ข้อคิดคติเตือนใจ

6 สิ่ง ที่คู่รักต้องพบเจอ เมื่อผ่านไปได้จึงเรียกว่า “รักแท้”

เพราะคู่รักหลายคู่ ที่เขาคบกันมานานจะผ่านช่วงเวลาสำคัญต่างๆมาด้วยกันได้

ทั้งสุขและทุกข์ จะเห ตุการณ์ไหน มันก็แฝ งบททดสอบของคุณทั้งคู่ไว้

ว่าจริงๆ คุณรักกันมากแค่ไหน และวันนี้ เราจะมา บอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่า

ถ้าคุณผ่านเรื่องราวเหล่านี้ มาด้วยกันแล้ว นั่นแสดงว่าคุณทั้งคู่ คือรักแท้ของกันและกันแล้ว

1. เมื่อมีอะไรต่างๆ ที่ทำให้คุณระแวงคนรัก

มันอาจมีบางช่วงเวลา ที่เกิดเหตุก ารณ์เกี่ยวกับมือที่สามเข้ามา

อาจจะมีคนพย าย ามแทรกกลาง แต่ถ้าคุณทั้งคู่ ประคับประคองกันจนผ่านไปได้

นั่นก็เป็นบททดสอบ ที่สื่อได้ว่า นี่แหละที่เรียกว่า “รักแท้” จริงๆ ล่ะ

2. หากคุณทั้งคู่เหลือเงินเพียงน้อยนิด ยังอยู่ด้วยกันได้

ช่วงเวลาต่างๆ มันจะเป็นสิ่งที่บอกคุณเองว่าคนนี้คือ

“รักแท้” หรือไม่ เพราะถ้าเขาอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

พร้อมที่จะต่อสู้ไปกับคุณตลอดเวลา แสดงว่าคนนี้นั้น

เขาสามารถใช้ชีวิตร่วม กับคุณได้ตลอดไปแน่นอน

3. หากมีอะไร ให้ต้องตัดสินใจร่วมกัน

และไม่ว่ามันจะย ากหรือง่ายขนาดไหน แต่คุณทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อน

คู่คิดที่ดีให้แก่กันเสมอ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าตัวเอง

และนี่ก็ถือเป็นสัญญาณ ที่บอกว่าคุณทั้งคู่ จะอยู่ด้วยกันได้ย าวนาน

4. แท้จริงนั้น อีกฝ่ายอาจไม่ใช่แบบที่คุณคิดไว้

มันเป็นสิ่งที่คนรักกันจริงๆ เท่านั้น จะยอมรับข้อนี้ได้

เพราะในช่วงแรกๆ คบกัน ก็อาจจะยอมเป็นในสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการได้เสมอ

แต่นานๆ ไปคนเราก็ต้องเริ่ม ที่จะอย ากเป็นตัวของตัวเอง ฉะนั้น

ถ้าคุณทั้งคู่ ยอมรับตัวตนที่แท้จริงอีกฝ่ายได้อย่างเต็มใจ

นั่นคือ คุณคือรักแท้ของกันและกันแล้ว

5. ทะเล าะกันแร งมาก ก็ยังปรับความเข้าใจได้เสมอ

ถ้าคุณผ่านพ้นช่วงเวลา ที่รุ นแ ร งมาได้แล้ว แต่ก็ยังใช้ชีวิตร่วม

กันอยู่จนถึงตอนวันนี้ แปลว่าคุณทั้งคู่ ได้เข้าสู่ขั้นที่เรียกว่า “รักแท้”

เพราะสิ่งที่บอกได้ดีก็คือ คุณทั้งสอง ที่ทิ้งเรื่องร้ า ยๆ และกลับมาเข้าใจกันใหม่เหมือนเดิม

6. เมื่อมีสิ่ง ล่อตาล่อใจ

เช่น มีมือที่สามฐานะดี ดีกว่าแฟนคนปัจจุบัน และเขาคนนั้นมาทำให้คุณ

หวั่นไหวแต่ คุณกลับไม่สนใจคนนั้นเลย นั่นก็คือเรียกว่า “รักแท้” แล้วล่ะ

และไม่ว่าบท ทดสอบจะเป็นอย่างไร สิ่งสำคัญที่สุด ก็คงจะเป็นการ

ที่คุณสองคนก้าวผ่าน มันมาร่วมกันได้ ไม่ว่าจะย ากแค่ไหน แต่คุณทั้ง

คู่ก็ยังจับมือกันแน่น แปลว่าคุณได้อยู่ในขั้นของ “รักแท้” ไปแล้วนะเออ

ขอขอบคุณ g a n g b e a u t y