ข้อคิดคติเตือนใจ

15 สิ่ง ทำได้ก่อนวัย 45 ปี แก่ไปมีเงินใช้ได้ตลอด

1.เก็บเงินล้านแรกได้ แล้วล้านต่อไปจะง่าย

อันนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้วิธีการบริหารเงินที่ถูก จนมีล้านบาทแรกได้

ต่อไปล้านที่สอง ก็ไม่ใช่เรื่องย ากมาก เพราะประกอบกับเรามีทุนล้านแรก ไปต่ อ ยอดความมั่งคั่งไงล่ะ

2.เรียนรู้จากการลงทุ น ที่เคยผิดพลาดมาก่อน

ใครที่เคยลงทุ น ก็เป็นธรรมดาที่ต้องเคยขาดทุ น เช่น อาจเคยติดหุ้ นวงในมาเกือบสิบปี

และเพิ่งจะขา ยได้ ฉะนั้นเราก็เลิกเล่นหุ้ นในแบบที่เคยเจ็ บ มาก่อนไงล่ะ

3.เงินเย็นนำเงิน ไปลงทุ น

เพรามันต้องใช้เวลา ทั้งยังมีโอกาสข าดทุนและหากมันขาดทุ นจริง

จะได้ไม่เดื อดร้อนมาก ควรกำหนดเงินขั้นต่ำที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่ างน้อย

12เดือน แล้วส่วนที่เหลือ ก็เอาไปลงทุ น สักวันนึงการมีอิสรภาพ ทางการเงินต้องเกิดขึ้น

4.ศึกษาหาความรู้ เรื่องการเงิน

เพราะความรู้หาได้จากหนังสือ ตามเว็บ เพจ ยูทูบ ช่องทางการเข้าถึง ความรู้มีมากมาย

ทำให้เรามีความรู้มากขึ้น ในปัจจุบันนี้ ความรู้มีอยู่ทุกที่

5.ระวัง วิกฤ ติ ในเรื่องเศรษฐกิจให้ดีด้วย

เช่น วิ ก ฤ ติ ต้มยำกุ้ ง ที่มันทำให้คนรวยจนลงในพริบตา และความรู้ในเรื่องเศรษฐศาสตร์เอง

ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะมันจะทำให้เข้าใจ ในวงจรเศรษฐกิจได้ดี ช่วยให้ลงทุ นถูกจังหวะหได้มากขึ้น

6.เลือกทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่การลงทุ น ควรพิจารณาให้ดี

อย่างพวกบ้ าน รถยนต์ ที่เราใช้อยู่ สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ มันถือว่าเป็นต้นทุนจม

จนกว่าข ายออก ฉะนั้น ควรเลือกบ้ านในทำเลดี ราค าคุ้ม ไปทำงานสะดวก

ก่อนตัดสินใจซื้ อ ก็ควรไปดูโครงการหลายๆ ที่ จะได้คุ้มค่าแก่ตัวองที่สุด

7.หัดลงทุ นเพื่อร ายได้เสริม

เพราะอนาคตอาจ กลายเป็นร ายได้หลักของเราก็ได้นะ อย่างการลงทุ นในหุ้ น

กองทุนร วม ตราส าร แม้แต่ขา ยของออ นไลน์ ทั้งคือก่อนลงทุ นก็ต้องศึกษาให้รู้ก่อน

ว่าจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหนกัน ถ้าคิดว่ารับได้ก็ลงมือทำได้เลย

8.จงเก็บเงิน โบนัสไว้

เพราะมันเป็นเงินก้อนที่เอาไปลงทุ นได้ เราควรให้รางวั ลตัวเองในแต่ละปี

ไม่เกิน 30 % ของเงินโบนัส จากนั้นในส่วนที่เหลือก็เก็บเอาไปลงทุ น

ทีนี้เราจะมีความสุขในการเก็บเงิน มากกว่าใช้เงินไง ปรับใช้กันดูนะ

9.เริ่มบันทึกการเติบโต ของทรัพย์สิน รวมทั้งร ายได้ทุกปี

เพราะทำให้เราเห็นจุดบกพร่ อ ง ว่าควรปรับปรุงอะไรก่อน จากนั้นก็ใช้กำหนดแนวทาง

เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น การเติบโตของร ายได้ การเติบโตของทรัพย์สิน

