ข้อคิดคติเตือนใจ

5 สิ่งที่ต้องมี เมื่อเป็นผู้หญิงยุคใหม่ จงฉลาดให้ทัน รักตัวเองให้เป็น

1 ต้องเช็ คก่อนแช ร์

คิดจะแ ช ร์อะไรต่อลอง สละเวลาหาข่ าวนั้นก่อนนะ เพราะการเช็ คข่ าว

ดูอีกสักรอบ มันจะทำให้เรารู้ว่ามันชั วร์หรือไม่อย่างไร ไม่ใช่ข้อมูลผิ ดๆ

ที่อั น ตร ายแต่เอามาเผ ยแพ ร่ต่อ เพราะการแ ช ร์โดยไม่เช็ คอะไร

ทำให้ดูเป็นคนไม่ทันโลกขึ้นมาทันที ข าดความน่าเชื่ อถือมากๆ เลยล่ะ

หรือไม่ก็ อาจจะตั้งคำถาม จนไปหาข้อมู ลมาเอง เพื่อให้ชั วร์ก่อน ก่อนที่จะแ ช ร์

2 ออกกำลังกาย ทำจนเป็นนิสัย

เมื่อเราออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็นประจำ มันไม่ได้ทำให้เราแค่หุ่ นดี

หรือสวยขึ้นอย่างเดียว เพราะสุขภาพดีจะทำอะไร

ก็จะมีสมาธิและอ ดทนได้มากกว่าไงล่ะ

3 ต้องมีการจัดการเวลาที่สมบูรณ์

เพราะนิสัยหนึ่งที่โลก ยุคใหม่ต้องการ นั่นคือการบริห ารจัดการเวลานี่แหละ

เพราะเราก็คงเห็นว่า ทุกวันนี้คนทำงานเยอะขึ้น

และทำหลายอย่ างมาก แม้เวลาแต่ละคนจะมีคล้ายๆ กัน

หรืออาจจะเท่ากันด้วยซ้ำ แต่หากเราบริหารจัดการเป็น

องค์กรไหนๆ ก็ต้องการตัวไปทำงานอยู่แล้ว

4 การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และไม่หยุดพัฒนาตัวเอง

เพราะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะภาษ าใหม่ วัฒนธรรมใหม่ หรือแม้แต่

การพาตัวเองออกเดินทาง ไปในที่ใหม่ๆ เพราะว่าการที่ได้เห็นโลก

กว้างขึ้น หรือมองที่ต่างออกไป จะทำให้เราสวยเก่งฉลาด

ทันคนได้มากขึ้น และไม่ว่าโลกจะหมุนไปไวแค่ไหน เราก็ยังทัน

5 มักจะสงสั ย และช่างสังเกตุ

เพราะสาวยุคใหม่ ต้องมีลักษณะนิสัยช่างถาม ช่างสงสัย ไม่ใช่ว่า

ใครบอกอะไรมาก็เชื่อเขาไปหมด ฉะนั้นลองถามเขาเพิ่มเติม ว่าทำไมเขาคิดอย่ างนั้น

อะไรทำให้เขาเชื่ อ เพราะถ้าเราจะเชื่อข้อมู ลหรือสิ่งที่เขาพูดนั้นๆ

เราก็จะได้รู้ก่อนว่าเขาเข้า ใจสิ่งที่เขาเชื่ อมากน้อยเพียงใด