ข้อคิดคติเตือนใจ

(กรรมจะหมดลง) ทุกข์จากสิ่งไหน ก็จงเดินออกจากสิ่งนั้น

การแต่งงานนั้น มันไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของชีวิตคู่นะ แต่มันคือความสุข จากความสัมพันธ์ต่างหากล่ะ

ว่าจะจับมือพากันจนแก่เฒ่าไปด้วยกันได้ไหม เพราะคนรักกันไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอด

แต่ในเวลาที่เขาต้องการเรา เราก็อยู่ให้กำลังใจเขา ถ้าเวลาที่เราต้องการเขาแล้วเขาไม่เคย

อยู่ข้างๆ เราเลยทุกข์ ฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะ ต้องอยู่ต่อ มีคำกล่าวเอาไว้ว่า กรร ม ของคุณจะหมดลง

ถ้าคุณเดินออกจากสิ่งที่ทำให้ทุกข์ เชื่อเหลือเกินว่าพอบุญให้ผลเรา ก็จะพบคนดีคนจริงใจ คนทีดีๆ จะเข้ามาหาเรา

เขาจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นในชีวิต และเมื่อกรร มให้ผล เราจะพบคนไม่ดีหรือคนไม่จริงใจ

หรือไม่ซื่อสัตย์เข้า มาทำให้มีความทุกข์ มันมากขึ้นเรื่อยๆ หากนิสัยของเราดีขึ้น ในวันที่พบคนดี

วันนั้นจึงเรียกว่า พบคนดีในเวลาที่เหมาะ ความเหมาะในที่นี้ มันคือมีความพร้อม ที่จะรักษ า

คือความรัก หากนิสัยของเรายัง ไม่ดีขึ้น ในวันที่พบคนดี แนวโน้มคือนิสัยเสี ยๆของเรา

จะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆ ออกไป จากชีวิตเราด้วย ตราบใดที่ไม่คิดแก้ไข นิสัยของตัวเองให้ดีขึ้น

แล้วแนวโน้ม คือชีวิตเราก็จะดึงดู ดคนที่แ ย่ๆ แบบเดิมเข้ามาเหมือนเดิม หากนิสัยของเราดีขึ้น

ในขณะที่ยังต้องเจอ อยู่กับคนไม่ดีความดี หรือกรร ม ดีตรงนี้ มันไม่ใช่สิ่งที่จะรับป ร ะกั นได้

ว่าจะเปลี่ยนใครให้ดีขึ้นได้ไหม แต่ความดี มันก็จะทำหน้าที่ดึงดูดคนดีๆ เข้ามาในวันหน้าแทน

ทั้งยังเป็นในเวลาที่เหมาะด้วย เพราะการเจอคนดี แต่รักษ า คนดีไม่เป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะ

ไม่รู้จักการต่อบุญร่วมกัน แต่ส่วนมากแล้ว ก็เป็นเพราะหวงนิสัยเสี ยๆ ตัวเองที่มีมากกว่าคนดีๆ

ที่เข้ามาในชีวิต และการเจอคนร้ ายๆ แต่ยังทนทุกข์อยู่ มันก็เป็นการใช้กรร มในรูปแบบหนึ่ง

เมื่อไหร่ ที่ทุกข์พอแล้ว ไม่อย ากเห็นตัวเองทนทุกข์ซํ้ าๆ ต่อไป คิดเดินออกมาได้เมื่อไหร่ จึงเรียกว่าหมด กรร ม

หากเราเป็นคนดีเวลาจะดึงดูสิ่งดีๆ เข้ามาหาเราแทน แต่หากเราเป็นคนไม่ดี เวลาจะพัดพา

สิ่งดีๆ ออกไปจากชีวิตเหมือนกัน ฉะนั้นจงเลือกรักคนที่ ทำให้ชีวิตดีขึ้น ไม่ว่าจะเรียนดีขึ้น

งานดีขึ้น ไม่ใช่รักไปแล้วมีแต่เรื่องทุกข์ ความระแวงกันตลอด เลือกรักคนที่ อยู่ด้วยแล้ว

เป็นตัวเองให้มากที่สุด ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่ออีกฝ่ายหมดทุกอย่ า เราเองต้องเข้าใจ

ว่าไม่มีใครสมบูรณ์ทุกอย่าง ไม่มีขนาดนั้น เลือกคนที่ให้ความสบายใจ กับเราได้ตลอด

ไม่ว่าจะเรื่องใดๆ เลือกคนที่ให้กำลังใจส่งเสริม ความฝันกันและกัน ไม่ใช่แค่รักกันไปวันๆ เท่านั้น

หากเจอแล้วก็จงรักษ าให้ดี ประคองกันไว้นานๆ ทำให้ชีวิตก้าวหน้า ไม่ใช่มาเสี ยน้ำตาร้องไห้

อยู่ทุกวันจนชิน เพราะมันดูไม่รักตัวเอง ฉะนั้น อย่ าหลอกตัวเอง ว่าแบบนี้ มันคือความรัก

เราควรรักตัวเองให้มาก ทุกคนสมควรจะได้เจอความรักที่ดีๆ เมื่อเจอแล้ว กอดคนข้างๆไว้

ให้แน่นๆ ด้วย ถ้าคิดว่าเป็นคนที่ใช่แล้ว ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข

ขอบคุณ นุ ส นธิ์บุคส์