ข้อคิดคติเตือนใจ

3 วิธีเอาชนะ คนที่ชอบอิจฉาคนอื่น แบบผู้เจริญแล้ว

มีน้องสาวคนสวยเขาเข้ามาปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าถูกคนในที่ทำงาน อิจฉาเขา ก่อนอื่นนะ

เราขอแส ดงความยินดีเพราะที่มีคนมาอิจฉา นั่นหมายความว่าคุณต้องมีอะไรดีเขาจึงอิจฉาคุณ

แต่ปัญหาคือความ ริ ษ ย า มันเป็นพลั งลบ มันคอยกดคุณให้ต่ำลง สิ่งที่ต้องระวั งคือ

“อย่าเล่นต ามเก ม” เพราะหากคุณเผลอตอบโต้ คุณจะเข้าไปอยู่ในเก มฝ่ายนั้นเลยล่ะ

ข้อแนะนำของก็คือ จงพาตัวเองให้ขึ้นไปอยู่เหนือ อีกฝ่ายดีกว่านะ จงเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นแบบอย่าง

1. พัฒนาตัวเอง ให้ดีขึ้น จนเขาตามไม่ทัน

เพราะคนที่ชอบอิจฉา เขาไม่ชอบเห็นใครได้ดีกว่าตัวเอง

แต่พวกเขา ก็มักไม่ใช้เวลาไปกับการพัฒนาตัวเอง ให้ดีขึ้นเหมือนกันนะ

ทั้งยังพย าย ามกดคนอื่น ให้ต่ำลงไปด้วย และการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

อย่างมีโฟกัสที่ชัดเจน มันก็เป็นการตอกย้ำ ให้อีกฝ่ายที่เขาอิจฉาเรานั้น เจ็ บป วดไปอีก

คนจริงจะไม่ยอมเสียเวลาไปกับเรื่องเหล่านี้ เพราะเป้าหมายความสุขของคุณสำคัญกว่านะ จำไว้

2. ระดับจิตของคุณ สูงกว่าเขา อย่าไปทำแบบเขา

เราอย่าตอบโต้ด้วยพลั งด้านลบ แต่ควรให้แสดงชัดๆ ไปว่า คุณไม่เล่ นเก ม

ที่เขาเริ่ม วิธีจะหลี กให้พ้นคือ คุณต้องแสดงให้เขาเห็นว่าคุณ มีวุฒิภาวะที่สูงกว่าเขา

ไม่ได้มาเพื่อทำร้ ายหรือทำล าย ใคร หลายครั้งที่การวางเฉย ไปซักระยะกลับได้ผล

แต่ถ้ามันจำเป็นคุณอาจ เลือกสื่อส ารออกไปตรงๆ ด้วยความสุภาพเท่านั้นนะ

3. จงเว ทน าสงส าร และเมตตาพวกเขาแทน

เพราะคนที่มีพลังลบในตัวมากๆ มักมี บ า ดแ ผ ล ในใจ ที่ไม่ได้รับการแก้ไข เยียวย า

แล้วหลายๆ คนมีปัญหาในเรื่องของการนับถือตัวเอง ความอิจฉ าริษย า คนอื่นเป็นพลั งลบในตัวอยู่แล้ว

แล้วพลั งงานนั้นก็กำลังทำร้ ายเจ้าตัวเข้าเต็มๆ ซึ่งเขาเองก็ไม่มีความสุขอยู่แล้วด้วย

สุดท้ายนั้นความอิจฉาริษย า มันก็เป็นอา วุ ธ ที่ทำร้ ายตัวคนเหล่านั้นเองแต่ว่าข่าวร้ าย

หากคุณมีความโดดเด่นก็มักจะหลี กเลี่ ย ง การถูกอิจฉ าไม่ได้ แต่จะบอกว่า

ให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดา แล้วคุณก็จะปล่อยวางได้ และจงระวังใจตัวเอง

อย่าให้มันไปอิจฉาริษย าใคร เพราะมันจะทุกข์ซะเองนะ

ขอบคุณ b y pi c h a wee