ข้อคิดคติเตือนใจ

3 นิสัยที่พาให้ตัวเอง ฟุ่มเฟือย เงินไม่พอใช้

หลังจากที่เราเรียนจบ ได้ทำงานแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมเงิ นเดือนไม่พอใช้

ไม่เหลือเก็บทั้งๆ ที่ก็ได้เงินมากกว่าสมัยที่แบมือขอพอแม่ หรือเพราะต้องรับผิดชอบ

ตัวเองมากขึ้นทำงานไกลบ้าน แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราไม่มีเงินใช้นะ

เพราะมันมีปัจจัยมากกว่านั้น ถ้าแค่ปัจจัยข้างต้นหากเรารู้จักใช้เงิน คิดว่ามันพออยู่แล้ว

ทั้งนี้มันอาจจะมีสาเหตุที่เงินเดือนไม่พอใช้ ลองแจกแจงค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ในแต่ละเดือนมาดู จากนั้นคุณก็จะเห็นถึงปัญหา ว่าเพราะอะไร

แล้วเราค่อยๆ มาแก้ปัญหาเหล่านั้น ทีละขั้นตอนกัน

1.การใช้บั ต รเครดิ ต หรือการชอบยืมเ งินคนอื่น

เพราะเมื่อเวลาอย ากได้อะไร พย าย ามใช้เงินสดนะ หรือบางคนเถียงว่า

ไม่ใช้ไม่ได้เพราะต้องทำธุรกร ร ม บนอินเตอร์เน็ต แต่ใครที่ยืนยันว่า

จะใช้บัต รเครดิตก็ได้เช่นกัน แต่ขอให้รู ดแล้วจ่ายให้หมดในครั้งเดียวนะ

อย่ าคิดดองอย่ าผ่อ นศูนย์เปอร์เซ็น พย าย ามเก็บเงินใช้เงินสด

ถ้าไมทำอย่างนี้ อาจจะเป็นหนี้บั ต รแบบไม่รู้ตัว เพราะผ่ อนโน่นนี่ แล้วจ่ายขั้นต่ำ

จากนั้นรู้ตัวอีกทีเงินเดือนไม่พอใช้แล้ว ควรใช้เท่าที่มีนะ เมื่อจ่ายบัต รเสร็จเอาบั ต ร

รู ดค่าโทรศั พท์ หรือซื้ อของกิน เพราะไม่พอใช้รู ดไปจนเดือนถัดไปไม่พอจ่าย

และในที่สุดก็ต้องกดเงินสดจากบัต รเครดิตมาใช้คืน ห นี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

คนที่เพิ่งเริ่มทำงาน หรือเป็นวัยตั้งต้นชีวิตหากคุณอย ากมีอนาคตที่ดี

จงพย าย ามควบคุม การใช้จ่าอย่าใช้เงินเกินตัว ถ้าอย ากได้อะไรจริงๆให้คิดให้รอบคอบ

ว่าหากได้มาแล้ว มันมีประโยชน์อย่างไร คุ้มไหม ที่สำคัญดูกำลังท รั พย์ตนเอง

ว่าพอได้มาแล้วเราจะมีพอกินพอเก็บไหม ไม่อย่างนั้นคุณก็อาจจะเป็นคนที่ล้มเหลว

ด้านการเงิ นไปไตลอดแน่นอน

2.พฤติก ร รมการใช้เงิน

พอเรารู้แล้วว่า ค่าใช้จ่ายของเราหมดไปกับอะไร จากนั้นเราก็มาแก้ปัญหาไป

โดยการปรับลดบางอย่าง ที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น ในตอนเช้าของทุกวัน หรือแม้แต่เที่ยงๆ

เราต้องกินกาแฟร า คาแก้วละ 25-45 ทุกวัน อาจจะลดให้เหลือ สักวันละแก้ว

หรือถ้าที่ทำงานมีน้ำร้อน ซื้ อกาแฟ 3 in1 มาชงก็ได้ ทีนี้เราลองมาคำนวน

เล่นๆ ปกติกาแฟ 2 แก้วต่อวันก็ประมาน วันละ 70 บาท ทั้งหมด 24 วัน ทำงานรวมเป็นเงิ น

1,680 บาท ทีนี้มันก็จะลดลง 1 แก้ว ล ดลงมาเหลือวันละ 1 แก้วต่อวัน 45 บาท 24 วัน

ทำงานก็จะเป็นเงิ น 1,080 ประหยัดไปได้ 600 แหน่ะ ลดความสุนท รีไป กิน 3 in1

เปลี่ยนไปกิน 3in1 จะตกอยู่ที่ 240 คือ 60 ซอง จาก 1,680 เราจ่ายไปแค่

240 บ าทประหยัดไป 1,440 บาท ทีนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดู คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน

3.ไม่รู้จักควบคุม ความอย ากของตนเอง

เพราะความอย ากของคนเรา มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีเงิ นไม่พอใช้อยู่เสมอ

มันไม่มีที่สิ่นสุด เพราะเมื่อคุณอย ากได้คุณก็จะซื้ อการที่คุณซื้ อ แบบใช้เงิ นสำหรับ

กินประจำวันที่มี ซึ่งไม่ใช่เงินเก็บหรือเงิ นออม คุณก็จะไม่มีเงิ นพอใช้แน่ๆ แหละ

การใช้เงินกินที่มีอยู่มาซื้ อของที่ต้องการ ถ้าคุณใช้เงินกินที่มีอยู่มาซื้ อของที่อย ากได้

เดือนนั้นคุณอาจจะไม่พอใช้ อาจจะต้องหยิบยืมคนนั้นคนนี้ และเมื่อมีของอย ากได้อีก

ก็ซื้ ออีกแล้วก็ยืมอีก ไม่จบไม่สิ้น และก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ มันจะกลายเป็นนิสัย และการเงินจะข าดสภาพคล่อง

ขอขอบคุณ st a n d -smiling