ข้อคิดคติเตือนใจ

13 สิ่งที่ไม่ควรหยุดทำ แม้ว่าอายุของเรา จะเพิ่มมากขึ้นก็ตาม

1. อย่ าหยุดทำงานห าเงินเอง เพราะหากเป็นแม่บ้าน ตามคำขอร้องของสามี

เช่นนั้นเนี่ยชีวิตของเราจะค่อยๆ ดูไ ร้ค่า ไปในแต่ละวัน

กว่าเราจะรู้ตัว มันก็สายไปแล้วสำหรับบางเรื่อง

2. อย่ าหยุดที่จะทำในสิ่งที่ชอบ ถ้าไม่ทำแล้วล่ะก็ ไม่รู้จะได้ทำได้อีกตอนไหน

ถ้าในตอนนี้มีโอกาส ก็จงรีบทำมันซะ

3. อย่ าหยุดที่จะออมเงินเอาไว้ใช้ ไม่ว่าจะออมด้วยวิธีการใดก็จงรู้จัก

ออมเอาไว้ดีที่สุด ควรทั้งซื้ อพันธบั ตรรั ฐบาล หุ้ น หรือจะที่ดินทองก็ได้

เราจงรีบออม เราอย่ ารอพึ่งผู้อื่นตอนเดื อ ด ร้อนเท่านั้น เขาเองมีภาระของเขาเช่นกันนะ

4. อย่ าหยุดที่จะสวย เราจงสวยตามวัยจงใส่ใจดูแลตนเอง

ไม่ควรปล่อยตัวเองโท ร มจนกลายเป็น สิ่ งศักดิ์สิทธิ์

5. อย่ าหยุดที่จะออกไปท่องโลกกว้าง ไปเปิดมุมมองใหม่ๆ เพราะคุณจะได้พบกับ

ความสุขมากมายที่ไม่เคยเจอ ความรู้ใหม่ๆ มันมีประโยชน์กับเราเสมอ

การออกไปเที่ยว มันก็เสมือนเป็นการเติ มไฟให้กับชีวิตของเรา

6. อย่ าหยุดที่จะเล่นกีฬา อย่าหยุดที่จะออกกำลังกาย

เรพาะร่างกายที่แข็งแร งนั้น ทำให้เรามีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแร ง พึ่งตัวเองได้

7. อย่ าหยุดที่จะรักตัวเอง เพราะถ้าเราไม่รักตัวเอง จะให้ใครเขามารักล่ะ

เมื่อเรารักตัวเองเป็น เราก็จะใส่ใจตนเอง ในทุกๆ อย่าง ในทุกช่วงเวลา

8. อย่ าหยุดที่จะเป็นคนฉลาดหาความรู้ใหม่ๆ เพราะความรู้นั้นๆ มันทำให้

เราองอาจ มันทำให้เรามีคนนับถือมากขึ้นนะ

9. อย่ าหยุด ที่จะหาของอร่อยๆ ทาน เพราะของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้อง

อ้ วนเสมอไป จงมีความสุขในการกิน ตราบใดที่ลิ้ นยังรับรสได้

10. อย่ าหยุดหาเงิน ควรพย าย ามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบาน

ให้เงินไห ลเข้า หากบานใดปิด มันก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่

เมื่อเราได้หาเงินเอง เราจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากแค่ไหน

11. อย่ าหยุดเป็นคนกตัญญู รู้คุณ หลายๆ คนที่สำเร็จในชีวิตนั้น

ก็เป็นคนกตัญญูรู้คุณคน การกตัญญูรู้คุณคนมักจะประสบความสำเร็จ

ในชีวิตและเชื่อเถอะว่า การกตัญญู จะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตแน่นอน

12. อย่ าหยุดที่จะคบเพื่อนดีๆ หาเวลาไปพบปะสังสรรค์บ้าง พูดคุยรำลึก

ความหลังกัน แบบนี้มันมีความสุขมากนะ มันจะทำให้เราไม่พลาดความประทับใจหลายๆ อย่าง

13. อย่ าหยุดทำบุญ หมั่นทำบุญเข้าไว้นะ เพราะมันจะทำให้จิตใจเรา

เบิกบาน และส่งผลให้เรามีความสุข ที่เป็นความสุขที่แท้จริงของชีวิตเรา

ขอบคุณ p o st s r e a d