หมายรวมไปถึงผลตอบแทนจากการลงทุ น ทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรลุอิสรภาพทางการเงินนั่นเอง

10.เรียนรู้การลงทุ น แบบใช้เงินคนอื่น

อย่างการกู ้เงินซื้ อคอนโด เพราะเราจะได้กำไร จากเงินลงทุ นน้อย

เช่น ลงทุ นคอนโดย่ านพระราม 9 ซื้ อไว้เมื่อ 5 ปีก่อน ราคา 1.8 ล้าน

เงินตนเองใช้แค่ 2 แสน ที่เหลือกู้ ธนาคาร ผ่ อนจ่าย เดือนละหมื่นบาท

แล้วก็ปล่อยเช่ามาตลอดได้ เดือนละ1.4 หมื่น ปัจจุบันนี้ที่ขา ยกันในเว็บไ ซต์

ราค า 2.8 ล้าน ถ้าขา ยไปจะได้กำไ รประมาณ 1 ล้าน

ทั้งได้กำไรจากส่วนต่างค่าเช่ ากับยอด ผ่ อนด้วยนะสิ

11.ออมเงินแบบอื่นบ้าง นอกเหนือจากที่ฝากเงินธนาคารเอาไว้

เพราะการออมเงินทางเลือก ได้แก่ พันธบั ตร รัฐบ าล หุ้ น และประกั น ชีวิตเป็นต้น

สิ่งเหล่านี้ อย ากแนะนำให้ลอง ผลตอบแทน มันจะที่เพิ่มขึ้น เราก็จะถึงเป้าหมายได้ไวขึ้นไง

12.ลดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย

เช่น เรื่องรีไฟแนนซ์บ้ าน ลดด อกเบี้ย ต่อไปคือ การเปลี่ยนเคเบิลเป็น

แบบไม่มีค่ารายเดือน เพราะมันช่วยประหยัดไปปีละแสนบาทเชียวนะเธอ

13.ใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ตลดค่าใช้จ่ายให้เราได้

อย่าใช้จ่ายเกินตัวเพราะสาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบั ต ร เ ค ร ดิ ตเพราะได้ส่วนล ด

หรือได้คะแน นสะสม กลับมาดีกว่าการใช้เงินสดนะ ตัวอย่างก็คือ

ใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต หลายใบโดยชำร ะเต็มจำนวน เลือกใช้บัตรที่ให้ส่วนลดมากๆ

14.จงเลือกทำงานที่ตนเองชอบ ที่ถนัดเพราะมันจะทำได้ดี

นั่นเพราะการหาจุดยืนอย่างเหมาะสม จะช่วยทำให้เงินเดือนและตำแหน่งโตได้ไว

และที่สำคัญ จงควรเลือกทำงานกับเจ้านายฉลาดๆ เก่งๆ มันช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้

15.ออมเงิน ตั้งแต่อายุยังน้อย ยิ่งได้เปรียบ

ที่สำคัญเลยคือ มันอยู่ที่ค วบคุมความอย ากของตัวเอง เราก็จะทยอยซื้ อของชิ้นใหญ่

เราอย่ าไปซื้ อทีเดียวติดกัน เพราะความอย ากของคนเรา ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้ว เราเองก็ควรซื้ อของที่มี

โอกาสได้ใช้จริง อะไรที่ไม่คิดจะใช้ ก็อย่ าไปซื้ อมัน มันก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเราไปด้วยนะ

ขอขอบคุณ g a n g b eauty