ข้อคิดคติเตือนใจ

6 วิธีใช้ชีวิตตอนแก่ อยู่ให้เป็นสุข ไม่ให้ลำบากลูกหลาน

ไม่ว่าจะหนุ่มสาว วัยกลางคน หรือสูงอายุ ก็ต้องพึ่งตัวเองกันทั้งนั้น

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่จะให้ลูกมาดูแลตัวเองตอนแก่ มันคงเป็นไปได้ย าก

เมื่อเราแก่แล้วต้องทำอย่างไรดี มันจึงจะไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ไม่เดื อ ดร้อนใคร

ไม่มีใครเปลี่ยนอะไรได้ เราต้องเผชิญหน้ากับความชรา ที่กำลังก้าวเข้ามาแน่นอน

แล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะ เพื่อที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองให้ได้ แบบที่ไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานมากนัก

1. ทำชีวิตให้มีสีสัน

เพราะเราต้องทำให้ชีวิตฃเรามีสีสันมีชีวิตชีวาอยู่ตลอด ต้องทำให้ชีวิตเต็มไปด้วย

เสียงเพลงจงหากิจกร ร มที่น่าสนใจฟังเพลงที่คุณชอบ เต้นรำ เราอย่าทำให้ตัวเองรู้สึกแ ย่

ผ่อนคลายให้มากๆ ทิ้งปัญหาและความทุกข์ไป เพื่อตัวเองจะได้มีความสุข

2. การอยู่ด้วยตัวเองให้ได้

เพราะคนเราเมื่อแก่ตัวลงมันก็ยังต้องพึ่งตัวเองอยู่นะ เพราะลูกไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอด

ไม่ต้องไปเอาความหวัง ที่จะให้ลูกดูแลไปฝากไว้ที่เขา เพราะลูกๆก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบเช่นกัน

เขาก็มีมีครอบครัวของเขาที่ต้องดูแล คุณไปอยู่กับลูก ก็อย่าจะพูดเรื่องที่ไม่ควรพูด

มันจะทำให้ไม่มีความสุข มันไม่เหมือนคุณอยู่ที่บ้านของคุณเอง ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข

เรียบง่ายในแต่ละวัน ด้วยเงินเก็บตั้งแต่หนุ่มสาวที่มี มันอาจจะดีกว่า ที่สำคัญเลยนะ และอย่าแบ่ งสมบัติ

ให้ลูกเร็วไป เพราะของพ่อแม่ยังไงก็เป็นของลูกแต่ว่า ของลูกยังไง ก็ไม่ใช่ของพ่อแม่

ถ้าวันหนึ่งคุณจำเป็นต้องแบมือขอเงินลูก วันนั้นคุณจะรู้ว่ามันย ากขนาดไหน

3. การที่มีสุข ภ า พที่ดี

เพราะร่ า ง ก า ย แ ข็งแร งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในวัยนี้ ยิ่งแก่ตัวยิ่งสำคัญ

เพียงแค่สุ ข ภ า พแข็งแร งกิน อ า ห า ร ที่มีประโยชน์ต้อตัวเอง

นอนให้เพียงพอ เดินได้เองเมื่ออายุมากขึ้นเราควรต้องรั ก ษ าสุ ข ภ า พให้มากๆ

ดูแลตัวเองให้มากกว่าเดิมหลายเท่า สนใจเรื่องของผู้อื่นให้น้อยลง หมั่นออ กกำลังกาย ให้ร่างกายสดใสอยู่เสมอนะ

4. ไร้ความกังวล

ใช้ชีวิตให้ไม่มีความกังวล เรื่องของลูกๆอะไรที่ คุณพอที่จะช่วยได้ ก็ช่วย

อะไรที่อยู่เหนือจากนั้น ลูกไม่ต้องการให้คุณช่วย คุณเองก็ไม่จำเป็นต้องกังวล

เพราะมันจะกลายเป็น “ทำดีไม่ได้ดี ลูกๆ จะรำค าญไปเสียอีก เรื่องของพวกเขา

อย่าเข้าไปก้าวก่ายมาก ไม่ต้องไปยุ่งปัญหาของเขามาก ยิ่งยุ่งมาก ยิ่งทำให้คุณเองลำบากมากขึ้น

5. ไม่ทวงบุญคุณคน

แก่ตัวไปแล้วอย่าเอาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มาคิดมาก หรือมาพูดตลอดเวลา

เพราะมันอาจจะไม่สำคัญแล้วว่า ที่ผ่านมาคุณเคยช่วยใคร หรือคนอื่นทำดีกับคุณแค่ไหน

ฉะนั้น คุณจงปล่อยผ่านไปเถอะนะ ให้ผลบุญผลก ร ร มจัดสรรใน สิ่งที่ควรจะเป็นไปดีกว่า

ถ้าลูกขอให้คุณไปช่วยดูแลหลาน คุณเองก็อย่าหงุดหงิดล่ะ อย่าไปบ่นต่อหน้าหลาน

ว่าลำบาก เรื่องแบบนี้ ถ้าตัวคุณอย ากทำก็ทำ ถ้าไม่เต็มใจที่จะทำ ก็หาข้ออ้างไป

สิ่งที่ผ่านมา ก็ให้มันผ่านไป และให้คิดว่าตรงหน้า คุณจะทำอะไรให้คุ้มค่า แค่นั้นพอ

6. มีความใจกว้าง

เพราะแก่ไปแล้ว ไม่ต้องเคร่งครัดกับขีวิตมากหรอก เปิดใจให้กว้าง มองให้เยอะ

อย ากจะกินอะไรก็กิน แต่อย่างหนึ่งคือ ระวั งปัญหาสุ ข ภ า พ ด้วย ไม่ต้องกลัวการใช้เงิน

เพราะช่วงนี้ มันเป็นช่วงชีวิต ที่ควรใช้เงินเพื่อตัวเองแล้วนะ

เพราะถ้าไม่ใจกว้าง กับตัวเองแล้วล่ะก็ อีกหน่อยเมื่อคุณจากไป เงินก็เอาไปไม่ได้

ขอบคุณ pag e d u n g