ข้อคิดคติเตือนใจ

ประโยชน์ 10 ข้อ ของการอยู่คนเดียว ที่หลายคนหลงลืมไป

เพราะธรรมชาติของคนเรา มันเลี่ ยงไม่ได้อยู่แล้ว สำหรับการที่จะอยู่คนเดียว

เพราะการอยู่คนเดียวมาตลอด เราเลยถูกแวดล้อมไปด้วยสังคม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว

หรือที่ทำงาน ยิ่งปัจจุบัน เทคโนโลยีต่างๆ มันเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น

เลยทำให้เวลา ในการอยู่คนเดียวนั้นมันลงไปอีก แต่การอยู่คนเดียวได้

อย่างมีความสุข มันคือประสบการณ์ที่ขาดหายไปของคนสมัยนี้

และเมื่อคุณเรียนรู้ ที่จะอยู่คนเดียว 10 ประโยชน์ที่คาดไม่ถึง ก็จะเกิดขึ้น

1. จะได้ทำ ในสิ่งที่คุณต้องการโดยแท้จริง

เพราะเวลาอยู่กันเป็นกลุ่ม ก็มักเลือกทางสายกลางเสมอ เพื่อที่จะทำให้ทุกคน

โอเคมากที่สุด แต่บางครั้ง สิ่งที่คนส่วนใหญ่พอใจ เราไม่ได้ต้องการจริงๆ ไงล่ะ

2. คุณจะได้เติมพลั ง เมื่อคุณได้อยู่คนเดียว

เพราะเราใช้พลั งงานของเรามากเมื่อเราเราอยู่กับผู้คนมากมาย เพื่อทำให้คนอื่น

มีความสุขกับสิ่งที่เราทำ แต่กลับกัน การอยู่คนเดียวช่วยให้ ส มอง คุณ

พัก ผ่ อนจากการต้องทำงาน หรือต้องทำให้คนอื่นพอใจอยู่ตลอดเวลา

3. สะท้อนตัวเองได้บ่อยขึ้น

เพราะเราแทบไม่มีเวลาที่จะมานั่งใช้คิด พิจารณาถึงตัวเองเลย

และการอยู่คนเดียวนี่แหละ ทำให้คุณ ไม่ต้องมองออกไปข้างนอก

คิดถึงความรู้สึกของใคร มันเป็นเวลาที่ดีมาก ที่คุณจะมองย้อนมาหาตัวเองบ้าง

4. คุณจะเป็นอิสระ

จะมั่นใจในความสามารถที่มี ที่จะอยู่กับตัวเอง คุณจะไม่รู้สึกกังวล ว่าคุณ

ไม่มีใครอยู่ด้วย เพราะคุณมั่นใจในความสามารถของตัวเอง

5. จะสัมผัส ถึงอาร มณ์ของตัวเองได้มากขึ้น

ถ้าคุณได้อยู่กับผู้คนคุณจะพย าย ามคิดถึงใจเขาก่อน แต่ว่าถ้าตลอดเวลาการอยู่คนเดียว

มันจะทำให้คุณ เห็นอาร มณ์ของตัวเองก่อน และคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้น

ว่าทำไม เพราะอะไร ทำให้คุณเกิดอารมณ์ต่างๆ ได้มากมาย

ก็อย่างเช่น การมีความสุข เศร้า หรือแม้แต่โกรธ

6. คุณจะมีประสิทธิภาพกว่าเดิม

ส่วนมากการอยู่กับคนอื่น จะเป็นการที่ดึ งสมาธิคุณออกจากงาน ที่คุณกำลังทำ

และส่วนใหญ่เวลาที่คุณอยู่คนเดียวนั้น คุณมีสิ่งรบกวนคุณจากการทำงานน้อยลง

เวลาทำอะไรคนเดียว จึงมักมีประสิทธิภาพมากขึ้นไงล่ะ

7. ไม่ต้องขอโท ษอะไร กับใคร

เพราะบ่อยครั้งที่เราต้องเอ่ยคำขอโท ษจากการทำร้ าย

ความรู้สึกคนอื่น หากคุณอยู่คนเดียวคุณจะ ไม่ต้องพิจารณาอะไร

จากทุกคำ ที่ออกจากปากเลย ไม่ต้องกลั ว ว่าใครจะรู้สึกยังไงกับคำพูด

8. จะมีความสุขมากขึ้นในความสัมพันธ์

เพราะเวลาที่ได้อยู่คนเดียว มันทำให้คุณเห็นคุณค่า ชื่นชมตัวเองมากขึ้น

และเห็นค่าในความสัมพันธ์ กับคนอื่นที่คุณไม่เคยเห็นมันมาก่อนไง

9. จะไม่ต้องพย าย าม ทำให้คนอื่นมีความสุข

เมื่อได้อยู่คนเดียวคนที่คุณต้องเป็นห่วง ก็คือตัวเองเท่านั้น

คุณคนเดียว ที่สามารถทำในสิ่งที่คุณมีความสุขได้

10. จะหยุด มองหาการยอมรับจากใครๆ

เพราะเรามักจะต้องอาศัย การยอมรับ จากคนรอบข้างก่อนที่เราจะเริ่มต้น

ลงมือทำอะไร หากคุณอยู่กับตัวเองได้แล้วล่ะก็ คุณจะเรียนรู้ที่จะเชื่อสัญช าตญ าณตัวเอง

และตัดสินใจได้ โดยไม่มีความคิดของคนอื่นมาตัดสิน และเริ่มจากวันนี้

ลองอยู่เงียบๆ กับตัวเอง สัก 10 นาทีดูสิ สังเกตร่ างก าย และจิตใจตัวเอง

จากนั้นคุณจะได้ค้นพบอะไร ที่มันสำคัญมาก กับการอยู่คนเดียว

ขอบคุณ s k i l l lane