsri