ข้อคิดคติเตือนใจ

7 แนวคิดสร้างฐานะ เพื่ออนาคตที่ดี คิดได้ไวก็เริ่มได้ไว

คนที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆ หลายๆ ท่านคงมีความคิดที่จะสร้างร ากฐานชีวิตให้ดี

และแน่นอนว่า การสร้างร ากฐาน ให้ชีวิตมั่นคงนั้น มันไม่มีทางลัดหรอก

เพราะยิ่งเริ่ม ยิ่งได้เปรียบ ฉะนั้นเพื่อให้คุณเป็นวัยรุ่นสร้างตัว

ที่ประสบความสำเร็จ สิ่งเหล่านี้ จะช่วยลดข้อผิ ด พล าดได้

1. การสร้างครอบครัว

เก็บเงินก้อนสำหรับการสร้างครอบครัวไว้ด้วย เช่น การจัดงานแต่งงาน

เพราะมันอาจจะใช้เงินสูงถึงหลักแสนเลย ทั้งควรเตรียมความพร้อม

ทั้งค่าคล อ ด ค่าเลี้ยงดู และอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี มันจะช่วยให้เงินงอกเงย

ทั้งสามารถสร้างความมั่นคงได้ อย่างการเริ่มลงทุ นง่าย ๆ ด้วยการเก็บเงิน 10 ถึง15 %

จากร ายได้ทั้งหมดต่อเดือน นำมาต่ อ ยอดล งทุ นซึ่งการลงทุ นแต่ละประเภท

ก็มีความเสี่ ยงที่ไม่เหมือนกัน และควรเช็ คความพร้อมของตัวเองให้ดีด้วย

การวางแผนการใช้เงิน เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

2. วางแผนการใช้เงินให้ดี

เพราะก่อนจะวางเป้าหมาย ควรวางลำดับเป้าหมายให้ดีก่อน และกำหนดระยะ

เวลาในการใช้เงินก่อน โดยการวางแผนนั้น การใช้เงินด้วยช่วง

อายุว่า ช่วงอายุเท่านี้ ควรมีเป้าหมายควรจะมีอะไรเป็นของตัวเอง

เช่น อายุ 25 ปี เริ่มด าวน์รถในราค า 1 แสน ซึ่งการกำหนดเป้าหมาย

มันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ควรกดดัน ตัวเองมากไป เพราะโดยเป้าหมายของ

แต่ละคนก็ต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นบ้าน, คอนโด ควรมีเงินเก็บจำนวนหนึ่ง

โดยปกตินั้น ควรมีสำรองไว้ ประมาณ 15ถึง 20% ซึ่งการเลือกบ้าน

หรือคอนโดสักที่นั้น มันไม่ควรเลือกที่เกินกำลังผ่อนตัวเอง ปกติแล้ว

การผ่อนต่อเดือนนั้นไม่ควรเกิน 40 % ของร ายได้ ถ้าเกินนั้นมันจะทำให้คุณเดื อดร้อนแน่

3. กำหนดรายจ่ ายในแต่ละวัน หรือแต่ละเดือน

เพราะค่าใช้จ่ายรายเดือน มันก็ต้องลิ สต์ไว้ด้วยนะ และการเช็คลิสต์

และแบ่งหม วด ค่าใช้จ่ายต่างๆ มันจะช่วยให้เราระวั งการใช้เงิน

และกำหนดค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนกว่าเดิม

4. การแบ่งเงินไว้เก็บ

เพราะการวางแผนการเงิน คือเรื่องสำคัญ และนี่คือพื้นฐานในการเก็บออมเงิน

นั่นคือการวางแผน รายรับ-รายจ่าย ให้ดี เราเชื่อว่าหลายคนมองข้ามมันไป

แต่นี่แหละมันจะเป็นวิธีที่ช่วยให้เราระวัง ในการใช้จ่ายได้มากขึ้นนะ

5. การมีเงินออม

เพราะการที่เราลิสต์ค่าใช้จ่าย ให้มันละเอียดขึ้นนี้

มันถือเป็นการวางแผน ทางการเงินเบื้องต้นเลยล่ะ ที่นำไปใช้ได้จริงด้วย

ทั้งช่วยลดปัญหาทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจตามมาได้ ทั้งนี้หนี้สินใน

แต่ละเดือนเราไม่ควรเกิน 40 % ของร ายได้ต่อเดือนด้วยนะ

6. ออมเงิน ไว้ใช้ย ามฉุ กเฉิ น

ก็คือเงินออมไว้เพื่อย ามฉุ กเฉิ น หลายคนไม่สนใจมัน เพราะการเก็บเงินไว้

สำหรับใช้ในย ามฉุ กเฉิ น ก็ต้องเก็บเงินไว้เพื่อใช้ในส่วนนี้

ประมาณ 5ถึง 10% จากร ายได้ทั้งหมด การมีเงินส่วนนี้ มันจะช่วยให้อุ่นใจได้เสมอ

7. หาร ายได้จากทางอื่น ไม่พึ่งงานประจำอย่างเดียว

เพราะในยุคที่สื่อสังคมอ อ นไ ลน์เป็นที่นิยมเช่นนี้ แล้วคนไท ยในปัจจุบัน

ก็นิยมซื้ อ ข า ย ผ่านช่องทาง อ อ นไ ลน์กันมาก สร้างร ายได้จากอ อ นไ ลน์ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งย าก

ใช้ต้นทุ นต่ำด้วย คิดว่าทุกคนต่างคุ้นเคยกับสื่ อ อ อ นไ ลน์เป็นอย่างดี

และช่องทางนี้นี่แหละครับ ที่จะเป็นร ายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำ

ถ้าเรายอมเหนื่อยวันนี้วันข้างหน้าก็จะสบาย สร้างเนื้ อสร้างตัวมีทุกอย่างตามที่ฝันไว้

จากนั้นเราจะรู้สึกภูมิใจ กับความสำเร็จที่เกิ ดขึ้น จากน้ำพักน้ำแร งของเรา ขอให้ไปถึงฝัน